۱۳۹۳ اردیبهشت ۱, دوشنبه

نامه شاهرخ زمانی به احمد شهید و ناوی پیلای

نامه فعال دربند کارگری به احمد شهید
نامه فعال سندیکایی به کمیسر عالی و گزارشگر ویژه حقوق بشر در مورد اهداف و رفتارهای غیر انسانی و غیر قانونی

نامه فعال سندیکایی شاهرخ زمانی به کمیسر عالی حقوق بشر خانم ناوی پیلای و گزارشگر ویژه دکتر احمد شهید که در آن نسبت به اهداف شرورانه و رفتارهای وحشیانه و غیر انسانی و غیر قانونی هشدار داده است .جهت ارسال به مقامات فوق و انتشار در رسانه ها در اختیار « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران » قرار داده شده است متن نامه به قرار زیر می باشد:

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد خانم ناوی پیلای
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد آقای دکتر احمد شهید

هدف باندهای عقده ای و قانون شکن نابودی من می باشد به طوریکه در نامه قبلی به آن جنابان توضیح دادم من شاهرخ زمانی فعال سندیکایی در تاریخ ۱۴ خرداد سال ۹۰ در تبریز بدون حکم قضایی با زور اسلحه بازداشت و بدون سند و اتهامی و حتی یک کلمه بازجویی کتبی و شفاهی صرفا توسط همین باندها در دادگاه به ۱۱ سال حبس محکوم شدم.

پس از دادن حبس سنگین به طوریکه در دوران بازجویی عملا تهدید به مرگ ،تصادف ساختگی ، ترور، قرار دادن در میان افراد جانی و خطرناک که تعادل روانی ندارند ، قرار دادن در میان افرادی که مبتلا به امراض مسری خطرناکی مثل سل ، هپاتیت ، قانقاریا در زندان و گرداندن در کلیه زندانها شده بودم، در این مرحله تقریبا تمامی این موارد را عملی کردند. مرا ابتدا در تبریز در میان جانیان خطرناک و سپس به یزد و بعدا به زندان تبریز در میان افراد مبتلا به سل و هپاتیت به نام منسجم ۱۵ و بعد به رجایی شهر بردند .

به طوریکه در نامه قبلی ام گفتم به تازگی به طور غیرقانونی به زندان متهمان مواد مخدر قزل حصار با بیش از ۴ هزار زندانی که در طی ۴ ماه تعداد۷۵ نفر مردند دادند.

که من تا هفته گذشته روز دوشنبه پس از ۳۸ روز اعتصاب غذای اعتراضی به نقض آیین نامه داخلی سازمان زندانها در تفکیک جرایم ،دوباره به زندان رجایی شهر کرج برگردانده شدم اما در اینجا نیز به بندی غیر سیاسی ها با ۱۷۰ اعدامی در حال اجرا انتقال داده اند .به طوریکه این محکومین برای حکمشان به حد لازم، به راحتی فقط آدم می کشند تا بتوانند زنده بمانند. طی ۲ هفته گذشته ۱ نفر را به همین طریق کشته اند .

عالیجنابان به صورتیکه مشاهده می کنید این باندهای قانون شکن کینه توز در ادامه اجرا کردن تک تک تهدیدهای خود هدفی جز نابودی من ندارند.

من به جز فعالیت قانونی سندیکایی به عنوان نماینده کارگران سندیکای نقاشان تهران هیچ جرمی مرتکب نشده ام .در اعتراض به این موضوع علنی که شرح دادم در طی ۴۲ روز اعتصاب غذا که ۲۳ کیلو لاغرشده ام بدون درمان و فشارهای شدید به امان خدا رها شده ام.

من ضمن اینکه مسئولیت هر گونه عواقب جسمی را متوجه مقامات مسئول می دانم از شما تقاضای کمک دارم و انتظار دارم برای جلوگیری از این نقض آشکار حقوق بشر و حقوق شهروندی و قوانین جاری کشور از جمله آیین نامه داخلی سازمان زندانها در تفکیک جرایم به جمهوری اسلامی فشار آورید تا دست از این همه آزار و اذیت فعالان کارگری حتی در داخل زندانها برداشته و مرا به بند سیاسی برگردانند.

ضمنا من تا بازگشت به بند زندانیان سیاسی(سالن ۱۲ ، بند ۴ زندان رجایی شهر) کما فی سابق به اعتصاب غذای خود ادامه خواهم داد .

با تشکر فراوان،

زندانی سندیکایی شاهرخ زمانی

شنبه ۳۰ فرورین ۹۳

زندان رجایی شهر اندرزگاه ۳ سالن ۸

۱ نظر: