۱۳۹۳ فروردین ۳۰, شنبه

فراخوان به تجمع در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم

اکسیون اعتراضی در دفاع از زندانیان سیاسی، علیه تهاجم وحشیانه به زندانیان در زندان اوین
استکهلم مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران!
روز پنجشنبه ۲۸ فروردین بار دیگر زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ اوین بمدت چند ساعت مورد تهاجم زندانبانان و نیروهای سرکوبگر موسوم به "گارد سازمان زندانها" قرار گرفتند. در تهاجم وحشیانه نیروهای امنیتی به زندانیان بیدفاع که بدستور و فرماندهی "قبادی" مسئول حفاظت اوین و "امانیان" مسئول حفاظت زندان های تهران صورت گرفت، تحت عنوان "بازرسی"، سلولهای زندانیان بهم ریخته شد، وسائل و کتابها و دفاترشان پاره شد و زندانیان توسط شکنجه گران با باتوم و مشت و لگد شدیدا مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. پرده آخر مراسم سادیستی شکنجه جمعی زندانیان در داخل بند و هواخوری زندان با انتقال ۳۰ نفز از زندانیان به انفرادی اجرا شد. باتوم بدستان شکنجه گر گارد زندانها با ایجاد تونل وحشت برای عبور زندانیان از آن، آنها را بعد از ضرب و شتم شدید به بند انفرادی منتقل کردند. بنا به گزارشات منتشر شده در اثر این توحش اسلامی حداقل چهار نفر از زندانیان بدلیل خونریزی و وخامت وضعیت شان به بیمارستان خارج از زندان منتقل شدند، ۳۰ نفر مجروح و مضروب شدند و ۳۰ نفر دیگر به سلول انفرادی انتقال یافتند. بخشی از زندانیان منتقل شده به سلول های انفرادی در اعتراض به این وضعیت وارد اعتصاب غذا شدند.
جمهوری اسلامی در همین روز در زندان دیزل آباد کرمانشاه سمکو خورشیدی زندانی سیاسی را اعدام کرد.
ما ضمن محکوم کردن این توحش و این وحشیگری جمهوری اسلامی همه احزاب، سازمانها و نیروی های برابری طلب را به شرکت در یک اعتراض منسجم و متحد فرا می خوانیم. سفارت جمهوری اسلامی باید شاهد اعتراض متحد ما در دفاع از زندانیان سیاسی باشد.
در همین رابطه ما همه را به شرکت در اکسیونی اعتراضی در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم فرا می خوانیم.
حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست. کمیته استکهلم
مکان : مقابل سفارت جمهوری اسلامی
زمان سه شنبه 22 آوریل 2014
ساعت :14:00
تلفن تماس: 0736228726

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر