۱۳۹۷ دی ۲, یکشنبه

مشکلات اعتصاب در هفت تپه و بهانه های اعتصاب شکن هابعد از شکسته شدن اعتصاب هفت تپه به توسط همکاری های مستقیم و غیر مستقیم اپوزیسیون انحرافی با جمهوری اسلامی در شکستن اعتصاب روند مبارزه اندکی فروکش کرد اما در بسیاری از نقالط ریل دیگری را شروع کرد و اکنون دوباره در حال اوج گیری است که ما نیاز دیدیم بهتر است برخی موارد را بیان کنیم تا از زوایای مختلف نقاط قوت طرح شوند و همچنین از زوایای مختلف مشکلات و روند های دشمنی روشن گردد از این طریق شاید بخشی از تجربیات به بخش های دیگر منتقل شوند که انتقال تجربیات مبارزه در حال حاضر بسیار مهم و ضرورت دارد. به این 
دلیل ما این گفتگو را در چهار قسمت کوتاه ترتیب دادیم
مشکلات اعتصاب در هفت تپه و بهانه های اعتصاب شکن ها قسمت اول


چند شعر از: رفیق زهره مهرجو

«پس از باران»
چند شعر از: زهره مهرجو
۲۳ دسامبر ۲۰۱۸


شورش

بیا تا برای نان خویش بایستیم
در صف کارگران،
که نبرد بقا حماسه ها آفریده، تا کنون
در تاریخ انسان!

بیا تا پرچم کار را بر افرازیم
در صف بیکاران...
که آنچه برای رفاه و حل مشکلات بود،
ز افزونخواهی ستمگران
گشته چون یوغ بر گُرده مان
تا آخرین نفس.

بیا تا پرچم آزادی را بر افرازیم
بر فراز کوهها...
این زیباترین واژه
و دلیل زندگی
که امروز، تنها در کبوتران اسیر
تجسم تواند یافت.

پس بیا تا پرچم اتحاد را بر افرازیم
بر قله کوههای رفیع...
و بالهای شکوهمند بینش و عشق را
به اهتزاز آوریم،
تا فتح خورشید
و آغاز سپیده دمان.


Insurrection

Come, let us stand up
for our Bread, in the Workers’ line…
That the fight for survival
thus far, in human’s history
has made legends!

Let us raise our banners for Work
in the line of the jobless,
that which was meant for the ease
and contentment of life,
by the cupidity of the tyrants
has grown like a yoke on our back
till our last breath.

Let us raise our banners for Freedom
across the mountain heights…
This most beautiful phrase
and the reason for life
that today, could only be manifested
in the captured birds.

So, let us raise
our banners for Unity
on the towering mountaintops,
and flap the glorious wings
of insight and love…
till the Sun’s triumph
and the break of dawn!


*  *  *

همسفر رود

در شبی تیره
و دلتنگ...

پرندگان کوچک
بر شاخه های انبوه درختان تنومند...
جنب و جوش و
نغمه سرایی می کنند.

نور کمرنگ ماه
بر سطح رود بی قرار می گسترد ...
و در جستجوی دریا
همسفرش می گردد.

رقص زیبای امواج
با سمفونی باد در هم می پیچند
و پی در پی تا دوردست ها... ادامه می یابند.

رو به سوی افق
پنجره ای آرام گشوده می شود...

شباهنگ
رو به پنجره
آوازی آشنا سر می دهد!


River’s Companion

In a dark, depressing night

little birds
move and chirp
on the dense branches
of robust trees…

The pale moonlight
spreads over the surface of the restless River…
and becomes its companion
in search of the Sea.

The beautiful dance of the waves
intertwine with the wind’s symphony
and move ceaselessly to the distance.

Towards the horizon
a window opens…

Nightingale
facing the window
sings a familiar song!


*   *   *

پس از باران

پس از باران
که هوا، با دیدگان روشن نگاهت می کند
و نسیم
عطر خاک مرطوب را
در فضا می پراکند؛
موجی از احساسات دلپذیر
وجودت را
فرا می گیرد...

آنگاه می دانی که روزی نو
از راه رسیده،
همچون ورقی تازه در کتاب زندگی
بی کلامی
حک شده بر آن

در انتظار دست های تو...

تا روز
از شگفتی ها
لبریز شود!


After the rain

After the rain
That the air, looks at you with clear eyes…
and the breeze
scatters the moist soil’s aroma in the atmosphere;
A wave of pleasant feelings
Fills you…

Then, you’ll know
that a new day has arrived…
like a fresh page in the book of life
without a word carved on it

Waiting for your hands…

So, the day
Will abound with surprizes!


*   *   *


۱۳۹۷ آذر ۲۷, سه‌شنبه

دکلمه شعر فولاد دگر باره ابدیده خواهد شددکلمه شعر " فولاد دگر باره آبدیده خواهد شد " با صدای رفیق علی پیچگاه 


تقدیم به کارگران فولاد و هفت تپه پیروز باد رزم توفنده کارگران

۱۳۹۷ آذر ۱۲, دوشنبه

نامه ای از رفیقی در هفت تپه در یافت کردیم و از ما خواسته است آن را توزیع کنم .

نامه ای از رفیقی در هفت تپه در یافت کردیم  و از ما خواسته است آن را توزیع کنم .

کارگران ایران مبارزه ادامه دارد!!!البته که تا برقراری زندگی شورایی و نابودی جمهوری اسلامی سرمایه‌داری مبارزه ادامه خواهد داشت.
من یوسف یارعلی بعنوان کارگری از هفت تپه و از طرف رفقای خودم ضمن قدر دانی و تشکر از تمامی کارگران ، فعالین و تشکل ها و تشکیلات ها و مردم مبارزی که همه گونه از مبارزات کارگران هفت تپه دفاع کردند و دفاع می کنند،
و اعلام انزجار از افرادی که در نقش فعالین کارگری یا کارگرانی که ضمن حضور در صف کارگران از ماموران و جمهوری اسلامی حمایت کرده علیه اعتصاب فعالیت و تبلیغ می کردند.
از همه می خواهم همچنان به حمایت های خود در هر شکل ممکن ادامه بدهند، و اقدامات لازم برای افشای دشمنان کارگران را که بعنوان ولایتمداران و یا با نام های مختلف تفرقه و پراکندگی ایجاد می کنند و یا با تهدید کارگران مبارز را مرعوب کرده اعتصاب شکنی را تحمیل می کنند را هر چه بیشتر افشا کنید،  
مبارزه تمام نشده و همچنان ادامه دارد. همان گونه که خبر دارید اعتصاب شکنان ، نیروهای تحت فرمان ولایتمداران ، خانه کارگری ها ، پیروان شوراهای اسلامی و نیروهای بینابینی که بعنوان مصداق یکی به نعل و یکی به میخ می زنند یعنی از اعتصاب شکنان و ولایتمداران دفاع و حمایت می کنند در همان حال نقش حمایت از ادامه دهندگان اعتصاب را نیز بازی می کنند، همگی دست به دست دادند و همراه با ماموران و سرکوبگران نظامی و اداری، کارفرما و مدیریت در اشکال مستقیم و غیر مستقیم شکستن اعتصاب را بر کارگران تحمیل کردند، این نقشه ها ادامه نقشه های است که ماهها قبل برای ضربه زدن به سندیکای کارگران شرکت واحد تهران کشیده بودند و به اجراء گذاشتند هر چند توانستند با استفاده از نیروهای تحت فرمان خود و نیروهای فعال کارگری و سیاسی نادان به سندیکای کارگران  شرکت واحد ضرباتی بزنند اما خوشبختانه به همه اهداف تعیین شده از طرف ماموران جمهوری اسلامی دست نیافتند، ادامه ان نقشه در هفت تپه به اجرا گذاشته شد که باز خوشبختانه در هفت تپه نیز به اهداف شوم خود نایل نشدند، تعدادی از عناصر وابسته مستقیم و غیر مستقیم به جمهوری اسلامی که نقشه های دشمنانه علیه سندیکای واحد و کارگران هفت تپه را اجرا می کردند و می کنند افراد ثابت و شناخته شده ای هستند، که افشای آنها وظیفه هر کارگر انقلابی است، این عوامل مشترک همچنان در نقش کارگری و یا فعال کارگری حضور دارند و نقشه های فوق را به شکل های گوناگون ادامه می دهند ، نقشه های دشمنی و تفرقه افکنانه که علیه سندیکای واحد و هفت تپه پیش برده شد در حال حاضر با عنوان سکانس سوم می خواهند علیه کارگران فولاد عملی کنند از این جهت به کارگران مبارز فولاد هشدار می دهم دقت کنید و صفوف خود را هر چه فشرده تر کنید و از افراد شناخته شده ولایتمداران و امثال انها که در دشمنی با شرکت واحد و هفت تپه شناخته شده اند دوری کنید و آنها را از صفوف رزمنده خود بیرون بریزید ، برای بهتر شناختن انها با کارگران سندیکای شرکت واحد و کارگران هفت تپه ارتباط خود را بیشتر کنید و از تجربیات و اگاهی های انها در شناسایی دشمنان استفاده کنید. همین هشدار برای بقیه کارگران کل ایران هم لازم است بخصوص کارگرانی که بزودی در اقصا نقاط ایران در زمانهای مختلف دست به اعتصاب و مبارزه خواهند زد هم زنجیران از تجربیات کسب شده کارگران شرکت واحد و هفت تپه استفاده کنید.
فعالیت و مبارزات و اعتصاب کارگران هفت تپه و همبستگی کارگران فولاد با اعتصاب هفت تپه و ادامه مبارزه در فولاد در آبان و آذر ۹۷ نشان داد که این مبارزات ادامه مبارزات سالهای قبل است  و یک بار دیگر ثابت کرد اصلی که می گوید " مبارزه تا دست یابی به مطالبات واقعی و مشخص اعلام شده رشد یابنده است ۱۰۰% یک قانون انکار ناپذیر است " چرا که آخرین مبارزه هفت تپه به ما درس داد ضمن اینکه این مبارزه از مبارزات گذشته هفت تپه بسیار قویتر و در سطح بالاتر آگاهی ها و همبستگی میان کارگران بود در همین حال باعث همبستگی با فولاد و دیگر کارگران شد اینها همه نشان می دهند که ما درگیر یک مبارزه هر روز پیش رو تر از قبل هستیم، لذا بر مبنای چنین واقعیتی مبارزه بعدی صد در صد قوی تر از مبارزه ای خواهد بود که امروز ظاهراً تمام شده است.
 درست است که حکومت جمهوری اسلامی سرمایه داری توانست با استفاده از خائنین و ولایتمداران، با استفاده از مدیران وحراست و شوراهای اسلامی و نیروهای دیگر ضد کارگری خود و با دستگیری اسماعیل بخشی، علی نجاتی و سپیده قلیان و از طریق تهدید و حرکت‌های اعتصاب شکنانه بعضی از کارگران و نفوذی های حکومت جمهوری اسلامی سرمایه داری و فعالین نادان در میان کار گران اعتصاب امروز را به پایان برسانند، اما کارگران در آرای که به ادامه اعتصاب دادند خشم آماده فوران و اتش زیر خاکستر را نشان دادند که بدون شک بزودی شعله خواهد کشید و تارپود دشمنان را خواهد سوزاند.
 همچنین کارگران و مردم مبارز فراموش نکنید این اولین اعتصاب نبود و آخری نیز نخواهد بود و فراموش نکنید اعتصاب آخر بارها و بارها قوی‌تر از اعتصاب های قبلی بود اعتصابی که قلب مردم را تسخیر کرد و در رگ های توده های مردم خون تازه ای و در ذهن انها امید تازه ای جاری کرد،  خیابان ها را به حرکت درآورد، لایه های مختلف اجتماعی را به حرکت درآورد و شعارهایی را سر زبان‌ها انداخت  که مخصوص طبقه کارگر است و همبستگی طبقاتی را میان کارگران رشد داد، درست است که چنین همبستگی هنوز آنقدر قوی نشده که بتواند طومار حکومت ضد انسانی جمهوری اسلامی را در هم بپیچد اما گام بسیار بزرگ و مثبتی بود که از طریق و با همت کارگران هفت ‌تپه و فولاد برداشته شده است آنچه از شما می‌خواهیم این است که این گام نخست همبستگی را غنیمت بشمارید و برای رشد مبارزات طبقه کارگر آن را دست مایه ای برای رشد هر روز بیشتر در جهت همبستگی طبقاتی قرار بدهید.
