۱۳۹۳ اردیبهشت ۹, سه‌شنبه

چند خبر از زندان رجایی‌شهر کرج

نیروهای سرکوبگر زمینه سازی برای سرکوب زندانیان گوهر دشت می کنند.

تا امروز که  تاریخ 7  اردیبهشت می باشد  چند روز است که مزدوران، جنایت علیه زندانیان بند 350 اوین با شرکت باج بگیری به نام مرتضی سعیدی معروف به بحرینی و فلاح شکنجه گر زندان ارومیه که زندانیان بسیاری به دست اینها اعدام شده اند از ساعت 7 تا 10 صبح پشت درب سالن 12 اقدام به عربده کشی می کنند و به زندانیان فحش و نا سزا می دهند و زندانیان را تهدید به کشتار می کنند و شعار های مانند "ضد انقلاب نابود است ، حزب الله پیروز است ..." سر می دهند. آنها تلاش می کنند با این جو سازی و تحریک زندانیان سرکوب برنامه ریزی شده  خود را مانند سرکوبی که در بند 350 زندان اوین پیش بردند در زندان گوهر دشت نیز تدارک دیده و حمله علیه زندانیان سیاسی گوهر دشت را عملی نمایند.البته  بر مبنای اخبار دریافتی از دیگر زندانها نیز این احتمال که سنایور فوق در دیگر زندانها نیز  عملی شود وجود دارد .

8/2/1393
نامه یک زندانی به خامنه ای

موضوع  سکوت جناب عالی در مورد سرکوب بند 350 اوین تهران چه رقت انگیز است کارنا مه نا مطلوب حکومت خود ساخته دینی در طول این مدت و وقایع چند روز اخیر در بند 350 اوین دل و جان نیک اندیشان و خیر خواهان و سازمانهای داخلی و جهانی انسان دوست را متاثر ساخت ، که دیدند این حکومت این چنین چهره خشن و ضد بشری از خود به منصه ظهور رسانده است، شکاکی، کج فهمی ها، تعصبات و سوظن و خود خواهی های کوتاه نظرانه  باعث شد، حرکتهای در زندان  های این سرزمین در مسیر متفاوت  نسبت به حال گام نهند که ندای این عزیزان در این جهان دائم التغییر، متغییر ساختن حال حاضر می باشد هیچ ناظر منصفی قادر به انکار حمله وحشیانه آن عضو طاقی نمی تواند باشد  ، آقای خامنه ای معیار ها عمومی و عقاید و قوائد سیاسی ، اقتصادی فقط برای این بوجود آمده اند که منافع عموم بشر را محفوظ بدارند نه آنکه  برای برقرار ماندن یک قانون و یک عقیده افراد بشر قربانی شوند ، آقای خامنه ای عجز و ناتوانی که حاصل شده که باید بدان توجه نمایی مسئولیت وجدانی حضرت عالی که هسته مرکزی  این نظام خود ساخته دینی را تشکیل می دهد حکم می کند ورود نمایید و لب به سخن گشاید.

شهرام چینیان میاندوآب زندان گوهر دشت کرج
9/2/1393


عداوت و دشمنی با کارگران ایران تمامی ندارد


آزار و اذیت شاهرخ زمانی نماینده کارگران ساختمانی توسط نیروهاومسئولین نهادهای مختلف حاکم در زندانها که ضد کارگری هستند همچنان به صورت تشدید شده ادامه دارد در ادامه انتقال غیر قانونی شاهرخ به زندان قزل حصار و در مقابل اعتراضات و اعتصاب 47 روزه او و به دنبال حمایت های گسترده و جهانی و داخلی از شاهرخ با عث شد او را اول به بند غیر سیاسی رجایی شهر و سپس به بند سیاسی سالن 12 بر گرداندند، اما طبق گفته بر خی از ماموران که حاضر به اطاعت از دستورات ضد انسانی مسئولین نیستند مردانی رئیس زندان شفاهی  و مستقیم  به ماموران دستور داده است بصورتی که ملموس و آشکار نباشد تا می توانید شاهرخ زمانی را اذیت کنید به دنبال چنین دستوری بیش از نصف از وساائلی را که  خانواده شاهرخ زمانی برای او آورده بودند طبق لیست زندان از تحویل وسائل به شاهرخ خود داری کردند. در واقع بیش از نصف وسائل او را طبق لیست زندان دزدیده اند همچنین بهداری که باید  به علت 23 کیلو لاغری و ضعف عمومی او  معاینه کرده و در صورت نیاز به مداوا و تقویت او بپردازد طبق دستور مردانی از وظایف خود سر باز می زند ... کارگران باید افرادی را که در خدمت مافیای ثروت و قدرت، کارگران زندانی را تحت شکنجه های روحی و جسمی قرار می دهند بشناسند.

8/2/1393


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر