۱۳۹۰ تیر ۵, یکشنبه

بیانیه 3 کمیته حمایت از شاهرخ زمانی


شاهرخ زمانی به مبارزه و تلاش متحدانه همه ی ما نیاز دارد
 

جمهوری اسلامی طی 32 سال حاکمیت ضد آزادی و ضد کارگری خود ثابت کرده است که بر عکس تبلیغات دروغین دوره های اولیه خود ذاتا" دشمن خونریز علیه کارگران بوده و هست.

پس از استقرارو محکمتر شدن پایه های حاکمیتش که همراه با سرکوب و کشتارشدید آزادیخواهان و کارگران ، تشکل های کارگری و فعالین و مدافعین طبقه کارگر بود شروع به حذف دست آوردهای انقلاب 57 کرده و حتی همان قوانین نیم بند حمایت از کارگران را نیز یکی پس از دیگر حذف کرده و به جای آنها قوانین هرچه بیشتر ضد کارگری و افزایش دهنده منافع سرمایه داری را گذارده و می گذارد.در این راه آنقدر پیش رفته است که تبلیغات دروغین و فریب کارانه اولیه اش از جمله :پیامبر دست کارگر را بوسید ، خدا هم کارگر است ، تا عرق کارگر خشک نشده است باید مزد او را پرداخت کرد ، اسلام تنها حامی کارگران است ، مملکت مرهون کار و کارگر است ، آب و برق مجانی است ، زمین مال خدا است ، ما مالکین و سرمایه داران بزرگ را پای میز محاکمه می کشیم و... و دها شعار دروغین این چنینی  در صدد مصادره جنبش کارگری  بود,حال کارگران را به پای میز محاکمه می کشاند و با پرونده های دروغین که ثمره حکومت اسلامی سرمایه داران است شکنجه و محاکمه می کند .طی 32 سال روند حا کمیت جمهوری اسلامی آشکار کرده است که ذات اسلام و حکومت اسلامی یعنی چه.

 اکنون جمهوری اسلامی با اعوان و انصارش  بی پرده خدمت گذار بی چون و چرای سر مایه داریست.

در طول 32 سال اخیر بار ها و بار ها ثابت شده است که اسلام و حکومت اسلامی با هر شکل و شمایلش یکی از ابزار های سرمایه داران برای سرکوب کارگران و آزادیخواهان و افزایش سود سرمایه است . برای اثبات این امر همین بس است که راه اندازی طرح حجاب  وعفاف ,تفکیک جنسیتی در دانشگا هها و مدارس , آزار و اذیت جوانان به اتهام  ارازل و او باش , اعدام دسته جمعی  جوانان مردم , شکنجه و سنگسار ,دستگیری و آزار و اذیت کارگران و فعالین کارگری , اجرای  طرح های نئو لیبرالی مانند حذف یارانه ها  که با شدت بسیار بیشتر از دیگر کشورهای سرمایه داری به اجرا گذاشته می شود  همه و همه بیانگر آنست که این رژیم در خدمتگزاری به سرمایه گوی سبقت را از تمام همپا لگیهای خود ربوده است.

نتیجه بررسی تاریخ جمهوری اسلامی اثبات می کند اسلام وجمهوری اسلامی مجموعا" بطور ساختاری و ذاتی ابزار طبقه حاکم بر علیه طبقه  کارگر و محکوم بوده و هست  هرکارگر و هر آزادی خواهی به این موضوع دقت و توجه کافی نکند هر گز به مطالباتش نخواهد رسیدو جز شکست  دست آوردی نخواهد داشت.

جمهوری اسلامی که یکی از ا شکال حکومت سرمایه داری است هزاران انسان آزادیخواه را به جرم آزادیخواهی و صدها کارگر را به جرم آزادیخواهی و مطالبات طبقاتی از جمله نان و کار و امنیت شغلی در زندانهای اسلامی – سرمایه داری زیر فشار و شکنجه قرار داده و برایشان پرونده سازی می کند و آنگاه با پرونده های جعلی که مملوو از دروغ و تزویر هستند به دادگاه می برند و در دادگاه های قرون وسطایی با ریاست قضاتی که در لجنزار اندیشه عقب مانده و ارتجاعی غوطه ورند به محاکمه می کشند.

اکنون پس از محاکمه ی چندین باره ی کارگران چون منصور اسانلو ، ابراهیم مددی ، رضا شهابی ، علی نجاتی ، بهنام ابراهیم زاده ، رضا رخشان و... عوامل سرمایه داری جمهوری اسلامی چنگ و دندان خود را برای محاکمه  شاهرخ زمانی تیز کرده اند شاهرخ زمانی کارگر نقاش ساختمان به جرم فعالیت و عضویت در هییت موسس باز گشایی سندیکای نقاشان و تزئینات ساختمانی و عضویت در شورای نمایندگان کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری وهمچنین فعالیت در جهت کسب بیمه برای کارگران ساختمانی دستگیر شده است. اما همه ی مردم و کارگران آگاه می دانند  که جمهوری اسلامی کارگران را با ترفند و فریب کاری دائمی و ذاتی خود با صدها دروغ و تزویر  دستگیر و برای آنان پرونده سازی می کند و اتهامات دروغین را وسیله محاکمه آنان قرار می دهد.

مردم آزادیخواه و همه کارگران باید بدانند امروز ما نظاره گر تهمت و دروغ  و افترا از جانب جمهوری اسلامی بر علیه منصور اسا لو ، ابراهیم مددی ، رضا شهابی  ، بهنام ابراهیم زاده، علی  نجاتی ،رضا رخشان و... شاهرخ  زمانی هستیم که با یک یا چند اتهام دروغین و ثابت  و همیشگی و چندین بار به اشکال گوناگون آنها را به محاکمه می کشند.اگر با تمام توان و به هر شکل ممکن از این هم طبقه ای های خود دفاع نکنیم نه تنها امکان آزادی آنها و امکان ادامه مبارزه برای کسب خواسته ها را بدست نخواهیم آورد بلکه فردا هر کدام از ما نیز مانند آنها در زندان و زیر شکنجه موضوع پرونده سازی عوامل سرمایه داری  خواهیم شد.

شاهرخ فرزند بهمن زمانی معلم آگاه و شاعری توانا است که از دوستان و همدوره های صمد بهرنگی بود پدر و عموی شاهرخ درسال 57 وقتی مردم انقلابی ایران درهای زندانها را شکستند به دست مردم از زندان های شاه آزاد شدند . بهمن زمانی پس از  سال 57 نیز سالهای متمادی در زندانهای جمهوری اسلامی زندانی شده است . شاهرخ نیز طی دهه های گذشته چندین بار توسط حکومت ضد انسانی جمهوری اسلامی زندانی شده است .

شاهرخ اکنون کارگر نقاش ساختمانی است که پس از 8 الی 10 ساعت کار روزانه در جهت کسب مطالبات کارگران تلاش می کند .از جمله برای کسب بیمه و تامین اجتماعی برای کارگران ساختمانی با دیگر کارگران کوشش می کند. و حالا عوامل سرمایه داری ، در قالب جمعی جمهوری اسلامی شاهرخ را دستگیر کرده اند تا با پرونده سازی و محاکمه او ترس و وحشتی در دیگر کارگران ایجاد کنند .

شاهرخ در ساختمان وزارت اطلاعات زندان تبریز تحت بازجوییهای مداوم و شدید همراه با اذیت و آزار و شکنجه قرار دارد. پرونده او به شعبه 4 "دادگاه انقلاب " تبریز به ریاست قاضی هاشمی ارجاع شده است.

ضمن اینکه غیر از یک بار تلفن در روز 19/3/1390 زده است دیگر به او اجازه تلفن و ملاقات نمی دهند و در حالی که خانواده اش از طرف مسئولین دادگاه و بازجوها تهدید می شوند و به انها گفته می شود که از دست ما کاری ساخته نیست چون شاهرخ در بازجوییها با ماموران همکاری نمی کند و حتی برای ما گردن کلفتی می کند .

ماموران و مسئولین دادگاه به خانواده شاهرخ می گویند ما اجازه تلفن می دهیم ولی او خودش زنگ نمی زند.

تمامی کسانی که به نوعی در زندان بودند یا با این ماموران و مسئولین زندانها و دادگاه ها سرو کاری داشتند می دانند که این افراد هرگز حرف راست نمی زنند .و برای پرونده سازی و دروغ پردازی چنین جملاتی را در مورد زندانی ها به کار می برند.

اکنون شاهرخ زمانی این کارگر آگاه به فعالیت و کمک تمامی کارگران ، فعالین کارگری و مبارزان راه آزادی و مردم آزادیخواه نیاز دارد تا نگذارند جمهوری اسلامی – سرمایه داری ضد کارگر و ضد آزادی برای او پرونده سازی کرده و او را با اتهامات دروغین محاکمه نماید .

مردم آزادی خواه

کارگران و

انسانهای شریف و مبارز

امروز باید با تمام توان و قوا  از زندانیان سیاسی و کارگران زندانی بخصوص شاهرخ زمانی دفاع کنیم و از هر طریق ممکن برای آزادی آنها تلاش نماییم .

امروز هر لحظه سهل انگاری و کوتاهی می تواند دست ماموران و عوامل ضد بشری جمهوری سرمایه داری اسلامی را باز بگذارد تا آنها هر طور که می خواهند جان زندانیان را به مخاطره بیاندازند.


متحدانه و اگاهانه بر علیه پرونده سازیها و دادگاه های قرون وسطایی و دشمنان آزادی مبارزه کنیم


کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

4/4/1390


۱۳۹۰ تیر ۳, جمعه

آخرین خبر از وضعیت شاهرخ زمانی

آخرین خبر از وضعیت شاهرخ زمانی

شاهرخ در ساختمان وزارت اطلاعات زندان تبریز تحت بازجوییهای مداوم و شدید همراه با اذیت و آزار و شکنجه  قرار دارد. پرونده او به شعبه 4 "دادگاه انقلاب " تبریز به ریاست قاضی هاشمی ارجاع شده است.
ضمن اینکه غیر از یک بار تلفن در روز 19/3/1390 زده است دیگر به او اجازه تلفن و ملاقات نمی دهند و در حالی که خانواده اش از طرف مسئولین دادگاه و بازوجوها تهدید می شوند و به انها گفته می شود که از دست ما کاری ساخته نیست چون شاهرخ در بازجویها با ماموران همکاری نمی کند و حتی برای ما گردن کلفتثی می کند .
ماموران و مسئولین دادگاه به خانواده شاهرخ می گویند ما اجازه تلفن می دهیم ولی او خودش زنگ نمی زند.
تمامی کسانی که به نوعی در زندان بودند یا با این ماموران و مسئولین زندانها و دادگاه ها سرو کاری داشتند می دانند که این افراد هرگز حرف راست نمی زنند .و برای پرونده سازی و دروغ پردازی چنین جملاتی را در مورد زندانی ها به کار می برند.

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

3/4/1390

۱۳۹۰ تیر ۲, پنجشنبه

هیات بازگشائی سندیکای کارگران نقاش ساختمان


·                                 بیانیه هیات بازگشایی سندیکای کارگران نقاش ساختمان در محکومیت بازداشت شاهرخ زمانی...

شاهرخ زمانی، عضو هیات بازگشائی سندیکای کارگران نقاش ساختمان در تاریخ 17 خرداد ماه توسط ماموران امنیتی تبریز بازداشت شده و به زندان تبریز منتقل شد. ما کارگران نقاش ساختمان ضمن محکوم کردن بازداشت غیر قانونی شاهرخ زمانی، خواستار ازادی فوری وبدون قید و شرط او و سایر کارگران زندانی می باشیم.

هیات بازگشائی سندیکای کارگران نقاش ساختمان
1390/3/19

بیانیه كانون مدافعان حقوق كارگر درباره دستگیری‌های هر روزه، احكام ناعادلانه و كشته شدن زندانیان سیاسی

 
بیانیه كانون مدافعان حقوق كارگر درباره دستگیری‌های هر روزه، احكام ناعادلانه و كشته شدن زندانیان سیاسی
دستگیری، صدور كیفر خواست، محاكمه و فشار بر زندانیان و خانواده های داغدیدگان، به اموری عادی تبدیل شده است. محكوم كردن فریبرز رییس دانا، از یاران کانون مدافعان حقوق کارگر، به اتهام نوشتن و بیان کردن نظراتش در دفاع از حقوق انسانی، بیش از هر چیز، سند محكومیت اقتدارگرایانی است كه  به بن بست رسیده‌اند. مساله شكنجه و تجاوز در زندانها و برقراری دادگاه‌های فرمایشی، دیگر بر هیچ كس  پوشیده نیست و نمی توان آن را با محكومیت دیگران،  پرده پوشی كرد. این حكم و احكام مشابه، ادعانامه‌ای است كه محاکمه گران، علیه آزادی بیان و اندیشه صادر كرده‌اند.
این حكم محكومیت، در حالی صادر می شود كه صاحبان قدرت تلاش می كنند با آزادی موقت برخی زندانیان مانند منصور اسانلو كه دوران محكومیتش در حال اتمام است، از خود چهره‌ای دیگر ارائه دهند و در نهادهای بین المللی همانند سازمان جهانی كار، این گونه تبلیغ كنند كه سیاست های حاكم درباره‌ی بگیر و ببندها تغییر كرده است. هرچند ما آزادی منصور اسانلو،‌ رییس هیات مدیره سندیکای کارگران شركت واحد را به فال نیك می‌گیریم و از آن استقبال می‌كنیم، اما زندانی بودن ابراهیم مددی و رضا شهابی، از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد و بهنام ابراهیم زاده از فعالان كارگری، صدور احكام اولیه زندان برای دیگر فعالان اجتماعی و در حبس نگه داشتن آنان، دستگیری فعالان كارگری از جمله  شاهرخ زمان و... در تبریز، برگزاری دادگاه برای علی نجاتی عضو سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه و دوازده نفر از فعالان کارگری كردستان، مرگ‌های شبهه‌برانگیز و بی‌پاسخ زنده‌یادان هاله سحابی (در زمان مرخصی موقت از زندان و در مراسم خاکسپاری پیکر پدرش مهندس عزت الله سحابی) و هدی صابر (در زندان و در حال اعتصاب غذا) همه و همه نشانگر آن است كه هیچ گونه تغییر اساسی در سیاست‌های اقتدارگرایان، در برابر فعالیت های مستقل اجتماعی و كارگری به وجود نیامده است.
اقتدارگرایان با زندانیان سیاسی و فعالان اجتماعی و كارگری همانند  گروگان هایی برخورد می‌كنند  كه در معاملات دیپلماتیك آنان را وجه المصالحه قرارمی‌دهند. انتخاب هیات ایرانی به مجمع ریاست سازمان جهانی كار، هم زمان با آزادی موقت منصور اسانلو و تشدید فشار بر سایر فعالان كارگری، بیانگر همان بده بستان‌هاست.
در تاریخ دیپلماسی جهانی سابقه ندارد كه دولتی با شهروندان خودش به عنوان گروگان‌های سیاسی برخورد كند و از زندانی كردن آنان در بدست آوردن امتیازات دیپلماتیك استفاده كند.
ما ضمن محكوم كردن این بده بستان‌ها،‌ خواهان آزادی بی قید و شرط كلیه زندانیان سیاسی و عقیدتی و پذیرش مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی و میثاق‌های حقوق بشری و اجرای آنها بدون هیچ عذر و بهانه‌ای هستیم.
بار دیگر اعلام می‌كنیم كه به بند كشیدن، شكنجه، زندانی كردن و كشتار مخالفان سیاسی، آینده محتوم اقتدارگرایان و حاكمیت های رو در روی مردم را تغییر نخواهد داد. تنها راه، واگذاری حاكمیت به مردمی است  كه ده ها سال است برای كسب آزادی و برابری مبارزه می كنند و تا به دست آوردن آزادی و برابری، از پای نخواهند نشست.
كانون مدافعان حقوق كارگر

نامه ی سرگشاده خانواده بهنام ابراهیم زاده کارگر زندانی


نامه ی سرگشاده خانواده بهنام ابراهیم زاده کارگر زندانی
فرزندمان به چه جرمي محكوم به 20 سال زندان است؟! 

مردم ايران و جهان كارگران وزحمتكشان !
تمام کسانی که بهنام نیز مانند شما یک زحمت کش بود!
اتحاديه هاي كارگري كه بهنام نيز مانند یکی اعضای شما  يك كارگر بود!
بهنام ابراهیم زاده ، فرزندمان در 22 خرداد سال 89 سوار اتوبوس شركت واحد در مسير ميدان انقلاب و ازادي دستگير مي شود . او براي اعتراض به دستگيري بی دلیل اش و حبس  در سلول انفرادي بند 209 زندان اوين دست به اعتصاب غذا زد ؛در نتيجه  این اعتصاب او دچار بيماري شديد گرديد و عاقبت او را به بند 350 اوين منتقل كردند. زمان اعتصاب غذایش به 3هفته متمادي كشيد
در دادگاهي كه هيچ شباهتي به دادگاه و عدالت ندارد او به بيست سال زندان محكوم گرديد كه اين حكم از بيسابقه ترين حكم هاي جمهوري اسلامي ايران است.
طي اين يك سال تمام تلاشمان بي حاصل ماند و فقط همان محكوميت بيست سال را از سازمانها و نهادها شنيديم.ما شاهد سپرش شدن عمر عزيزمان در پشت در هاي زندان منحوس اوين هستيم.
ما اكنون رو به تمامي انسانهاي شريف و ازادي خواه ايران و جهان وتشکل های کارگری و سازمانهاي مدافع حقوق بشر اورده ايم. ما از همه ی کارگران و نهاد های کارگری ميخواهيم كه براي ازادي اين عزيزمان  كه پدر فرزندي است و همسري تنها که چشم به راه وی هستند تلاش کنند .ما براي ازادي بهنام ابراهيم زاده اميدواریم وچشم انتظار كمك براي او و برای ديگر زندانيان سياسي هستيم.

خانواده بهنام ابراهيم زاده كارگر زنداني محكوم به بيست سال زندان
خرداد ماه 1390 - ایران

ما قویا از ازادی بی قید و شرط شاهرخ زمانی حمایت می کنیم

با درود بر شما رفقای عزیز :
کمیته حمایت  از شاهرخ زمانی  


ما قویا از ازادی بی قید و شرط شاهرخ زمانی حمایت می کنیم
فرخ قهرمانی


عسکر شیرین بلاغی


کریم خوش عقیده

بهزاد جوادیان


مهرداد کریمی

رفعت لنگرودی

رحیم استخری


امیر جواهری لنگردوی


کانون همبستگی با کارگران ایران - گوتنبرگ

رادیو همبستگی با کارگران - گوتنبرگ


(انجمن فرهنگی و اجتماعی اندیشه- گوتنبرگ  (سوئد


با سپاس از مهرتان


امیر جواهری لنگرودی

۱۳۹۰ خرداد ۲۶, پنجشنبه

بیانیه شماره 2


کارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد.

جمهوری اسلامی هر روز بیشتر به انسان های آزادی خواه و کارگران حمله کرده و آنها را هرروز بیشتر از قبل تحت فشار ،پیگرد ،اذیت و آزار قرار می دهد همچنین نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی بقای خود را مقایر با هرگونه آزادی و حق و حقوق انسانی میداند  بر این مبنا هر روز عرصه را بر کارگران و آزادی خواهان تنگتر میکند بدین طریق میخهای بیشتر به تابوت خود میزند .

بدین وسیله ما اعضای کمیته حمایت از شاهرخ زمانی ضمن اعلام حمایت از کمپین سراسری بیستم ژوئن در حمایت از زندانیان سیاسی از تمامی کارگران وآزادی خواهان می خواهیم بیست ژوئن را بخشی از وظایف انقلابی خود بداند و درکمپین فوق شرکت کنند .

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

27/3/1390

www.Chzamani.blogspot.com

freeshahrookh@gmail.com

کارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد
ما خواهان آزادی بی قید وشرط و فوری شاهرخ زمانی هستیم
 
در نیمه های شب 18/03/1390 ماموران وزارت اطلاعات شاهرخ زمانی را که با اتوبوس از تهران به تبریز میرفت در میانه راه دستگیر کرده و به زندان تبریز منتقل کردند و همچنان بلاتکیلف در بازداشت به سر میبرد .


شاهرخ زمانی کارگر نقاش ساختمانی است ، شاهرخ عضو هیئت بازگشایی سندیکای کارگران نقاش و تزئینات ساختمان است و همچنین عضو شورای نمایندگان کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری است


ما امضا کنندگان ضمن اینکه خواهان آزادی فوری و بی قید وشرط شاهرخ زمانی و تمامی زندانیان سیاسی و کارگری هستیم . بدین وسیله اقدام به تشکیل کمیته حمایت از شاهرخ زمانی کرده و از تمامی کارگران ، فعالین کارگری و مردم آزادی خواه خواستاریم در جهت حمایت از آزادی شاهرخ زمانی به ما بپیوندند


اقدام کنندگان برای تشکیل کمیته حمایت از شاهرخ زمانی :
1 - محمد اشرفی

2 -علی افشاری

3 - حسین حمیدی

4 – بهروز خباز

1390/03/23اطلاعیه های مخطلف جهت حمایت از آزادی شاهرخ زمانی

کارگران ایران خودرو هرگونه تعرض به آزادی های فردی و اجتماعی را محکوم کرده وخواهان آزادی فوری شاهرخ زمانی و

تمامی زندانیان در بند ولغو احکام صادره برای همه زندانیان می باشند

زندان نابود باید گردد
کارگر زندانی آزاد باید گردد
ما کارگران ایران خودرو وجود هرگونه زندان سیاسی راغیر قانونی می دانیم
ما هر گونه اعدام وشکنجه را محکوم می کنیم
زندانهای سیاسی نابود بایدگردند
انسانها آزادند با هر نوع اندیشه وتفکر آزادانه در جامعه زندگی کنند
ما خواهان آزادی فوری وبدون قید وشرط همه زندانیان سیاسی وبخصوص کارگرانی زندانی هستیم
تا زندان سیاسی است
زندان سیاسی نیز خواهد بود
پس بکوشیم زندانهای سیاسی بر چیده شوند
زنده باد آزادی
جمعی از کارگران ایران خودرو
بیست وچهارم خرداد90

کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری
شاهرخ زمانی باید آزاد گردد
کارگران، تشکل ها و نهادهای کارگری و حقوق بشری و رسانه ها!

نیروهای امنیتی در تاریخ ۱۷ خرداد ماه ۱٣۹۰ شاهرخ زمانی کارگر ساختمانی و عضو کمیته پیگیری و فعال کارگری در حالی که در حال مسافرت بود را در میانه ی راه تهران- تبریز از اتوبوس پیاده کرده وبا خود بردند

این نوع دستگیری که بدون مراحل قانونی انجام میگیرد نه اولین بار است و نه اخرین بار که توسط ماموران اطلاعاتی دولت جمهوری اسلامی به وقوع می پیوندد .این نوع دستگیری هدفمند است. چنانچه برای فرد ربوده شده هرگونه اتفاقی بیافتد و یا فرد مذکوربه دلایلی جان باخت ، مسولیت ان را هیچ سازمان اطلاعاتی بر عهده نمیگیرد؛ همچنین با این نوع رفتارهای اطلاعاتی فضای رعب و وحشت در جامعه را دنبال میکنند.

خانواده این کارگر، فعالین کارگری و دیگر سازمانهای دفاع از حقوق بشر حق خود میدانند که در باره مفقود شدن عزیزشان سازمانهای زیربط از جمله نهاد های امنیتی همچون وزارت اطلاعات و قوه قضاییه را زیر سوال بکشند . قوه قضاییه باید در این باره پاسخگو باشد.

ما اعضای کمیته پیگیری ازادی بی قید و شرط این فعال کارگری را از دولت جمهوری اسلامی خواهان هستیم و از دیگر سازمانهای کارگری و اتحادیه های کارگری جهان میخواهیم که برای ازادی این کارگرو فعال کارگری که عضو کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری است از هر تلاشی فرو گزاری نکنند. فعالیت برای مطالبات کارگری و فعالیت اجتماعی حق مسلم هر انسانی است . به ویژه کارگری که برای حقوق مسلم خودش فعالیت نماید . مسلما تامین جانی شاهرخ زمانی بر عهده دولت جمهوری اسلامی است.

۲۵ خرداد ماه ۱٣۹۰

کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری


اطلاعیه های مخطلف جهت حمایت از آزادی شاهرخ زمانی

اطلاعيه شماره ١٠٨: شاهرخ زمانی عضو كميته پيگيري در شهر تبريز دستگير شد
بنا بر خبرهاي دريافتي روز ١٧ خرداد شاهرخ زماني کارگر نقاش و از اعضای سندیکای نقاشان و عضو کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری دستگیر و هم اکنون در زندان تبریز در بازداشت بسر ميبرد.
شاهرخ زماني بايد فورا از زندان آزاد شود.
كارگر زنداني زنداني سياسي آزاد بايد گردد
كمپين براي آزادي كارگران زنداني

٢٣ خرداد ١٣٩٠، ١٣ ژوئن ٢٠١١
Shahla_daneshfar@yahoo.com آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

Bahram.Soroush@gmail.com آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید


سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

طبق اخبار رسیده شاهرخ زمانی عضو شورای نمایندگان کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری و نیز از اعضای سندیکای نقاشان در تاریخ 17 خرداد دستگیر شده و هم اکنون در زندان تبریز بسر می برد. اگر چه هنوز از جزئیات اتهامات وی خبری در دست نیست، اما اگر خبر رسیده درست باشد بیانگر تقلای دستگاه سرکوب رژیم برای شناسایی و ارعاب عناصر فعال درون جنبش کارگری و جلوگیری از رسوایی و افشای سیاست های ضدکارگری رژیم در انظار بین المللی است.
همین دیروز بود که چهار سندیکای کارگری چپ فرانسه با حمایت گسترده جناح های مختلف اپوزیسیون ایران در اعتراض به سیاستهای رژیم مقابل دفتر سازمان جهانی کار دست به تظاهرات زدند و خواستار اخراج عوامل دست چین شده رژیم از سازمان جهانی کار شدند.اینکه رژیم هر اعتراضی و هر خواست برحق کارگران را با تهدید و ارعاب و زندان و بازجویی پاسخ می دهد، موضوع جدیدی نیست. اما جای تعجب است که کارگزاران رژیم بعد از سی و دو سال ادامه این سیاست هنوز به نافرجام بودن آن پی نبرده اند و هنوز تلاش دارند با تهدید و ارعاب کارگران ایران را از مبارزه برای زندگی انسانی بازدارند. زهی خیال باطل!مبارزه برای آزادی کارگران زندانی با آکسیون دیروز به پایان نرسیده. تلاشهای رژیم و از جمله دستگیری شاهرخ زمانی تنها پرونده جنایات و نقض حقوق کارگران توسط رژیم سرمایه داری اسلامی را سیاه تر خواهد کرد.
سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست
20خرداد

۱۳۹۰ خرداد ۲۵, چهارشنبه

جمع آوری امضا حمایتی جهت آزادی

کارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد

ماامضا کنندگان خواهان آزادی بی قید وشرط و فوری شاهرخ زمانی هستیم

جهت ارسال امضای خود از لینک زیر استفاده کنید
محل امضا

بیانیه شماره یک


کارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد
ما خواهان آزادی بی قید وشرط و فوری شاهرخ زمانی هستیم
 
 
در نیمه های شب 18/03/1390 ماموران وزارت اطلاعات شاهرخ زمانی را که با اتوبوس از تهران به تبریز میرفت در میانه راه دستگیر کرده و به زندان تبریز منتقل کردند و همچنان بلاتکیلف در بازداشت به سر میبرد .
شاهرخ زمانی کارگر نقاش ساختمانی است ، شاهرخ عضو هیئت بازگشایی سندیکای کارگران نقاش و تزئینات ساختمان است و همچنین عضو شورای نمایندگان کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری است

ما امضا کنندگان ضمن اینکه خواهان آزادی فوری و بی قید وشرط شاهرخ زمانی و تمامی زندانیان سیاسی و کارگری هستیم . بدین وسیله اقدام به تشکیل کمیته حمایت از شاهرخ زمانی کرده و از تمامی کارگران ، فعالین کارگری و مردم آزادی خواه خواستاریم در جهت حمایت از آزادی شاهرخ زمانی به ما بپیوندند

اقدام کنندگان برای تشکیل کمیته حمایت از شاهرخ زمانی :

1 - محمد اشرفی
2 -علی افشاری
3 - حسین حمیدی
1390/03/23
freeshahrookh@gmail.com