۱۳۹۳ فروردین ۲۴, یکشنبه

تقاضای کمپین حمایت از شاهرخ زمانی برای پایان اعتصاب غذا


رفیق همدرد و گرامی شاهرخ زمانی عزیز!

پیکار خستگی ناپذیرِ چند سالِ گذشته ی تو در سیاه چالهای مخوف سرمایه، همچون مشعلی فروزان، بخشی از ظلمات مبارزات توده ها را روشنی بخشید و افق های تازه تری را در فراروی مبارزات کارگران به تصویر کشانید. فریاد رسای تو و دیگر کارگران پیشرو دربند ثابت نمود که هیچ قدرتی قادر به متوقف ساختن و خفه نمودن فریاد اعتراض رنجبران به ستوه آمده از قید مناسبات موجود نخواهد بود. اعتراضات و مبارزات مستمر تو و دیگر همزنجیریانت ثابت نمود که شاید بتوان به آسانی جسم و تن شما را به بند کشید؛ اما اندیشه ی مبارزاتی شما را هرگز نمی توان تسخیر نمود!

شاهرخ عزیز! ما اعضای کمپین حمایت از تو که وظیفه ی خود را پشتیبانی از خواست های برحق تو و جنبش کارگری می دانیم، هم آوا با بسیاری دیگر از مردمان جهان، در نگرانی از وضعیت نگران کننده ی تو، با دلهره ی سنگینی مواجه گشته ایم؛ و ادامه ی اعتصاب تو هر لحظه بیشتر بر تشویش و نگرانی ما می افزاید. ما ضمن قدردانی از رزمندگی و روحیه ی مبارزه جویانه ی تو در مصاف با نابرابری و تلاش برای آفرینش شرایطی دموکراتیک در اعتلا بخشیدن به زندگی کارگران، خواستار پایان بخشیدن به اعتصاب غذایت می باشیم؛ تا ازین پس همگام با هم به نبرد با مناسبات منجمد و پوسیده ی موجود رفته، و هم دوش با هم به دردها و رنج های موجود پایان بخشیم.کمپین حمایت از شاهرخ زمانی 23/1/93
http://defaazshahrokhzamani.blogfa.com

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر