۱۳۹۳ فروردین ۲۴, یکشنبه

زینت میرهاشمی: خامنه ای مسئول جان شاهرخ زمانی است


شاهرخ زمانی، عضو هیات مدیره کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکلهای مستقل کارگری و عضو هیات بازگشایی سندیکای کارگران ساختمانی و نقاشان، در همبستگی با اعتراض دراویش زندانی دست به اعتصاب غذا زد. زندانبانان جمهوری اسلامی در تلافی اقدام شجاعانه این کارگر مقاوم، وی را به زندان قزلحصار بخش مجرمان غیر سیاسی تبعید کردند.
شاهرخ زمانی در اعتراض به تبعید خود، دست به اعتصاب غذا زده است. حال شاهرخ زمانی بر اثر طولانی بودن اعتصاب غذا وخیم گزارش شده است. جرم شاهرخ زمانی دفاع از حقوق اولیه خود و طبقه کارگر و زحمتکشان است. آزار و اذیت فعالان کارگری، شکنجه و حبس آنها، از مصادیق نقض حقوق بشر و نقض حقوق نیروی کار است. در حالی که جمهوری اسلامی عضو سازمان جهانی کار و مقاوله نامه های آن را امضا کرده است، به طور سیستماتیک به آزار و اذیت فعالان کارگری دست می زند. هم اکنون تعداد زیادی از فعالان کارگری در زندان به سر می برند.
 عدم درمان زندانیان بیمار و وادار کردن آنها به درد کشیدن در اثر بیماری، نوعی شکنجه است که در مورد زندانیان بیمار در زندان به طور سیستماتیک به کار برده می شود. از سویی دیگر این یک شیوه حذف زندانیان مقاوم است. بر همین منظر جان شاهرخ زمانی در دستان پایوران رژیم است. هر اتفاقی برای این فعال کارگری بیفتد، مسئول اول آن شخص خامنه ای است. شاهرخ زمانی و همه کارگران در بند و همه زندانیان سیاسی باید آزاد شوند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر