۱۳۹۳ فروردین ۲۴, یکشنبه

در صورت عدم پاسخگویی عذر خواهی می کنیم!!!

دوستان و رفقا احتمال بسیار هست که ما در جواب دادن به نامه ها و بیانیه ها و اطلاعیه های حمایتی یا سوالاتی که از ما می شود نتوانیم جواب داده یا به موقع جواب ارسال نشود و یا برخی از اعلام حمایت ها را در وبلاگ قرار نداده باشیم. قبل از هر گونه توضیحی از این بابت صمیمانه و رفیقانه عذر خواهی می کنیم . و حال توضیح لازم این است که نامه های دریافتی و اعلام حمایت ها انقدر گسترده و با تعداد زیاد است که از توان چند نفر خارج است که به همه در وقت کوتاه جواب بدهند و یا برخی از بیانیه های حمایتی بدست ما نمی رسند در هر حال از این بابت است که کوتاهی های اتفاق می افتد از این جهت باز عذر خواهی کرده خواهش می کنیم در صورت دریافت نکردن جواب و یا تاخیر در جواب دادن ان را حمل بر بی احترامی نگذارید و به بزرگواری خود ما را ببخشید . در همین حال تلاش خواهیم کرد دقت بیشتری را بکار ببندیم. توضیح دوم این است که گروها و تشکل ها و محافل مختلف و گاهان بدون ارتباط با یک دیگر و بدون ارتباط با ما از شاهرخ زمانی حمایت می کنند که این از نظر ما بسیار خوب بوده و جواب های مثبتی برای جنبش کارگر در حد چنین کارهای ببار آورده است که البته ما به نوبه خود از تمامی گروها و محافل و فعالینی که اقدام مستقل به حمایت از شاهرخ زمانی کردند صمیمانه تشکر و قدر دانی می کنیم و باز از این جهت نیز برخی از نامه ها و اطلاعیه ها بدست ما نمی رسند در نتیجه امکان پاسخگویی را از دست می دهیم در این رابطه از گروهها و محافل و فعالین، فعال در این راستا می خواهیم فقط در جهت اطلاع داشتن از اخبار و بیانیه ها ی در یافتی و نوشته های، خود را برای ما نیز ارسال فرمایند.

پیش به سوی اتحاد بیش‌تر برای فشار بیش‌تر
پیش به سوی اعتراضات گسترده‌تر با شعار
کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد
کمیته حمایت از شاهرخ زمانی
24/1/1393


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر