۱۳۹۳ اسفند ۹, شنبه

تهدید محمد جراحی به اعتصاب غذا


تهدید محمد جراحی به اعتصاب غذا 
محمد جراحی کارگر زندانی که در زندان عمومی تبریز  به سر میبرد مدتهاست که در این بند دچار نا امنی  جانی شده است  واز سوی افرادی (رحمان استادی و جواد محمدپور ) که توسط ماموران زندان حمایت می شوند مورد توهین واهانت و آزار قرار گرفته است ، چنانکه شدیدا فضای بند را برایش نا امن کرده است  به همین دلیل محمد جراحی با شرح فضای بند برای رییس زندان ، از وی خواسته است که به بند سیاسی منتقل شود ، در غیر این صورت دست به اعتصاب غذا خواهد زد
کمیته پیگیری و خانواده محمد جراحی از سازمانهای کارگری میخواهیم که جهت تحقق مطالبه این کارگر زندانی تلاش نمایند .


کمیته پیگیری تلاش در راه تشکلهای کارگری

۱۳۹۳ اسفند ۸, جمعه

بیانیه 119


سر نوشت زند انیان سیاسی در ابهام است!!!
حکومت دیکتاتوری سرمایه داری به شکل جمهوری اسلامی برای نجات خود از بحرانهای مختلف و فزاینده و روند فروپاشی عنقریب و همچنبن برای زهر چشم و انتقام گیری از کارگران و معلمان و دیگر جنبش های اجتماعی که هر روز با گسترش اعتراضات خود خواب این حاکمان را بر آشفته می کنند.
هر روز با ترفند های جدید به آزار و اذیت مداوم  مردم و زندانیان سیاسی می پردازد، و از این طریق می خواهد مردم را بترساند ، این حکومت ضد انسانی سرمایه داری با حمله هر روزه به سفر ه خالی کارگران و معلمان و مردم زحمت کش و همچنین با تحمیل پرونده سازیهای مجدد با اتهامات واهی و دروغین و محاکمات جدید به زندانیان و افزایش اعدام ها و عدم  پذیرش مسئولیت جنایات خود و عدم اعلام رسمی عملکرد های خود و پنهان کردن زندانیان در محلهای نامعلوم  می خواهد ضعف ها، ترس ها ، روند فروپاشی و دلواپسی های  خود را در مقابل رقبای خارجی شان و طبقه کارگر و مردم آزادیخواه لاپوشانی کند.
این حکومت دزدان و اختلاس گران برای حفظ حاکمیت مافیای قدرت و ثروت و جبران امتیازات داده شده به دیگر حکومت های سرمایه داری، اقدام به سرکوبهای گسترده علیه مردم و فعالین جنبش های محتلف اجتماعی می کند در چنین روندی است که از پذیرش مسئولیت و اعلام رسمی اعمال خود سر باز زده و در مقابل مردم دست به انتشار اخبار غیر رسمی و ناموثق می زند، بعنوان نمونه هنوز در رابطه با اعدام 6 نفر (سامان نسیم، علی و حبیب افشاری، سیروان نژاوی ، ابراهیم  شاپوری و یونس آقایان) طی دو هفته گذشته رسما" سکوت اختیار کرده است و اخبار تایید نشده ای در رابطه با انها وجود دارد که هنوز اعدام نشده اند و در محل نا معلومی نگهداری می شوند!
جمهوری اسلامی تلاش دارد رمزآلود بودن اعمال خود را هر روز بیشتر کند تا چنین بر خورد نا مشخص و شبهه آلود را به صورت یک سنت در جامع جا باندازد ، تا بتواند در اینده با استفاده از چنین فضای مبهمی ضمن تحمیل سر در گمی به فعالین ، مبارزان و مردم هر عکس العملی را دچار شک و شبهه نماید .
لازم است با گسترش اعتراضات خود اجازه ندهیم چنین نقشه ای را پیش ببرد ، با اعتراضات گسترده و در خواست های مکرار از نهاد های جهانی باید جمهوری اسلامی را وادار به پذیرش مسئولیت ها و اعلام رسمی اعمالش  نماییم ، به این حکومت ضد انسانی اجازه ندهیم اعدام ها را ادامه بدهد و با عدم پذیرش مسئولیت آنها و با پنهان کردن اعدام ها یا ایجاد شک و شبهه در رابطه با اعدام شده ها و ... پنهان کردن و عدم  پذیرش مسئولیت را به روند عادی تبدیل کند.

کارگران ، معلمان، انقلابیون و مردم آزادیخواه !!
با نوشتن نامه ها و طومارها، و کمک به خانواده زندانیان در اعتراضات و تجمع در مقابل دادگاها و زندانها و ... و در خواست از جوامع جهانی جهت مشخص شدن وضعیت زندانیان، بخصوص 6 زندانی نام برده جمهوری اسلامی را وادار به پذیرش مسئولیت و اعلام رسمی جنایاتش کنیم. وبا افشا گریها و اعتراضات گسترده به موضوع محل نا معلوم  در مورد زندانیان پایان بدهیم . چنین کارهای را فقط با سازمان یابی و سازماندهی در تشکل های سیاسی و صنفی خود می توانیم پیش ببریم .
کمیته حمایت از شاهرخ زمانی
8/12/1393

www.chzamani.blogspot.com
freeshahrookh@gmail.com


موضوع زیر در خواست و انتقادی است  که دوستان ما در ایران دارند و از ما خواستند به سایت ها گفته شود 

ما از تمامی سایت های انقلابی و مردمی می خواهیم در تکثیر و توزیع اخبار و نوشته های کمیته حمایت از شاهرخ زمانی هر چه بیشتر تلاش و کوشش کنند ، متاسفانه می شود که برخی از سایت ها از انتشار مطالب و اخبار انتشاری از جانب کمیته حمایت از شاهرخ زمانی سر باز می زنند و البته هیچ دلیلی هم برای مخالفت خود ابراز نمی کنند، ما انتظار چنین اعمالی را از سایت های انقلابی و مردمی نداشته و آن را غیر قالبل قبول می دانیم.

بیانیه 118


بهنام ابراهیم زاده همچنان تحت فشار و شکنجه قرار دارد!!!
بهنام ابراهیم زاده را 27 بهمن از بند 209 اوین به زندان رجایی شهر برگرداندند و بعد از بند قرنطینه به حسنیه که به محل نگهداری زندانیان تبدیل شده است منتقل کردند ، اما تقریبا" تمامی وسائل و لباس های بهنام را دزدیدند ویا شکسته و خراب کردند و مسئولین هیچ جوابی نمیدهند و به خواسته های او توجه نمی کنند. از طرفی بهنام  که بر اثر شکنجه های وارده و نگهداری در زندانهای ضد انسانی ، سلولهای انفرادی ، بر اثر سوء تغذیه به دلیل کمبود غذا یا نامناسب بودن مواد غذایی و همچنین بر اثر اعتصابات غذایی برای اعتراض به بی عدالتی ها و اعمال ضد انسانی مسئولان و ماموران مانند بسیاری از زندانیان دچار بیماری های مختلف از جمله آرتروز گردن ، عفونت کلیه و ... شده است و اکنون که در حسینه او را زندانی کردند بر اثر سرمای شدید حسینه بیماری های او شدت یافته و دردناک شده اند ، بهنام از این وضعیت و سرمای حسینه در رنج است. در واقع نگهداری او در حسینه ترفند و برنامه جدید سربازان گمنام امام زمان است جهت شکنجه و تنبیه بهنام به خاطر ادامه مبارزه و اعتراضات او به نا عدالتی و اعمال ضد انسانی در جمهوری اسلامی است.
کارگران و مردم آزادیخواه،
 در این مبارزه یک طرف حکومت سرمایه داری جمهوری اسلامی قرار دارد و در مقابلش کارگران زندانی و زندانیان سیاسی است، حکومت سرمایه داری جمهوری اسلامی می خواهد توسط ماموران و شکنجه گران ما را وادار به تمکین در مقابل هر گونه اعمال دیکتاتوری سرمایه داری به شکل ولایت فقیه نماید از این جهت است ، زندانیان سیاسی را در زندان نیز رها نکرده و آنها را هر روز با روش های گوناگون شکنجه می کنند و بر علیه شان پرونده های جدید با اتهامات واهی و دروغین می سازند، اگر ما در مقابل اعمال ضد انسانی ماموران و در مجموع حکومت جمهوری اسلامی سرمایه داری ایستادگی نکنیم و از زندانیان سیاسی ازجمله بهنام ابراهیم زاده دفاع نکنیم ، جمهوری اسلامی هر روز بیشتر از قبل به هستی و سفره خانواده کارگری  و آزادی های انسانی حمله خواهد کرد، با هر چه بیشتر متشکل شدن در تشکل های صنفی و سیاسی خود به مقابله با این حکومت ضد انسانی بر خیزیم.
ما از کارگران و مردم آزادیخواه ، همچنین از تشکل ها و نهاد های مردمی داخل و خارج می خواهیم به حمایت های خود از زندانیان سیاسی بخصوص بهنام ادامه داده و برای نجات او به اقدامات اعتراضی عملی خود بیافزایند .

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی
7/12/1393


www.chzamani.blogspot.comfreeshahrookh@gmail.com


موضوع زیر در خواست و انتقادی است  که دوستان ما در ایران دارند و از ما خواستند به سایت ها گفته شود 
ما از تمامی سایت های انقلابی و مردمی می خواهیم در تکثیر و توزیع اخبار و نوشته های کمیته حمایت از شاهرخ زمانی هر چه بیشتر تلاش و کوشش کنند ، متاسفانه می شود که برخی از سایت ها از انتشار مطالب و اخبار انتشاری از جانب کمیته حمایت از شاهرخ زمانی سر باز می زنند و البته هیچ دلیلی هم برای مخالفت خود ابراز نمی کنند، ما انتظار چنین اعمالی را از سایت های انقلابی و مردمی نداشته و آن را غیر قالبل قبول می دانیم . 

۱۳۹۳ اسفند ۶, چهارشنبه

از وضعیت و سر نوشت سه نفر از زندانیان دراویش الحق به نام های سهندعلی محمدی ، بخشعلی محمدی و عبادالله قاسم زاده خبری در دست نیست .

از زندانیان سیاسی بیشتر دفاع و حمایت کنیم


از وضعیت و سر نوشت سه نفر  از زندانیان دراویش الحق به نام  های سهندعلی محمدی ، بخشعلی محمدی و عبادالله قاسم زاده خبری در دست نیست .

 این زندانیان عقیدتی - سیاسی چند سال قبل همراه تعداد دیگر از اهالی روستایشان که به دلیل درویش بودنشان مورد هجوم سپاه پاسداران و نیروی انتظامی واقع شده بودند و در نوبت دوم حمله در دفاع از خود و خانوادشان مجبور به استفاده از سلاح گرم شده بودند که در طی در گیری مسلحانه چند نفر از انها در همان زمان به دست ماموران جمهوری اسلامی کشته شدند ، و دستگیر شدگان در دادگاه های ضد انسانی محاکمه شدند که برخی به اعدام و بقیه به زندانهای طولانی محکوم گشتند ، از جمله شش نفری که چند روز قبل گذشته در ارومیه اعدام شدند دو نفرشان از دراویش الحق بودند .
سهند علی و بخشعلی محمدی و عبادالله قاسم زاده حزء 15 نفری هستند که چند سال قبل از زندان ارومیه به زندان یزد تبعید شده اند ، بیدادگاههای جمهوری اسلامی این سه نفر را در اولین دادگاه به 13 سال محکوم کردند و درست زمانی که انها در زندان بودند برای شان پرونده های جدیدی با اتهامات جعلی و دروغین ساختند و مجدد انها را محاکمه و 7 سال دیگر به حکمشان افزودند که اکنون محکومیت این سه نفر هر کدام 20 سال شده است ، در همین حال هیچ خبر موثقی از محل نگهداری و وضعیت جسمی و روجی آنها موجود نیست ،
پنج روز پیش خانواد ه زندانیان فوق تلفنی از ماموران جویایی حال آنها شدند ، ماموران گفتند برای ملاقات نیایید چون به ما دستور داده اند که آنها ممنوع الملاقات هستند ، و همچنین گفته اند سه روز دیگر زنگ بزنید تا خبر دفیقتری بدهیم اما دیروز خانواده ها زنگ زدند ماموران گفتند هیچ خبری نیست ما هم نمی دانیم آنها کجا هستند ، و اکنون خانواده این سه زندانی بینهایت نگران جان و سلامتی عزیزان خود می باشند ، و هیچ مرجعی در مقابل خواست این خانواده ها جواب نمی دهد هیچ گونه خبر ی از وضعیت زندانیان فوق نمی دهند .معلوم نیست آنها اکنون در زندان یزد هستند یا به جای دیگری تبعید شده اند و در چه وضعیتی به سر میبرند .

همچنین شهرام چینیان دیگر زندانی سیاسی - عقیدتی چند روز قبل در زندان گوهر دشت توسط گارد زندان مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفت و وضعیت جسمانی او بسیار بد و خطر ناک شده است ، او چند روز قبل طبق قانون از بازرسی سلول خود توسط گارد ممانعت کرده است و این ماموران او را به شدت کتک زدند.

طی چند سال اخیر که وضعیت جمهوری اسلامی بشدت رو به وخامت است جمهوری اسلامی برای عقب انداختن مرگ خود شدت سر کوب را هر روز بیشتر می کند ، در این راستا افزایش تعداد اعدام شده ها ، زندانیانی که در حین گذراندن زندان مجددا" محاکمه می شوند نیز افزایش چشمگیری دارند و همچنین تعداد دستگیر شده ها نیز هر روز رو به افزایش است و هر روز تعداد بیشتری از زندانیان به محل های نامعلومی منتقل  می شوند که سهند علی، بخشعلی محمدی و عباد الله قاسم زاده نیز ضمن محاکمه ی مجدد به محل نا معلوی انتقال یافته اند. امروز وظیفه همه فعالین ، انقلابیون و  مردم آزادیخواه دفاع از زندانیان سیاسی است

قریده جعفری
5/12/1393

سلسله اخباری از زندان رجایی‌شهر کرج
1 .  ضرب و شتم وحشیانه‌ی شهرام چینیان: امروز هم‌وطن بهایی، شهرام چینیان که به دلیل مبارزه و مقاومت چندین ماه است که به بند ۱ و به میان جانیان خطرناک تبعید شده است، توسط آدم‌کشان جمهوری اسلامی به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت و به علت شدت جراحات و بی‌هوشی به بهداری منتقل شد. دوستانی که وی را در بهداری دیده‌اند به علت له و لورده شدن و باد کردن صورت‌اش، او را نشناخته بودند. در حالی که آیین‌نامه‌ی زندان، آن را محب بازپروری و آموزش دانسته و تنبیه بدنی را محکوم کرده و حتی مستوجب زندان می‌داند، جانیان جمهوری اسلامی همیشه همه چیز را به سخره می‌گیرند و بدتر از حیوانات درنده رفتار می‌کنند.
.  بازگشت ارژنگ داوودی، شاعر و مرد مبارز از انفرادی اطلاعات: ارژنگ داوودی پس از ۳۵ روز انفرادی در بند سپاه یا همان اطلاعات و پس از شکنجه‌های روحی و جسمی با گرفتن حکم جدید ۵ سال تبعید به زابل، به بند برگردانده شد. دادگاه وی را نیز در همان بند ۸ تشکیل داده‌اند. وی در طول بازجویی‌ها، تماما از شکنجه، بی‌قانونی‌ها، خودسری‌ها و شکنجه‌های روحی و جسمی بر علیه خود، مصادره‌ی تمام امکانات از جمله خانه‌اش توسط حکومت گفته و از خودش دفاع کرده است. لازم به ذکر است که حکم ۱۱ سال وی، ۲ سال است که تمام شده است.
.  ندادن مرخصی برای مجلس ختم مادر شاهرخ زمانی: علی‌رغم تلاش‌های خانواده و خود شاهرخ و علی‌رغم موافقت رییس زندان، با ممانعت قلدرمابانه و خودسرانه‌ی سربازان گم‌نام ضدکارگری و سگان دزدان بیت‌المال، وی را از حقوق قانونی‌اش در رفتن به مرخصی محروم کرده‌اند. خدابخش، دشمن طبقه‌ی کارگر و پادوی اطلاعات، خانواده‌ی وی را سر دوانده و به دروغ گفته بود، دادن مرخصی به شاهرخ را پیگیری می‌کند. در حالی که علاوه بر خانواده در همان روز، حکم دادن مرخصی توسط رییس زندان به دفتر وی فکس شده بود. طبقه‌ی کارگر ایران باید آگاهی طبقاتی را از مزدوران حلقه به گوش و سرمایه‌داران بیاموزد که دزدان هزاران میلیاردی تحت امنیت سربازان گم‌نام به غارت خود مشغول‌اند ولی به کسی که صرفا از حقوق قانونی کارگران دفاع کرده، ۱۱ سال زندان داده و با رفتن به مجلس ختم مادرش هم مخالفت می‌کنند. البته شرکت باشکوه و برگزاری مراسم توسط فعالین کارگری و مبارزین کارگری به کوری چشمان دزدان میلیاردی نشان از آمادگی کارگران برای حمایت و دفاع از نمایندگان خود می‌باشد.
.  بازگشت بهنام ابراهیم‌زاده: بعد از ۱ ماه شکنجه‌ی روحی و جسمی در بند ۲۰۹ زندان اوین، چند روزی است که بهنام ابراهیم‌زاده به بند دارالقرآن یا به قول زندانیان دارالشیطان بازگردانده شده است. لازم به ذکر است انتقال وی به بند عادی کاملا غیرقانونی و برخلاف اصل تفکیک جرایم می‌باشد.
.  بی‌خبری از وضعیت افشین بایمانی: از وضعیت افشین بایمانی که به هم‌راه ارژنگ داوودی به بند ۸ سپاه برده شده بود هنوز هیچ خبری در دست نیست. وی با حکم حبس ابد ۱۵ سال است که در زندان می‌باشد. همسر و ۲ فرزند وی به شدت نگران وضعیت وی هستند.
.  تبعید و آزار و اذیت عده‌ای از زندانیان سیاسی زندان اوین: به دنبال اعتراض صنفی زندانیان سیاسی در بند ۸ اوین، سعید شیرزاد، حمید بابایی و مسعود عرب به نبود امکانات قانونی و اعتصاب غذای آنان، این زندانیان به بند ۱ زندان رجایی‌شهر کرج که به عنوان بدترین بند این زندان و محل نگه‌داری قاتلینی است که تعادل روانی ندارند تبعید شده‌اند. 
هم‌وطن!
فریاد زندانیان سیاسی، فریاد حق‌طلبی و آزادی‌خواهی شما و مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی، مبارزه برای آزادی و آینده‌ی خود شماست.

علیه اعدام و شکنجه‌ی زندانیان سیاسی به پا خیزیم!

گزارش تصویری از راهپیمایی و تجمع اعتراضی ده ها تن از معلمان در بوشهر

1 تجمع اعتراضی معلمان در بوشهر

فعالان در تبعید: ده ها تن از معلمان، مدیران مدارس، بازنشستگان فرهنگی بوشهر، با تجمع در مقابل استانداری این شهر، با سر دادن شعارهایی چون «آموزش و پرورش قابل معامله نیست»، نسبت به مشکلات معیشتی معلمان، و  آنچه توسط آنها»عزل سیاسی و غیر اخلاقی مدیرکل آموزش و پرورش بوشهر» عنوان شد، اعتراض کردند.
بنا بر اطلاع «کمپین صلح فعالان در تبعید»، صبح روز سه‌شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۳، ده ها تن از فرهنگیان اصلاح طلب شهر بوشهر، با در دست گرفتن پلاکاردهایی، در مقابل اداره کل آموزش و پرورش و  استانداری، نسبت به اقدام جناحی وزیر آموزش و پرورش در عزل مدیر کل استان بوشهر اعتراض کرده و آن را غیر اخلاقی خواندند.
«خلیج فارس» با انتشار این گزارش، از تهیه توماری در همین ارتباط خبر داد که در بخشی از آن، اقدام وزیر برای عزل مدیر خود در استان بوشهر را، به منظور رضایت استیضاح کنندگان طیف اصول گرا در مجلس، جهت بقای خود، و امری غیراخلاقی توصیف کردند. معترضان در این تجمع و در متن تومار اعتراضی تاکید کردند که: «این اقدام بی حرمتی به جامعه فرهنگیان و ناامیدی حامیان دولت در استان را در پی داشته است.»
یکی از فرهنگیان حاضر در این تجمع نیز به «خلیج فارس» توضیح داد که: «ما پیگیر مشکلات معیشتی و ارتقا جایگاه حقوقی معلمان هستیم، اما امروز تجمع مان به خاطر بی حرمت شدن فرهنگیان است که انتظار داریم مسئولان استان در این خصوص فعال عمل نماید.»
اعتراض امروز معلمان زمانی شکل گرفتند که  حصیری، مدیر کل سابق استان بوشهر که از طیف اصلاح طلبان  است، در پی فشارهای نمایندگان اصول گرای استان از جمله موسوی نژاد نماینده دشتستان، که با تهدید وزیر آموزش و پرورش به استیضاح نیز همراه بود، عزل شد.
حکم عزل حصیری،  مدیرکل سابق  آموزش و پرورش استان بوشهر، توسط علی اصغر فانی و  یک هفته پس از آن ابلاغ شد که موسوی نژاد، نماینده دشتستان  طی نطقی در صحن علنی مجلس، آموزش و پرورش بوشهر را به فعالیت سیاسی و جناحی متهم کرد و خواستار تسریع در استیضاح وزیر شد.
تصاویری از این تجمع که نهایتا با وعده های فتح الله حقیقی معاون سیاسی امنیتی استاندار بوشهر مبنی بر پیگیری مطالبات معترضان پایان یافت، را دنبال کنید:

1 تجمع اعتراضی معلمان در بوشهر


1 تجمع اعتراضی معلمان در بوشهرانقلابیون وظیفه دارند زنان را نسبت به حقوق شان و راه کسب آن آگاه کنند


کسب حق برابری برای زنان از ضروریات اولیه مبارزات طبقه کارگر است ، اما بدون شرکت آگاهانه زنان در این مبارزه بر قراری برابری زن و مرد ممکن نخواهد شد.ضمن پیشبرد مبارزه عملی روز مره در جهت احقاق حقوق زنان ارایه آگاهی به توده زنان وظیفه تمامی فعالین و انقلابیون است.

پیش بسوی آگاه و متشکل کردن زنان 

۱۳۹۳ اسفند ۵, سه‌شنبه

اخباروگزارشات کارگری۵اسفند۱۳۹۳

- تجمع کارگری در مقابل مجلس شورای اسلامی در اعتراض به شرایط فلاکتبار معیشتی و حداقل مزد

- تجمع بازنشستگان فولاد کشور مقابل مجلس دراعتراض به عدم پرداخت بموقع حقوقشان!
- فردا بازنشستگان فولادی ومعدنی سراسر کشور مقابل مجلس تجمع می‌کنند
- اعتصاب کارگران معدن کوشک بافق به چهارمین روز رسیدتعدادکارگران اخراجی ۱۷نفرشد
- تجمع کارگران شرکت مهندسی ساخت و تاسیسات دریایی خرمشهر مقابل فرمانداری پس از۵روزاعتصابدراعتراض به پرداخت نشدن ۳ماه حقوق ومزایا!
- تجمع کارگران کارخانه شیشه آبگینه مقابل اداره کاردراعتراض به تعویق ۴ ماه حقوق
- تجمع کارکنان بیمه توسعه مقابل وزارت کار دراعتراض به عدم پرداخت ۷ماه حقوق ومزایاشان!
- نامه سرگشاده کارگران کارخانه فولاد البرزپس از ۵بارتجمع مقابل مقابل اداره کار و فرمانداری تاکستان
- تجمع ۵۰ کارگر کارخانه کرمانیت مقابل فرمانداریسه سال است که عید نداریم
- تعویق ۳ ماه حقوق کارگران یخچال سازی مهر ایران نیشابور
- میوه یکساله ۵۰ درصد گران شد، مرغ گران‌تر شد، قیمت مواد پتروشیمی هم گران شد و
- مرگ دردناک کارگر معدن شن و ماسه شاهرود در دستگاه سنگ خردکن
- کشته وزخمی شدن ۲کارگردرپی انفجار کپسول گاز ال پی جی درشهرستان رباط کریم