۱۳۹۸ اردیبهشت ۱۹, پنجشنبه

فایل صوتی جلسه نوزدهم پالتالکی جمع قدم اول


فایل صوتی جلسه نوزدهم پالتالکی جمع قدم اول


فایل صوتی جلسه 19 پالتالکی جمع قدم اول مورخ 8 اردیبهشت 1398 با موضوع اصلی " نیاز های جنبش کارگری " قسمت سوم " حزب انقلابی طبقه کارگر چگونه باید باشد؟" بر گزار گردید این بحث ادامه خواهد داتشت و در یکشنبه هر ماه میلادی یکی از جلسات پالتالکی جمع قدم اول برگزار و فایل صوتی ان در یوتیوب و سایت قدم اول منتشر خو.اهند شد.