 با به پایان رسیدن اعتصاب آبان و آذر 97 در هفت تپه که از طریق اعتصاب شکنان و دشمنی حکومت اسلامی و عواملش پیش آمد، یک دوره دیگر از مبارزات رشد و درک از کمبودها را پشت سر می گذاریم تجربه ای که اگر از آن درس بگیریم در گام‌های بعدی پیروزی‌های بزرگی کسب خواهیم کرد و اگر از آن درس نگیریم در گام‌های بعدی مشکلات زیادی خواهیم داشت. تجربه امروز اگر مورد استفاده واقع شود نه تنها شکست نیست بلکه پلی برای پیروزی است،
غلط است اگر کسی فکر کند ما نمی‌دانستیم دولت و خائنین موفق به شکستن اعتصاب خواهند شد. و غلط است اگر کسی فکر کند که ما نمی دانستیم با این اعتصاب امکان تسخیر کارخانه یا کنترل کارگری ممکن نمی شود، ما می دانستیم و می دانیم و کارگران می دانند!!! برای رسیدن به زندگی شورایی، تسخیر کارخانه و کنترل کارگری به مبارزات بسیار بزرگتر و به همبستگی بسیار گسترده طبقاتی احتیاج داریم،  و برای پیشبرد چنین اهدافی باید تسخیر قدرت سیاسی توسط طبقه کارگر انجام شود اما برای رسیدن به همچنین اهداف والایی، البته که نیاز است از یک نقطه ای مانند هفت طبقه یا مانند فولاد ، هپکو، آذر آب وپتروشیمی ها یا معدن چادر ملو و ...  شروع کرد ، لذا از هفت تپه شروع شد و ضمن اینکه در هفت تپه ادامه دوباره خواهد داشت وبدون شک از کارخانه های دیگر نیز بزودی شروع خواهد شد ، مبارزه فوق در هفت تپه فقط یک گام نخست در شروع  بود برای طرح زندگی شورایی تا کارگران بدانند حقشان را در کجا و با چه شکلی می توانند بگیرند، ما همچنان خواهان زندگی شورایی هستیم و برای دست یابی به زندگی شورایی از هر کوششی استفاده خواهیم کرد و در مقابل آن از هیچ مشکلی نمی‌ترسیم ما در محل مبارزه حضور داریم و بدون شک در آینده نزدیک دست در دست بقیه کارگران دوباره خیابان ها و شهرها و کل کشور را در زیر پای کارگران به لرزه درخواهیم آورد ، ما کارگرانی هستیم که به حق و حقوق طبقاتی خودمان آگاه شدیم و دست از خواسته‌ها خود برنخواهیم داشت تا زمانی که حکومت سرمایه داری را سرنگون و حکومت شورایی کارگری را برقرار کنیم ، تا در حکومتی شورایی زندگی انسانی و راهی های رشد استعداد های اعضای جامعه  را برای کارگران و برای تمام مردم ایران به ارمغان بیاوریم ،  به امید چنین روزی .
لازم به یاد اوری است که ما در طول اعتصاب هفت تپه  تلاش می‌کردیم و تلاش خواهیم کرد مبارزه از طریق همبستگی طولانی تر شود تا آگاهی و امکان یارگیری بیشتری نصیب مبارزان و انقلابیون طبقه کارگر شود،  زمینه همکاری و همبستگی هرچه بیشتر گردد کانال ها و راه های همبستگی بیشتری ایجاد و در اختیار فعالین و کارگران پیش رو صادق قرار میگیرد، تا امکان ادامه کاری، بعد از مبارزات اوج گرفته نیز ممکن شود،  برای همین تلاش کردیم  و تلاش می کنیم بیشترین افراد را درگیر مبارزه کنیم و از تشکلها و فعالین خواستیم هر چه بیشتر دخالت و همکاری کرده اعتراضات را گسترش دهند. حتی رفقای مبارز در شهر های مختلف با فعالیت مستمر و آگاهانه توانستند به کارگران شرکت واحد و هفت تپه به صورت غیر مستقیم برای خنثی کردن توطئه دشمنان کمک های شایانی کنند. این موارد که در اینده بیشتر نیز خواهند شد قابل توجه و امیدوار کننده هستند.
 حالا باید تلاش کرد تبلیغات زهرآگین انواع دشمنان کارگران و وابستگان جمهوری اسلامی سرمایه داری را ، چه آنهایی که در درون جمهوری اسلامی و نهادهای حکومتی هستند و چه آنهایی که در حاشیه نهادها و در جامعه اما خدمتگزار جمهوری اسلامی هستند خنثی شود، این وظیفه جدید و امروزی همه انقلابیون و فعالین و تشکل های کارگری است، چرا که دشمن برای جلو گیری از اعتراضات بعدی تلاش می کند به اشکال گوناگون از طبقه کارگر بخصوص کارگران هفت تپه انتقام گیری مادی ، ذهنی و فکری کند.وظیفه مشخص همه فعالین و کارگران پیش رو امروز این است که تا حد امکان ازانتقام گیری جلوگیری کرده و در همان حال تاثیرات انتقام گیری را خنثی کنیم، شکی در این نیست که آنها تلاش خواهند کرد برای انتقام‌گیری امید و اعتماد به نفس کارگران را نسبت به اعتصاب شان کم کنند و تبلیغات خواهند کرد که اعتصاب بی نتیجه بوده است تا از این طریق اعتماد به نفس کارگران را برای حرکت های بعدی خنثی یا از بین ببرند وظیفه تمامی انقلابیون، کارگران پیشرو، تشکل‌های مستقل کارگری و فعالین انقلابی این است که با اثرات تبلیغات دشمنان طبقه کارگر و وابستگان جمهوری اسلامی چه داخلی و چه بیرون با ارایه نوشته ها ، ویدئو ها ، جلسات و دفاع از اسماعیل ، علی و سپیده و ... مبارزه کنند و تبلیغات آنها را خنثی نمایند تا در گام بعدی مبارزه ، کارگران با قدرت بیشتر برخیزند و تومار این حکومت ضد مردمی را در هم بپیچند،     کارگران، چنان روزی دور نیست،
 بیایید به کارگران و نیروهای مبارز بگوییم که مبارزه تمام نشده است مبارزه همیشه اینگونه است افت و خیز و فرود و فراز دارد و همیشه مبارزه بعدی قوی تر از مبارزه ای خواهد بود که امروز تمام شده است،  تاریخ مبارزات کارگری در کل دنیا در کل ایران و بخصوص در هفت تپه این را نشان میدهد که هر روز اعتصاب بعدی قوی تر از اعتصاب قبلی شده است و بالاخره آخرین مبارزه آنقدر قوی خواهد بود که طومار حکومت جنایتکار اسلامی را در هم می پیچد و زندگی شورایی را تقدیم به تمام کارگران و تمام مردم ایران بکند به امید چنان روزی، باید از کارگران ، فعالین و انقلابیون خواست که از همین لحظه برای حفظ دستاوردهای مبارزات تا کنونی و برای آماده شدن جهت مبارزات بعدی آماده شویم مقدمات را تهیه کنیم و از نظر مادی و ذهنی خود و اطرافیان را برای مبارزه بعدی آماده کنیم،  مبارزه طبقاتی تا نابودی حکومت اسلامی و کل سرمایه داری تعطیلی بردار نخواهد بود مبارزه ادامه دارد آنچه مهم است که کل کارگران و کارگران انقلابی بدانید این است که مبارزه ادامه دارد و بزودی دوباره اوج خواهد گرفت ،
اسماعیل بخشی ، علی نجاتی ، سپیده قلیانی آزادی باید گردند
کارگر زندانی زندانی ساسی آزاد باید گردد
زنده باد اعتصاب
زنده باد همبستگی طبقاتی
زنده باد اسماعیل بخشی، علی نجاتی، سپیده قلیان
و زنده باد همه مبارزانی که هزینه می دهند اما عقب نشینی نمی کنند
زنده‌باد مبارزاتی که به انقلاب فکر می کنند
زنده باد انقلاب
یوسف یارعلی
کارگری از هفت تپه

12 /9/1397

۱۳۹۷ آذر ۸, پنجشنبه

فولاد دگر باره ابدیده خواهد شد.

تقدیم به کارگران فولاد و هفت تپه پیروز باد رزم توفنده کارگران
فولاد دگر باره ابدیده خواهد شد.

اسماعیل برخاست
فریاد زد
کارگران  بیایید
خورشید را شعله ور کنیم
کارگران شمعی بودند
آتش زیر خاکستر بودند
جرقه ای زدند
شعله کشیدند
ستاره شدند
خورشید شدند
در کوچه ها
خیابان ها
شهرها
در ظلمت کده ایران ،
دوست داشتن
امید زیستن
آزادی را
نشانه کردند

دیو پلید ولایت را
با  رزم خویش
ذلیل کردند

اسماعیل گفت:
دیگر بس است
انتظار کشیدن
گرسنه ماندن و
پژمردن
حق خود را گدایی کردن
"ما زندگی شورائی می‌خواهیم"
همه فریاد زدند
"ما زندگی شورایی می خواهیم"
دما دم کارگران
معلمان
زنان
دانشجویان
میرزمند
دیو پلید ولایت
میلرزد

خامنه‌ای گفت
ولایتمداران
محض رضای خدا
حرکتی بکنید ،
چاره ای بیندیشیم
اسلام را
کارفرما و
ولایت را
محض رضای خدا
سرمایه را
نجات دهید.

زامبی های ولایتمدار
نوحه ها سر دادند
زو زه ها کشیدند
از پس و پیش
آه و فغان کردند
تهدیدها و  التماس
تدبیر ها کردند.
اسماعیل ما را
در غل و زنجیر کردند.

وکارگران
آتش رزم را
شعله ور تر کردند.
ولایت مداران و
مزدوران را
زمین گیر کردند.

اسماعیل ها برخاستند
فولاد ، هفت تپه شد
هفت تپه، فولاد شد
هفت تپه ایران شد
ایران فولاد خواهد شد
و فولاد
دگر باره
آبدیده خواهد شد.

کارگران و زحمتکشان
پرشور و استوار
چون
سرو
صخره
موج های خروشان
سینه ستبرکردند.

بیایید کارگران
بیایید زحمتکشان
ای  رفیقان بیاید
زمین را زیر پای
کارفرما
شیخ و شاه
سرب داغ کنیم
آتش انقلاب را ، شعله ور کنیم

در این رزم
در این میدان
با مشت و سنگ
ناخون و چنگ
کارفرما و
کارآفرین را
ولایت و سرمایه دار را
سر نگون کنیم
نظم کهنه را نابود
زندگی شورایی برقرار کنیم.
آری
بیایید
بیاید
زندگی شورایی برقرار کنیم.

محمد اشرفی

۶آذر۱۳۹۷