۱۳۹۳ فروردین ۲۵, دوشنبه

فراخوان کانون همبستگی‌ با جنبش کارگری در ایران-کلن به حمایت از شاهرخ زمانی


دوستان، رفقا، یاران !
37 روز از اعتصاب غذای شاهرخ زمانی می گذرد، رژیم بی اعتنا به جان یک انسان، از آن می ترسد که اگر اندکی کوتاه بیاید، نه تنها شاهرخ، بلکه سایر زندانیان نیز فعال تر و مصمم تر برای کسب حقوق و امکانات بیشتر تلاش خواهند کرد. شاهرخ نیز می داند که اگر پس از این مدت طولانی، بدون کسب حداقل موفقیتی به اعتصابش پایان دهد، رژیم در این نبرد برنده خواهد شد و او ناگزیر از تسلیم به شرایطی بدتر از این نیز خواهد شد، از این روست که اجابت درخواست های وسیع خانواده، دوستان، هم طبقه ای ها، تشکلات و سازمان ها و ... در شکستن اعتصاب برایش بسیار سخت و سنگین است. چاره چیست؟.
سرانجامِ این نبرد نابرابر را توازن قوا تعیین می کند. رژیم متکی به سرکوب و دار و درفش و قوانین و زندانبانانش است و شاهرخ بالقوه جبهه وسیعی از انسان ها، سازمان ها و نیروهای مترقی، و آزادیخواه جهان را با خود دارد که تا کنون برخی از آنها قاطعانه به حمایت از وی برخاسته اند، اما این کافی نیست، اگر ما بتوانیم با فعالیت هایی پیگیر، متمرکز و گسترده به بسیج این نیروهای بین المللی بپردازیم و این نیروی بالقوه را به فعل درآوریم تا هرچه بیشتر و گسترده تر بر رژیم فشار بیاورند، آنگاه این توازن قوا پیروزمندانه بسود شاهرخ و درجهت تحقق خواست ها و نجات جانش تغییر خواهد کرد
به این منظور می توان: ا
فراخوان ضمیمه را برای نیروهای مترقی بین المللی فرستاد -
اطلاعیۀ مشابهی تهیه و ترجمه و منتشر نمود -
در مراسم و مناسبت های مختلف بین المللی فعالانه شرکت نمود و حمایت از شاهرخ را مطرح کرد -
م- متن پیام تشکر شاهرخ در ضمیمه را ترجمه کرده و به منظور تشویق سایر نیروها در حمایت از شاهرخ و فشار بر جمهوری اسلامی، در اختیارشان گذاشت
و ... ا -
نجات جان شاهرخ در گرو تلاش های گستردۀ هر یک از ما در جلب حمایت نیروهای بین المللی است1
کانون همبستگی‌ با جنبش کارگری در ایران-کلن

**************************
به تشکلهای کارگری، سازمانها، احزاب، دوستداران و طرفداران طبقه کارگر در ایران و جهان!
شاهرخ زمانی عضوهیئت موسس سندیکای کارگران نقاش تهران که به دلیل فعالیتهای سندیکایی در بی دادگاههای دولت سرمایه داری جمهوری اسلامی محاکمه و به یازده سال زندان محکوم شده است، در اواسط ژانویه ۲۰۱۲ برای اجرای این حکم ضد انسانی به زندان گوهر دشت کرج منتقل شد.
او در ۱۷ اسفند سال ۱۳۹۲ ( هشتم مارس ۲۰۱۴) در حمایت از اعتراضات عده ای از زندانیان عقیدتی و دفاع از مطالبات کارگریش در زندان گوهر دشت کرج، به همراه آنها دست به اعتصاب غذا زد، در اعتراض به فشارها و شرایط غیر انسانی زندان و انتقال او از زندان گوهر دشت به قزل حصار، به اعتصاب غذای خود ادامه داده است و در شرایط وخیم و بحرانی قرار دارد. طبق آخرین خبر ها او ۲۰ کیلو وزن کم کرده است ومسئولین زندان تا کنون هیچ ترتیب اثری به این اعتراض بر حق او نداده ا ند.
ما ضمن حمایت از شاهرخ زمانی و اعتراض به بی توجهی مسئولین زندان، از همه اتحادیه های کارگری، احزاب، سازمانها و شخصیتهای طرفدار طبقه کارگر میخواهیم ضمن حمایت از شاهرخ زمانی و سایر کارگران زندانی در ایران، خواهان اقدام فوری برای آزادی شاهرخ زمانی و تمامی کارگران زندانی، که فشار مضاعفی به آنها وارد میشود باشند.
نهادهای همبستگی با جنبش کارگری ایران – خارج کشور
nhkommittehamahangi@gmail.com
http://nahadha.blogspot.com/
boltanxaberi@gmail.com
http://www.youtube.com/user/NahadhayHambastegy
رونوشت به: سازمانها، اتحادیه ها، سندیکا و دیگر تشکلات کارگری بین المللی
*****************
پیام تشکر شاهرخ زمانی از زندان
کارگران، هم میهنان،همزنجیریان،رفقا ، دوستان … در مدت 35 روزی که مافیای ضد کارگری ثروت و قدرت مرا به طور
غیرقانونی بدون تفهیم اتهام حکم قضایی از بند سیاسی زندان رجایی شهر به بند مواد مخدر زندان قزلحصار که انواع امراض ایدز و هپاتیت در آن هست منتقل کردند و در این 5 هفته‌ای که من در اعتصاب غذا هستم، تعداد کثیری از فعالین و تشکل‌های کارگری، مدنی، حقوق بشری و … در سراسر ایران و جهان و مخصوصا زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر، تبریز، اوین، ارومیه، یزد و سنندج و کارگران ومردمان آزاده طی بیانیه‌ها، اعتصاب غذاها،تجمعات واعتراضات خود در محکومیت این عمل ضّد کارگری قدرت حاکم،حمایت و همدردی خود را با من انجام داده و اثبات کرده اند
من شاهرخ زمانی فعال کارگری و عضو سندیکای نقاش و ساختمان ،به عنوان قطره یی از دریای بیکران خانواده پنجاه میلیونی کارگران ایران و چند مییلیاردی کارگران جهان ،ضمن سپاس و قدردانی‌ فراوان از دوستی‌ و محبت و همکاری به همه شما درود فرستاده و آرزوی پیروزی و کامیابی در زندگی‌ و مبارزه تان را دارم
شاهرخ زمانی ،فعال سندیکایی
زندان مواد مخدر رجائی شهر
۲۲ فروردین ۹۳

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر