۱۳۹۳ فروردین ۲۵, دوشنبه

به فراخوان عمومی جهت اعلام حمایت از شاهرخ زمانی بپیوندیم!!!

ما اعضای کمیته حمایت از شاهرخ زمانی  ضمن تشکر و قدر دانی از رفقای که فراخوان عمومی جهت اعلام حمایت از شاهرخ زمانی را منتشر کردند از همه کارگران، تشکل های کارگری و انقلابی و همچنین دانشجویان ، زنان و معلمان و از تمامی مردم آزادیخواه، می خواهیم به این فراخوان جواب مثبت داده و در پیش برد آن هر چه بیشتر کوشا باشند و در اولین قدم نام خود را به عنوان حمایت کننده به آدرس ایمیل  kampaindefaash_z@outlook.com  ارسال کرده و بدنبال آن تبلیغ این کمپین را وظیفه خود بدانیم

با درود و آرزوی پیروزی در رزم متحدانه

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی 
25/1/1393   


فراخوان عمومی جهت اعلام حمایت از شاهرخ زمانی
مردم شریف و آزادی خواه! 
بدین وسیله پیرو فراخوان قبلی جمعی از کارگران و فعالین کارگری شهر سنندج در حمایت از خواست های شاهرخ زمانی، از تمامی کسانی که دل در گرو رهایی انسان از قید مناسبات موجود دارند درخواست می نماییم با حضور خود در این کمپین بر حقانیت خواست های فعالین کارگری در بند، مهر دوباره ای بزنند، چرا که چنین حرکت هایی زمینه ساز هم نوایی و همدلی عمومی خواهد بود.
با ارسال نام و نام خانوادگی خود به ایمیل kampaindefaash_z@outlook.com قدمی محکم در راه مشروعیت بخشیدن به خواست های برحق شاهرخ زمانی برداریم.

اسامی افرادی که ازاین کمپین اعلام حمایت نموده اند 
١ - عبدالله کاظمی ٢ - شورش فروتن نسب ٣ - وفاسعیدی ٤ - اسعد مریوانی ۵ - مسعود مریوانی ۶ - رضا امجدی ٧ - سید خالد حسینی ٨ - سید غالب حسینی ٩ - منیژه صادقی ١٠ - شکوفه محمدیان ١١ - آزاد کریمی ١٢ - وفا قادری ١٣ - شیوا عاملی راد ١٤ - صلاح مجیدی ١۵ - عباس اندریاری ١٦ - ادیب سوره بومه ١٧ - فرامرز احمدی ١٨ - ریبوار عبدالهی ١٩ - سروین عبدالهی ٢٠ - فائزه نوری زاد ٢١- خالد ساعدی ٢٢- علی سهرابی ٢٣ - طیب چتانی ٢۴- بختیار چتانی ٢۵- هوشیار چتانی ٢٦- زانیار دباغیان ٢٧- فرزاد مرادی نیا ٢٨- جلیل محمدی ٢٩- نوشین محمدی ٣٠- شیرکو حسینی ٣١- گوهر ناصری ٣٢- زاهد مرادیان ٣٣- مریم صادقی ٣۴- محمد بختیاری ٣۵- عبدالله خانی ٣٦ - حامد محمودی نژاد ۳۷ - سوسن رازانی ٣۸ - کیومرث بهشتی زاد ٣۹ - اکبر زاهدی ۴۰ - کژال کریمی نژاد ۴۱ - شعبان محمدی ۴۲- چیاکو محمدی ۴٣ - علی رسولی ۴۴- شریف جلیلی ۴۵ - کارو جلیلی ۴۶ - کژال نصرالهی ۴۷ - ماهان محمدی ۴۸ - عزیز مرادی ۴۹ - جمال کاظمی ۵۰ - بهاالدین مرادی ۵۱ - شمس الدین مرادی ۵۲ - خبات دهدار ۵۳ - شکر کریمی ۵۴ - کاوه رحمانی ۵۵ - فراست صادقی ۵۶ - توفیق امین پناه ۵۷ - فرامرز شریعتی ۵۸ - حسین کمانگر ۵۹ - احمد سجادی ۶۰ - مریم میرکی ۶۱ - علیرضا خانزادپور ۶۲ - آرام زندی ۶۳ - مظفر صالح نیا ۶۴ - مجید حمیدی ۶۵ - شایسته احمدی ۶۶ - بهروز احمدی ۶۷ - محمد عزیزی ۶۸ - فریبا رضایی ۶۹ - محمد گویلیان ۷۰ - پروین نامداری ۷۱ - صلاح زمانی ۷۲ - خلیل دورگیران ۷۳- بیژن رستمی ۷۴ - وریا قمری ۷۵ - حسین خضری ۷۶ - رفیق کریمی ۷۷ - محمد اميراني ۷۸- سيروان پرتونوري ۷۹ - ترزه عباسي ٨۰ - چنور مكي ٨۱ - شنو فاتحي ٨۲ - ويكتور آرام ٨۳ - عدنان قادری ٨۴ - هاشم رستمی۸۵ - پریسا خانزادپور ۸۶ - شهلا ندرویسی ۸۷ - شرافت ابراهیمی ۸۸ - احمد قمری ۸۹ - کیوان صادقی ۹۰ - فرشید گویلی ۹۱ - چیاکو حسینی ۹۲ - آرمان زندی ۹۳- حیدر سبحانی ۹۴ - زانیار پورعابد ۹۵- کوروش جعفری ۹۶- فرین مهدی۹۷ - فردین میرکی ۹۸ - گلباغ بهمنی ۹۹ - لیلی شعبانی ۱۰۰ - مصطفی عبدی نژاد ۱۰۱ - کمال ملکی ۱۰۲- دلسوز ملکی ۱۰۳- امید -اسدی ۱۰۴ - جلال احمدی ۱۰۵ - آرمان محمدی ۱۰۶ - فواد زندی ١٠٧ - شوگار فاتحی ١٠٨- بهنام فاتحی ١٠٩ - گلاویژ رستمی ١١٠- ناهید خیرابی ١١١- عابد کریمی ١١٢ فرشی کریمی ١١٣ - شیرین کریمی ١١۴ - لیلا رحیمی ١١۵- محمد صالح کمانگر ١١٦ - صباح ملکی ١١٧- محمد اشرفی ١١٨ - رحیم باجور ١١٩ - لقمان ویسی ١٢٠ - فرزاد -رضایی١٢١- کیهان اکبری ١٢٢ - حافظ کریمیان ١٢٣- شرمین کرم پور ١٢۴ - ابوبکر رضایی ١٢۵ - فرهاد عرب زاده ١٢۶ - معین نعمتی ١٢٧- کژان ناصر آبادی ١٢٨ فراست ناصری ١٢٩ - ریحانه انصاری ١٣٠ - مهران خورشیدی١٣١- سیما احسان خواه ١٣٢ - امیر جواهری لنگرودی ١٣٣ - نامق رحمان پور ١٣۴ - ستار ویسی١٣۵- آرش کریمیان ١٣۶ - پروین ذبیحی ١٣٧- سعید کامران ١٣٨ - غریب مرادی ١٣٩ - بهزاد سهرابی -١٤٠ صباح حیدری١٤١- شاهد علوی - ١٤٢ نصه ساعدپناه ١٤٣ - سوسن شهبازی -١٤٤ رزگار محمودی١٤۵- جهانگیر محمود ویسی - ١٤٦عمر مینایی ١٤٧- بختیار رحیمی - ۱۴٨ ژیار همت ١۴٩- پرستو میرزایی -١۵٠ فردین میر حسنی ١۵١ -اسماعیل عبدی -١۵٢ عبدلله مرادی۱۵۳- یدالله قطبی -۱۵۴ احسن وزیری۱۵۵ - شاهو حسین پناهی -۱۵٦ امجد رستمی۱۵٧- فرمیسک عزیزی ۱۵٨ - نسرین سفید بنی ۱۵٩ - سیروان سهرابی ۱۶٠ - نگار صالحی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر