۱۳۹۴ اردیبهشت ۱۰, پنجشنبه


پشتيبانی «اتحاديۀ حمل و نقل» (TSSA) از شاهرخ زمانی و رضا شهابی

اخيراً فعالين «شبکۀ همبستگی کارگری» در تماسی با آقای «مانوئل کورتز» (Manuel Cortes)، دبير کل «اتحاديۀ حمل و نقل» (TSSA) در بریتانیا، پشتيبانی او را برای شاهرخ زمانی و رضا شهابی جلب نمودند. «اتحاديۀ حمل و نقل» بریتانیا بيش از 22 هزار عضو دارد.

پس از توضيحات مختصری در مورد تاريخچۀ مبارزات شاهرخ زمانی و رضا شهابی برای تحقق ابتدایی ترین حقوق کارگران، «مانوئل کورتز» پشتيبانی گرم خود را با اين فعالين دربند جنبش کارگری اعلام کرد و خواهان آزادی فوری آنان و همچنين همۀ فعالين کارگری از زندان شد.

«شبکۀ همبستگی کارگری»
29 آوريل 2015 (9 ارديبهشت 1394)پشتيبانی «اتحاديۀ آتش نشانی» از شاهرخ زمانی و رضا شهابی

اخيراً فعالين «شبکۀ همبستگی کارگری» در تماسی با آقای «مـَت رَک» (Matt Wrack)، دبير کل «اتحاديۀ آتش نشانی» (FBU) در بریتانیا، پشتيبانی او را برای شاهرخ زمانی و رضا شهابی جلب نمودند. «اتحاديۀ آتش نشانی» بریتانیا بيش از 40 هزار عضو دارد.

پس از توضيحات مختصری در مورد تاريخچۀ مبارزات شاهرخ زمانی و رضا شهابی برای تحقق ابتدایی ترین حقوق کارگران، «مـَت رَک» پشتيبانی گرم خود را با اين فعالين دربند جنبش کارگری اعلام کرد و خواهان آزادی فوری آنان و همچنين همۀ فعالين کارگری از زندان شد.

«شبکۀ همبستگی کارگری»
27 آوريل 2015 (7 ارديبهشت 1394)

فیلم کوتاهی از مراسم بزرگ داشت روز کارگر سال 1394 در سالن دوازد زندان گوهر دشت محل نگهداری زندانیان سیاسیاز تمامی دوستان و رفقا می خواهیم برای اطلاع رسانی در داخل ایران این فیلم را به وسیله موبایل از طریق وایبر ، واتساپ، لاین و دیگر شبکه های اینترنتی  مانند فیسبوک و ... هر چه وسیعتر پخش کنند 
بیانیه 122


کارگر ، معلم،  اتحاد  اتحاد
ما ضمن اینکه دستگیری ، تهدید و زندانی کردن کارگران و معلمان و فعالین سیاسی را که طی روز های اخیر به شدت افزایش یافته است ، محکوم  کرده ، اعلام می داریم روز کارگر و روز معلم دو مناسبتی است که باید با تمام توان به جمهوری اسلامی اعتراض کرده و هر چه بیشتر آن را افشا نمود و وادار به عقب نشینی کرد، در این راستا هر دوست و رفیقی و هر کارگری که ادعای فعالیت برای کسب حق و حقوق طبقاتی خود و دیگر هم طبقه ای هایش را دارد باید در جهت امکان کسب مطالبات قدم های عملی بردارد.
مطالبات کارگری در قالب شعار های جمع بندی شده ارایه می گردد و کارگران و فعالین بنا به موقعیت و تواناییهای خود حول محور برخی از شعار های طرح شده که متناسب با وضعیت سازمانیافتگی خودشان باشد متحد شده ، اقدام به عملی کردن شعار فوق می کنند، البته لازم به ذکر است که فعالین ، انقلابیون و کارگران باید بطور دائم اقدام به سازمان یابی و سازماندهی کرده هر روز سطح آگاهی و توان سازماندهی و تشکیلاتی خود را ارتقاء بدهند.
از طرفی، روز جهانی کارگر روزی است که بستر اتحاد های گسترده و امکانات سازمانیابی داخلی ، منطقه و جهانی برای کسب مطالبات و بر قراری همبستگی جهانی طبقه کارگر را هر چه بیشتر ممکن می کند.
با توجه به گفته بالا و وضعیت دو پارچه یا دو قسمت شده فعالین و کارگران و انقلابیون ایران که تعدادی بیرون از ایران هستند و نمی توانند برای کسب بسیاری از مطالبات طبقه کارگر ایران فعالیت عملی کنند، اما فعالیت آنها در دو بخش که حیاتی و مکمل یکدیگرند، می تواند ثمر بخش باشد، یک بخش در حوزه انترناسیونالیستی است که در هرجای از جهان هستیم باید با کارگران و انقلابیون آن محل دست اتحاد داده برای کسب مطالبات جهانی کارگران فعالیت عملی کنیم، در بخش دوم فعالیت خود که فقط به عنوان پشت جبهه ی برای رفقا داخل خواهد بود مبارزه نماییم، مطالبه ای که برای هر دو قسمت کارگران و فعالین ایران مشترک است تلاش و مبارزه در جهت دفاع و حمایت از زندانیان کارگری ، معلمی و سیاسی است، که باید در روز کارگر بیشتر از هر زمانی صدای زندانیان باشیم.
 در این راستا است که طی چند سال اخیر دفاع و حمایت از کارگران زندانی و زندانیان سیاسی در شعار " کارگرزندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد" طرح شده است و فعالیت و تلاش در جهت کسب چنین مطالبه ای به خاطر فعالیت و مبارزات گسترده کارگران و معلمان طی سال گذشته و امسال که به شدت در حال افزایش است کاملا" به یک مطالبه روز و شاخص تبدیل شده است ، و با توجه به اعلام این شعار به عنوان شعار مشترک بسیاری از سازمانها و احزاب در روز کارگر در کانادا و برخی دیگر کشور ها انتخاب گردیده است که نشان می دهد فعالیت مشترک خوبی پیش برده خواهد شد و همچنین تعدادی از رفقای مستقر در اروپا پیشنهاد کردند که هر شرکت کننده در مراسم های روز کارگر یک عکس از کارگران زندانی در دست داشته باشند، ما ضمن قدر دانی از سازمانها ، احزاب و محافل فعال که حول محور شعار " کارگرزندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد" و پیشنهاد حمل عکسی از کارگران زندانی توسط هر کدام از شرکت کنندگان در شهر های مختلف ، به این رفقا خواهیم پیوست، از جمله رفقای عضو کمیته حمایت از شاهرخ زمانی در ترکیه با رفقا ترک در شهرهای استانبول ، آنکارا و ... با در دست داشتن پوستر کارگران زندانی شرکت کرده ، خواهان آزادی آنها خواهند شد، همچنین برخی از  اعضای این کمیته که در کانادا مستفر هستند در راهپیمایی تورنتو با استفاده از پوستر های کارگران زندانی وظایف خود را انجام خواهند داد ، در داخل نیز دوستان و رفقای تصمیم دارند در مراسم های خود خواهان آزادی زندانیان شوند که تراکت های نصب خواهد شد و پوستر های نیز حمل خواهند کرد ، با توجه به اینکه روز گذشته مراسم با شکوهی به مناسبت روز جهانی کارگر در زندان گوهر دشت کرج سالن 12 برگزار گردید که به زودی گزارش آن ارایه خواهد شد، و همچنین کارگران شرکت واحد تحت رهبری سندیکای خود با توزیع گل و شرینی در پایانه های اتوبوس رانی روز کارگر را گرامی داشتند و تعدادی از کارگران و فعالین در مقابل مجلس دست به اعتراض زدند و ... همه اینها نشان می دهد که طبقه کارگر ایران آماده خیزش است ، که اکنون  سازماندهی و سازمان یابی نیاز و ضرورت حیاتی طبقه کارگر است، در این راستا از تمامی رفقا و دوستان می خواهیم در هر شهری که حضور دارند پیرو اعلام شعار مشترک سازمانها ، احزاب و محافل فوق و پیشنهاد حمل عکسی از کارگران و معلمان زندانی در مراسم های برگزاری شرکت فعال داشته باشند، بدون شک چاپ یک پوستر برای هر دوست و رفیقی کاریست سهل و آسان، اما حضور شرکت کنندگان با عکس های در دست صدای رسای اعتراضی به حمایت از کارگران و معلمان زندانی خواهد بود. انتخاب شعار فوق نشان دهنده ی نیاز واقعی مبارزات جاری است و نیروهای فعال در رابطه با موضوع زندانیان به درک مشترک رسیده اند، این می تواند راه گشایی در رابطه با خروج از بحران هویت و بحران رهبری در آینده باشد.
ما در کمیته حمایت از شاهرخ زمانی ضمن قدر دانی و حمایت از تمامی افراد و تشکل های که یکی از اهداف مبارزاتی خود را طرح شعار فوق کردند، اعلام کرده در همین حال از همه ی اعضای خود و تمامی کارگران ، معلمان ، زنان ، دانشجویان ، پرستاران ، بازنشستگان ، بیکاران و فعالین جنبش های اجتماعی می خواهیم متحدانه آزادی زندانیان را فریاد بزنند و در روز کارگر در هر شهری که حضور دارند بر مبنای پیشنهاد رفقای اروپا  هر کدام عکس یکی از کارگران و معلمان زندانی را در دست گرفته شعار " کارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد"  را فریاد بزنند. در این جهت بسیاری از تشکل ها عکس ها و پوستر های از زندانیان تهیه کرده و توزیع نمودند . همچنین ما نیز در این راستا پوستر های بسیاری از زندانیان را طراحی کرده ایم که در وبلاگ کمیته حمایت از شاهرخ زمانی با آدرس
 http://chzamani.blogspot.ca/2015/04/blog-post_29.html
و همچنین در بسیاری از سایت ها مانند افق روشن ، آزادی بیان و ... منتشر شده اند، که همه ی رفقا می توانند در صورت تمایل از انها استفاده کنند.
کارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد.
گرامی باد روز معلم
گرامی باد ر وز جهانی کارگر
بر قرار باید حاکمیت کارگری
زنده باید سوسیالیسم
کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

9/2/1394

اخبار و گزارشاتی از زندان


1 - مراسم گرامی داشت روز جهانی کارگر1394در زندان گوهر دشت برگزار شد.
در تاریخ 9/2/1394 از ساعت 9 شب تا 10 و نیم مراسم اول ماه مه روز جهانی کارگر با شرکت تمامی طیف های حاضر در سالن 12 زندانیان سیاسی تحت برنامه ریزی و مدیریت کمیته بر گزاری اول ماه مه با شکوه بر گزار شد، جلسه ابتدا با یک دقیقه سکوت به خاطر گرامی داشت خاطره شهدای کارگر و سوسیالیسم شروع و سپس شاهرخ زمانی فعال کارگری ضمن توضیح تاریخ اول ماه مه طی مقاله ای از جنبش کارگری ایران و سیاست های ضد کارگری حکومت سرمایه داری اسلامی توضیحاتی داد و با اشاره به اوج گیری اعتصابات و اعتراضات کارگران و معلمان آنها را دعوت به ایجاد تشکل های سراسری نمود، سپس آقای طبرزدی در یک نوشته کوتاه در ضرورت داشتن برنامه و ساختار مشخص برای جنبش های اجتماعی موجود یرای رسیدن به مطالبات خود تاکید کرد، در ادامه خالد حردانی ضمن مقدمه ای کوتاه شعر " پدرم کارگر بود" را قرائت نمود و بعد از ایشان افشین حیرتیان سرود روز کارگران را خواند و صالح کهندل یک شعر ترکی را با مضمون  یک سرود کارگری که مخصوص کارگران فرش باف تبریز بود خواند، جلسه یک ساعت و نیم طول کشید، و در ادامه با صحبت و تبادل نظر در مورد وضعیت کنونی و جمع بندی چگونگی سازماندهی مبارزات جنبش های اجتماعی و محکوم کردن دستگیری های اخیر کارگران و معلمان ازجمله  دستگیری ابراهیم مددی ، داود رضوی ، محمود صالحی و ... را محکوم کردند،در نهایت  جلسه با نظم بسیار خوبی طبق برنامه و با دعوت از کارگران و معلمان جهت شرکت گسترده در اعتراضات روز جهانی کارگر و روز معلم و دعوت به گسترش اعتراضات متحدانه و همبستگی طبقاتی به پایان رسید.
2 - وضع نامعلوم رسول بداقی
بدنبال ربوده شدن رسول بداقی توسط اداره اطلاعات یا سپاه پاسداران با عنوان اعزام به باز پرسی شعبه 6 مستقر در زندان اوین 5 روز است که هیچ خبری از وی در دست نیست و خانواده ایشان به شدت نگران حال رسول می باشند در سالن 12 سیاسی زندان رجایی شهر به دنبال پیگیری های هم بندان رسول بداقی از مسولین و رئیس زندان همگی قبول کردند که مترسکی بیش نیستند و اداره اطلاعات و سپاه هر سازی که بزنند مسئولین زندان خواهند رقصید چون هیچ قدرتی ندارند و مسئولیت و وظیفه خود را در قبال قوانین سازمان زندانها نمی توانند انجام بدهند. در این رابطه روز گذشته 22 نفر از زندانیان سیاسی سالن 12 در اعتراض به قانون شکنی و اعمال خود سرانه در حمایت از رسول بداقی بیانیه ای صادر کردند و در حال حاضر جهت اقدام به اعتصاب غذا در روز های آینده خود را آماده می کنند،بدنبال پیگیری های خانواده رسول بداقی در شعبه 6 بازپرسی ضمن تهدید شدید خانواده وی که حق ندارید خبر رسانی کنید ، گقته اند پرونده جدیدی برای رسول بداقی تشکیل داده اند و تا مشخص شدن وضعیت پرونده فوق او ممنوع الملاقات است و محل نگهداری ایشان نا معلوم است ، چنین اعمال غیر قانونی ، ضد انسانی و پرونده سازی های دروغین توسط قضات ، دادستانی و بازپرس ها که باید مدافع و مجری قانون باشند اما در عمل عروسک های بی اختیار خیمه شب بازی در دادگاه های نمایشی تحت تسلط اداره جهنی اطلاعات صورت می گیرد.
3- ارژنگ داودی تهدید به اعدام شد.
ارژنگ داودی روز ششم اردیبهشت 94 به دفتر معاون زندان فرا خوانده شد و در آنجا یک نفر از قوه قضائیه در مقام قاضی وی را تهدید کرده و اعلام کرده است که از دادن بیانیه دست بر دارد اگر باز هم اقدام به صدور یا امضای بیانیه ای نماید علی رغم حکم قبلی که حدود 2 ماه پیش سه سال زندان دادند این بار خودم تو را محاکمه کرده حکم اعدام خواهم داد و خودم با دستان خود تو را اعدام خواهم کرد در مقابل ارژنگ داودی گفته است تو و افراد نوکر صفتی مثل تو هیچ غلطی نمی توانید بکنید ، هر کاری که از دستت بر می آید انجام بده چون من خودم را برای اعدام آماده کرده ام و مطمئن باش ما با اعدام شدن نیز شما را شکست خواهیم داد و حتی با اعدام کردن ما زندانیان هم مشکل روانی و سادیسم شما بر طرف نخواهد شد و نطام مورد علاقه شما با مرگ ما نه تنها نجات نخواهد یافت بلکه بیشتر در منجلاب فرو خواهید رفت و بیماری شما جنایت کاران شدت بیشتری خواهد یافت و علاج و راه نجات شما مرگ خفت باری است که از طریق تکه تکه شدن توسط مردم نسیب شما خواهد شد. لازم به یاد آوری است که حکومت سرمایه داری اسلامی طبق سنت همیشه گی خود بر علیه زندانیان در حین تحمل حکم اولیه پرونده های جدید با اتهامات دروغین می سازند این است عدالت اسلامی که روی هر چه فاشیست را سفید کرده است از جمله می توان طی سال اخیر به محاکمه دو باره شاهرخ زمانی ، بهنام ابراهیم زاده ، مهدی فراحی شاندیز ، رسول بداقی و ... اشاره نمود.
4 - وضعیت خطر ناک حال رمضان احمد
وضعیت رمضان احمد از زندانیان پ کا کا که از زندان قزوین برای عمل جراحی به زندان گوهر دشت منتقل شده است بسیار خراب بوده و  همچنان در بلاتکلیفی نگهداری می شود،لازم به یاد آوری است که وی را پس از ده روز اعتصاب غذا جهت اعتراض به عدم مداوای خود برای جراحی به اینجا آورده اند اما هنوز هیچ اقدامی برای معالجه او نشده است .
5- سعید حیدری پور در اعتصاب غذا
آقای سعید حیدری پور که از زندان اوین بطور غیر قانونی به سالن 2 عادی بند یک منتقل شده است امروز شش روز است که در اعتصاب غذا بسر می برد، ولی هنوز هیچ اقدامی برای انتقال او به بند سیاسی صورت نگرفته است لازم به یاد آوری است رئیس و مسئول زندان رجائی شهر در مراجعات مکرر زندانیان سیاسی برای منتقل کردن سعید حیدری پور خود را مبرا از این اقدام اعلام کرده است و این اقدام  غیر قانونی را دستور اداره اطلاعات و قوقضائیه می داند که کاملا" عمل غیر قانونی و بر خلاف آیین نامه سازمان زندانها بوده که طبق ماده 22 آیین نامه فوق که ناظر بر تفکیک جرائیم است اعلام می کند که دخالت  نیروهای انتظامی و اطلاعاتی و امنیتی در نگهداری زندانیان و هر گونه دخالت در امور زندانها اکیدا" ممنوع است.

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

10/ 2/ 1394 

۱۳۹۴ اردیبهشت ۹, چهارشنبه

فیلم کوتاهی از اعتراض کارگران در مقابل مجلس در تاریح 8/2/1394

شدت دستگیری ها نشان از اوج گیری نبرد طبقاتی است!!!


یکی از اسناد انکار ناپذیری که ثابت می کند تنها را ه کسب مطالبات کارگری اتحاد و همبستگی و متشکل شدن است دستگیری و زندانی کردن کارگران ، معلمان و فعالین جنبش های اجتماعی توسط دولت سرمایه داری ایران است ، جمهوری اسلامی از روز اول استقرارش با آزار و اذیت و زندانی کردن و کشتن کارگران ثابت کرده است که دشمن طبقه کارگر و دوست سرمایه داران است . به دنبال چنین پایگاه طبقاتی است که تعداد بسیاری از کارگران از جمله شاهرخ زمانی، محمد جراحی ، بهنام ابراهیم زاده ، مهدی فراحی ، افشین ندیمی ، رسول بداقی ، قنبری ،ریبوار ، رضا شهابی و دهها کارگر و معلم دیگر سالهاست بی گناه در زندان به سر می برند ، دولت سرمایه داری  طبق عادات هر ساله اش امسال نیز هر چه به روز کارگر و روز معلم  نزدیکتر می شویم تعداد دستگیری کارگران را افزایش می دهد ، و البته امسال بسیار بیشتر از سالهای قبل دست به دستگیری و زندانی کردن کارگران و معلمان زده است که این نیز بر اثر افزایش ترس این نظام از مبارزات رو به شتاب و متحدانه زحمتکشان است ، فعالین کارگری و معلمان به خوبی دریافته اند که راه پیروزی با همبستگی و متشکل شدن طبقاتی زحمتکشان ممکن خواهد شد و این را دشمن طبقاتی کارگران نیز دریافته است، بنا براین حلقه میدان نبرد هر روز تنگ تر می شود . مبارزه زحمتکشان برای کسب مطالبات خود شدت می گیرد در مقابل سرنوشت دولت سرمایه داری نیز بستگی به کنترل یا عدم کنترل این مبارزه و اینکه حق و حقوق کارگران را ندهد و همه فشار از بحران ها را بر شانه های زحمتکشان باندازد و همه ثروت ملی و سود از تولید و گردش کار و سرمایه را به جیب سرمایه داران ریخته و برای امنیت سود و سرمایه مبارزان را دستگیر کند، دارد. در این معادله تعادل و سازسی ممکن نیست، نبرد طبقاتی در ایران بدان جا رسیده است که هر دو طبقه می دانند  کسب مطالبات کارگران و سرنوست دولت سرمایه داری  رابطه معکوس با یکدیگر دارند، از این بابت است که معلمان ، کارگران ، باز نشستگان ، پرستاران ، بیکاران و...  هر روز بیشتر از قبل به ضرورت حیاتی وحدت و تشکیلات پی می برند و برایش تلاش کرده و هزینه پرداخت می کنند و دولت سرمایه داری نیز برای مقابله با همبستگی طبقاتی و متشکل شدن زحمتکشان موانع مختلف ایجاد میکند و دستگیری ها را افزایش می دهد. در این راستا است که طی چند روز اخیر کارگران بسیاری از جمله آرام و فواد زندی ، نظام صادقی ، رضا امجدی ، ابراهیم مددی ، داود رضوی ، محمود صالحی ، عثمان اسماعیلی و ... دستگیر و زندانی شدند و همچنین تعدادی را از جمله اسماعیل عبدی ، جعفر عضیم زاده ، جمیل محمدی و ... تهدید به زندان کرده اند ، بدون شک در چند روز آینده دولت سرمایه داری اقدام به دستگیری های دیگر خواهد کرد چون این دولت دیگر مانند گذشته نمی تواند دشمنی خود با کارگران و دوستیش با سرمایه داران را پنهان کند، و همچنین کارگران و زحمتکشان نیز دیگر نمی توانند مانند گذشته چنین دولت طبقاتی را که هر گونه فشار را یک جانبه علیه زحمتکشان بکار می برد تحمل کنند، و با توجه به بحران های جهانی ، بحران های داخلی ، تورم و گرانی هر دم افزاینده ، بیکاری و ورشکستگی های افتصادی ، دزدی ها و رشوه خواری و اختلاس های نجومی ، اذیت و آزار جوانان و زنان و تحمیل انواع تبعیض ها، بی آیندگی و بیکاری و بی پولی رو به افزایش ، گرانی شتابان مایحتاج روزانه مانند نان، گوشت و برق و آب و گاز ، کرایه ها و کمرشکن بودن هزینه های بهداشت و درمان و تحصیل، عدم امنیت شغلی ، قراردادهای سفید امضا و موقت ،تحمیل دستمزد های تصویب شده چهار بار زیر خط فقر و تحمیل دستمزدهای فرای حداقل دستمز های تصویب شده که بیش از دهها بار زیر خط فقر است و ... باعث گردیده اند تمامی مردم و حتی پایین ترین لایه های اجتماعی به سوی موضوعات و اعتراضات سیاسی کشیده شوند، این اوضاع و وضعیت دولت سرمایه داری و طبقه کارگر هشدار، اعلام و اتمام حجتی است با تشکل های مستقل کارگری و معلمان ، زنان و دانشجویان ، با فعالین و مبارزان، که اگر تن به وحدت و تشکیلات ندهید در نقطه عطف تاریخی نزدیک یک بار دیگر به شدت سرکوب و دچا ر شکست خواهید شد ، برای کسب مطالبات خود ، برای جلوگیری از دستگیری های آتی و برای آزاد سازی فعالین و رهبران دستگیر شده و زندانی تنها یک راه داریم، اقدام به مبارزه متحدانه کنیم . اگاهانه در نقاط مشترک تن به اعمال مشترک بدهیم از تک روی ، توهم زدگی ، خود محور بینی و ... خود داری کنیم، زمان تکرار نمی شود تنها اکنون فرصت حرکت به سمت وحدت و تشکیلات داریم، فرصت سوزی تاریخی را آیندگان بر ما نخواهد بخشید. حتی جهت مقابله با معضلات سرمایه داری تحمیل شده به جامعه مانندافسردگی ، خودسوزی و خودکشی،اعتیاد، فروپاشی خانواده ها ، فحشا و دیگر جرائم تحملی،حضور در جریان مبارزه و مبارزه متحدانه با ظلم و ستم سرمایه داری و عوامل ان ضمن اینکه مصونیت برای انسان های مبارز ایجاد می کند،  باعث شکوفایی استعدادهای فردی و جمع شده و حرکت بسوی دمکراسی و جامعه کارگری که تنها راه نجات انسانها از بربریت است را نیز هموار می کند و انگیزه زندگی کردن و انسانی زیستن را در فرد فرد افراد مبارز به اوج می رساند.
ما ضمن محکوم کردن دستگیری های اخیر و زندانی کردن کارگران و معلمان خواهان آزادی بی قید و شرط تمامی کارگران زندانی  ، معلمان زندانی و زندانیان سیاسی هستیم ، در این راستا از تمامی کارگران ، معلمان ،  زنان و پرستاران ، بازنشستگان و بیکاران ، جوانان و دانشجویان و دانش آموزان و مردم مبارز می خواهیم حامی خانواده زندانیان ، صدا و فریاد عدالت خواهانه کارگران زندانی ، معلمان زندانی و زندانیان سیاسی باشند و در روز کارگر و روز معلم به هر طریق ممکن دست به اعتراض بزنند

کارگر زندانی ، معلم زندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد

کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری

9/2/1394

پوستر ها و پلاکارد جدید کارگران زندانی برای اول ماه مه

۱۳۹۴ اردیبهشت ۸, سه‌شنبه

محمود صالحی فعال کارگری در سقز بازداشت شد


در آستانه روز جهانی کارگر، ماموران امنیتی دو فعال کارگری را در سقز و مهاباد بازداشت کردند
دو روز مانده به روز جهانی کارگر، فشار نهادهای امنیتی بر فعالان کارگری افزایش یافته است. امروز در تازه‌ترین دور از این اقدامات، «محمود صالحی» و «عثمان اسماعیلی» بازداشت شدند.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، دو عضو «کمیته هماهنگی تلاش برای ایجاد تشکل‌های کارگری» امروز سه‌شنبه ۸ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۴، در شرایطی بازداشت شدند که در روزهای اخیر موج بازداشت و احضار و تهدید فعالان کارگری از سوی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی، به صورت بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است.
یک منبع مطلع کارگری که نخواست نامش فاش شود، به کمپین گفته: “محمود صالحی امروز ساعت ۵ و ۴۰ دقیقه بامداد، در پی حمله نیروهای لباس شخصی به منزل وی در شهرستان سقز، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. ماموران اطلاعات همچنین کامپیوتر و پرونده‌های شخصی این فعال کارگری را با خود بردند.”
همزمان در ساعت ۶ عصر، «عثمان اسماعیلی» عضو «کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد»، در زمان کارگری در ساختمانی در مهاباد، از سوی ماموران امنیتی اداره اطلاعات این شهر، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل می‌شود.
منابع خبری به کمپین گفته‌اند که ماموران امنیتی هیچ توضیحی درباره علت بازداشت و یا مکان نگهداری و سرنوشت احتمالی به خانواده این دو فعال کارگری نداده‌اند.
گفته شده فعالان، نهادها، اتحادیه‌ها، سندیکاها، تشکل‌ها و نهادهای کارگری و مدافع حقوق کارگران، نسب به تشدید فشارها بر فعالان و جامعه کارگری در آستانه اول ماه می، روز جهانی کارگر اعتراض و ابراز نگرانی کرده‌اند.
حکومت اسلامی ایران در ۹ سال اخیر از صدور مجوز برای برگزاری راهپیمایی روز جهانی کارگر ممانعت کرده است.

بازداشت ابراهیم مددى و داوود رضوى در آستانه روز جهانى کارگر

خبرگزارى هرانا- ابراهیم مددى و داوود رضوى، از فعالین کارگرى و اعضاى سندیکاى شرکت واحد، در آستانه روز جهانى کارگر بازداشت شدند.
به گزارش خبرگزارى هرانا، ارگان خبرى مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، رو سه شنبه هشتم اردیبهشت کمتر از سه روز مانده به روز جهانى کارگر، آقایان ابراهیم مددى و داوود رضوى از اعضاى هیئت مدیره سندیکاى شرکت واحد در تهران بازداشت شدند.
به گفته یکى از نزدیکان، آنها قصد داشتند به سیاق هر سال به مناسبت روز جهانى کارگر در پایانه هاى شرکت واحد، بین رانندگان و کارگران گل و شیرینى پخش کنند.
ابراهیم مددى از رهبران و نایب رئیس سندیکاى شرکت واحد است که پیش از این به دلیل فعالیت هاى کارگرى بارها بازداشت شده و سه سال نیز زندانى بوده است و داوود رضوى نیز از اعضاى هیئت رئیسه سندیکاى شرکت واحد است.
به گزارش هرانا، در آستانه روز جهانى کارگر در یازدهم اردیبهشت، موج بازداشت و برخورد با فعالین کارگرى در ایران شدت گرفته است.

۲۲ زندانی سیاسی فشارهای وارده بر رسول بداقی را محکوم کردند


سایت نفس در قفس: ۲۲ زندانی سیاسی محبوس در زندان‌های مختلف ایران طی بیانیه‌ای خواستار روشن شدن وضعیت رسول بداقی شدند.
بنا به اطلاع «نفس در قفس»، این زندانیان در بیانیه‌ی خود با اشاره به انتقال رسول بداقی به مکانی نامعلوم، این برخورد را واکنشی به اعتراضات اخیر معلمان ارزیابی کرده‌اند.
شایان ذکر است، رسول بداقی عضو هیات مدیره‌ «کانون صنفی معلمان ایران» بوده که به ۶ سال زندان و۵ سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی محکوم شده است. وی روز یک‌شنبه ۶ اردیبهشت ماه به بهانه انتقال به دادسرای اوین از بند ۱۲ زندان رجایی‌شهر کرج به مکان نامعلومی منتقل شده است.
متن کامل این بیانیه که برای انتشار در اختیار «نفس در قفس» قرار گرفته را عینا در زیر می‌خوانید:
از رسول بداقی چه می‌خواهید؟
رسول بداقی معلم زندانی است که هم‌چون دیگر زندانیان سیاسی به صورت غیرعادلانه و غیرقانونی به ۶ سال زندان محکوم شده بود و اینک باید آزاد می‌شد. این معلم زندانی طی ۶ سال گذشته در بازداشت‌گاه‌ها و زندان‌های رژیم جمهوری اسلامی، همه نوع زجر و شکنجه را تحمل کرد اما سازش نکرد. از آن‌جا که قوه‌ی قضائیه‌ی حکومت ستم‌گر بویی از انصاف نبرده، به خیال این‌که بتواند با شکستن این معلم زحمت‌کش، خللی در جنبش معلمان به وجود بیاورد، او را به مکان نامعلوم انتقال و زیر شکنجه‌های مضاعف قرار داده است.
از دیدگاه این سیستم ستم‌گران، زندانی هم‌چون اسیری است که هر رفتاری با او جایز است. مدعیان دروغین انصاف و عدالت با شهروندان عادی و به ویژه زندانیان سیاسی، هرگونه خواسته‌اند رفتار کرده‌اند. در حالی که با زندانیان نورچشمی و خودی که به دلیل جنایت، اختلاس و رشوه‌های کلان ناگزیر شده‌اند برای مدت موقت دادگاهی برای‌شان تشکیل داده و مثلا به حبس محکوم‌شان کنند، تا سر و صدا بخوابد، برخورد به شدت تبعیض‌آمیزی کرده‌اند.
مگر مرتضی رفیق‌دوست در اختلاس ۱۲۳ میلیاردی به ۱۵ سال حبس محکوم نشد؟ اما به توصیه‌ی شخص خامنه‌ای، حبس‌اش را در بیرون زندان گذراند. مگر سعید مرتضوی یک شب بازداشت نشد که با اعمال نفوذ همین مراکز قدرت و ثورت به سرعت آزاد شد.
اما جرم رسول بداقی ها از دیدگاه این حکومت نیرنگ و فریب این است که با تبعیض، بی‌عدالتی، ستم و فساد مبارزه کرده سازش نمی‌کنند. جرم زندانیان سیاسی این است که هم‌چون سردار مقدم، سردار رادان، سردار رویانیان، دادستان مرتضوی، قاضی حداد، دهنوی، مرندی، آقازاده‌ها و حاجی رفیق‌دوست‌ها و امثالهم نیستند. آن‌ها نیز باید دزدی و اختلاس می‌کردند تا مورد تشویق قرار بگیرند.
زندانی سیاسی و معلم زندانی از حقوق کارگران، معلمان، پرستاران، بازنشستگان، خبرنگاران، دانش‌جویان و آحاد مردم دفاع می‌کنند. اینک که تشکل‌های کارگری و تشکل‌های معلمین و سایر طبقات اجتماعی، تصمیم گرفته‌اند با اتحاد و هم‌کاری و هم‌دلی با سایر نیروهای اجتماعی و سیاسی، جنبش اعتراضی و دموکراتیک خود را گسترش بدهند، دستگاه امنیتی دست به کار شده است تا با فشار بر فعالین کارگری و معلمان، در روند مبارزه خلل ایجاد کند. برای این‌که فهمیده است، رهبری این جنبش بزرگ اجتماعی در دستان تشکل‌های خودی نیست که هرگاه بخواهد آن را متوقف یا منحرف کند. بل‌که در دستان تشکل‌های مستقل اجتماعی است که تا رسیدن به حقوق اساسی خود، دست از اعتراض و مبارزه برنخواهند داشت.
در روز جهانی کارگر و روز معلم، رژیم به خوبی خواهد فهمید که با شکنجه و زندانی کردن کارگران، معلمین، دانش‌جویان و سایر فعالین سیاسی، قادر به متوقف کردن جنبش نخواهد بود.
نتیجه‌ی اعمال فشار مضاعف بر رسول بداقی را به زودی از طرف معلمین، کارگران، دانش‌جویان و دانش‌آموزان خواهد دید.
پیام همه‌ی زندانیان سیاسی، به ویژه هم‌بندی‌های رسول بداقی، شرکت یک‌پارچه‌ی مردم در روز جهانی کارگر و روز معلم است.
زندانیان سیاسی در زندان‌های ایران:
۱. صالح کهندل
۲. جواد فولادوند
۳. سعید ماسوری
۴. رضا اکبری منفرد
۵. محمدعلی منصوری
۶. میثاق یزدان‌نژاد
۷. اسدالله هادی
۸. علی معزی
۹. شاهین ذوقی‌تبار
۱۰. امیر مشهدی‌کاظم
۱۱. سهیل بابادی
۱۲. سعید شیرزاد
۱۳. شاهرخ زمانی
۱۴. محمد جراحی
۱۵. خالد حردانی
۱۶. حشمت‌الله طبرزدی
۱۷. علیرضا فراهانی
۱۸. ایرج حاتمی
۱۹. فرید آزموده
۲۰. افشین حیرتیان
۲۱. لطیف حسنی
۲۲. امیر امیرقلی

بیانیه زندانیان سیاسی : “ما همه رسول بداقی هستیم”


بیانیه جمعی از زندانیان سیاسی در خصوص انتقال ناگهانی رسول بداقی “معلم زندانی” به مکانی نامعلوم
متن بیانیه به شرح زیرمی باشد:
رسول بداقی معلم زندانی است که همچون سایر زندانیان سیاسی به صورت غیرقانونی و ناعادلانه به ۶ سال زندان محکوم و اینک باید آزاد شود. این معلم زندانی طی ۶ سال گذشته در بازداشتگاهها و و زندانهای رژیم جمهوری اسلامی همه نوع زجر و شکنجه را تحمل اما سازش نکرد. از آنجا که سیستم قضایی ـ امنیتی این حکومت ستم گر ، بویی از انصاف نبرده ، به خیال اینکه بتواند با شکستن این معلم زحمتکش خللی در جنبش معلمان بوجود بیاورد او را به جایی نامعلوم انتقال داده و زیر شکنجه مضاعف قرار داده است.
از دیدگاه این سیستم ستمگرانه ، زندانی همچون اسیری است که هر رفتاری با او جایز است! مدعیان دروغین انصاف و عدالت با شهروندان عادی به ویژه زندانیان سیاسی ، هر گونه خواسته اند رفتار ظالمانه کرده اند .در حالیکه با زندانیان نورچشمی و خودی بدلیل اختلاس ، رشوه و فسادهای کلان، ناگزیر شده اند برای مدت موقت دادگاهی برایشان تشکیل داده و مثلا به حبس محکومشان کنند ، تا سر و صداها بخوابد، برخورد به شدت تبعیض آمیزی کرده اند. مگر مرتضی رفیق دوست در اختلاس ۱۲۳ میلیاردی به ۱۵ سال حبس محکوم نشد، اما به توصیه شخص خامنه ای حبس خود را بیرون از زندان گذراند!؟ مگر مرتضوی یک شب بازداشت نشد که با اعمال نفود همین مراکز قدرت ، به سرعت آزاد شد!
اما جرم رسول بداقی ها از دیدگاه این حکومت نیرنگ و فریب این است که با تبعیض ، بی عدالتی، ستم و فساد و اختلاس مبارزه کرده و سازش نمی کنند. جرم زندانیان سیاسی این است که همچون سردار مقدم ها ، سردار رادان ها، سردار رویانیان ها، دادستان مرتضوی ها، قاضی حداد دهنوی ها، رحیمی ها، آقازاده ها، حاجی رفیق دوست ها و امثال او نیستند ، آنها نیز باید دزدی و اختلاس می کردند تا مورد تشویق قرار بگیرند! آری زندانیان سیاسی و معلم زندانی از حقوق کارگران، معلمان، پرستاران، بازنشستگان، خبرنگاران، دانشجویان و آحاد مردم دفاع می کنند.
اینک که تشکل های کارگری و تشکل های معلمین و سایر طبقات اجتماعی تصمیم گرفته اند با اتحاد و همکاری و همدلی با سایر نیروهای اجتماعی و سیاسی، جنبش اعتراضی و دموکراتیک خود را گسترش بدهند، دستگاه امنیتی دست به کار شده است تا با فشار بر فعالین کارگری و معلم ها در روند مبارزه خلل ایجاد کند برای اینکه فهمیده است رهبری این جنبش بزرگ اجتماعی نه در دست افراد و تشکل های خودی است که هر گاه بخواهد آن را منحرف یا متوقف کند ، بلکه در دست تشکل هایی از درون طبقات اجتماعی است که تا رسیدن به حقوق اساسی خود دست از اعتراض و مبارزه برنخواهد داشت.
روز جهانی کارگر و معلم ، رژیم به خوبی خواهد فهمید که با شکنجه و زندانی کردن کارگران، معلمین ، دانشجویان و سایر فعالین سیاسی ، قادر به متوقف کردن جنبش نخواهد بود. نتیجه کار خود در ظلم و ستم مضاعف علیه رسول بداقی را به زودی و از طرف معلمین، کارگران، دانشجویان و دانش آموزان خواهند دید.
پیام زندانیان سیاسی ایران و به ویژه همبندیان بداقی، شرکت یکپارچه در روز جهانی کارگر و معلم است.
جمعی از زندانیان سیاسی زندانهای ایران
اردیبهشت ۱۳۹۴

فرید آزموده، امیر امیرقلی، سهیل بابادی، محمد جراحی، ایرج حاتمی، خالد خردانی، لطیف حسنی، افشین حیرتیان، شاهین ذوقی تبار، شاهرخ زمانی، مهدی شاندیز، سعید شیرزاد، حشمت الله طبرزدی، علیرضا فراهانی، جواد فولادوند، صالح کهندل، سعید ماسوری، علی مشهدی کاظم، علی معزی، پیروز منصوری، اسد الله هادی، میثاق یزدان نژاد