فرم اعتراض به زندانی کردن کارگران

از کلیه دوستان و رفقا که میخواهند به دستگیری ، محاکمه و زندانی کردن کارگران اعتراض کنند میتوانند مشخصات خود را در محل های مشخص شده در فرم تنظیم شده زیر نوشته به آدرس های آمده در پایین صفحه و یا آدرس های که خود دارند ارسال نمایند
قابل توجه است که دوستان ورفقا میتوانند از هر دو متن فارسی و انگلیسی استفاده نمایند برای مراجعه داخلی از متن فارسی و برای نهادها ی بین المللی از متن انگلیسی استفاده نماید
و ضمناً برای اینکه از بهم ریختگی احتمالی متن در فایل های ورد جلوگیری شود ما فایل پی دی اف را نیز جهت مقایسه در اینجا قرار داده ایم
دانلود اعتراض نامه به زبان فارسی  لینک
دانلود اعتراض نامه به زبان انگلیسی  لینک
دانلود اعتراض نامه به زبان انگلیسی  فایل پی دی اف  لینک
  


لطفا نامه اعتراضی را به آدرس های زیر ارسال نماید

info@leader.ir, info@judiciary.ir, dr-ahmadinejad@president.ir; iran@un.int;


info@dadiran.ir, office@justice.ir, support@irimlsa.ir; info@humanrights-iran.ir;

avaei@Dadgostary-tehran.ir

CC: info@workers-iran.org