۱۳۹۲ دی ۱۰, سه‌شنبه

پیام اتحادیه نفت، شیمی و لاستیک سازی ترکیه در پاسخ به پیام شاهرخ زمانی و دیگر کارگران زندانیدوستان عزیز

کارزار سازمان ما با عنوان «پیش بسوی مبارزه و همبستگی علیه حوادث ناشی از کار» در 15 دسامبر در محل ستاد اتحادیه کارگران نفت، شیمی، و لاستیک سازی برگزار گردید. این کارزاربا شرکت صدها کارگر از شهرها و مناطق مختلف، مدیران اتحادیه، نمایندگان سوسیالیست مجلس، کارگران اعتصابی، و دیگر هم طبقه ای هایمان از سازمان های مختلف همراه بود.

دوستان عزیز، این کارزار بسیار موفقی بود و پیام همبستگی شما با استقبال و اشتیاق زیاد برادران و خواهران هم طبقه ای شما در ترکیه روبرو شد. پیام شما روحیه مبارزه و همبستگی بین المللی همکاران شما را تقویت نمود. پیام شما و دیگر دوستان هم طبقه ای مان از کشورهای مختلف، موضع ما را مبنی بر بین المللی بودن طبقه کارگر و اینکه مشکلات و راه حل های مشترکی داریم، قوت بخشید. با شنیدن پیام های خالصانه شما تمامی کارگران حاضر در مقربا سر دادن شعار «کارگران تمامی سرزمین ها متحد شوید» از آن استقبال نمودند.

دوستان عزیز، ما تشکر خالصانه خود را از پیام ارزشمند شما، که نمونه زیبایی از همبستگی طبقاتی بود، تقدیم تان می کنیم.

زنده باد اتحاد، مبارزه و همبستگی بین المللی طبقه کارگر!

همراه با درودهای مبارزه و همبستگی!

فرستنده: انجمن همبستگی بین المللی کارگران

اصل پیام بزبان انگلیسی:  


Dear friends,

Our Association’s public event “Forward to Struggle and Solidarity against Work Accidents” was held on 15 December in Petrol-İş Hall (Oil, Chemistry, and Tire Workers’ Union). It was participated by hundreds of workers from different cities and towns, union executives, socialist MPs, workers who are on wildcat strike and other class friends from different organisations.

Dear friends, the event was very successful and your solidarity message was welcomed with great enthusiasm by your class brothers and sisters here in Turkey. Your message reinforced our fellow workers’ spirit of international struggle and solidarity. Your message and others sent by our class friends from different countries strengthened our stress that the working class is an international class, that its problems and their ways of solution are common. Listening to these sincere messages the workers in the hall greeted this international class solidarity by chanting the slogan “Workers of all lands, unite!”

Dear friends, we extend our most sincere thanks to you for your valuable message which was a beautiful example of class solidarity.

Long live the international unity, struggle and solidarity of the working class!

With greetings of struggle and solidarity!

UİD-DER

بیانیه اعتراضی نماینده شورای بند 12 سیاسی رجایی شهربا درود بر کارگران قهرمان ایران و آرزوی ایجاد حزب سیاسی و اتحادیه های سراسری برای آنان
من شاهرخ زمانی به عنوان عضوی از خانواده 50 میلیونی  کارگران ایران عضو شورای نمایندگان کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری،عضو هیئت باز گشایی سندیکای کارگران تهران ،عضو حمایت از دفاع کارگر برای دفاع از منافع کارگراز جمله حق تشکل،اجتماع،من با 11 سال زندان در زندان رجایی شهر دوران حبس خودرا می گذرانم به نمایندگی شورای بند 12 سیاسی رجایی شهر و  به عنوان دبیر شورا نامه ای در مورد کمبودها، حق کشی های غیر قانونی و علنی بر اساس آیین نامه داخلی زندانهای رژیم در 16 بند نوشته و برای تایید  به نهادهای قانونی ، نامه را به مسئولین زندان دادم که مسئولین از ترس افشای ابعاد ناعدالتی هایی که  در نقض قوانین خودشان انجام میگیرد نامه را پس ندادند.من برای اطلاع عموم از ابعاد حق کشی که در چارچوب قوانین خود رژیم صورت میگیرد آنرا جهت اطلاع افکار عمومی انتشار بیرونی میکنم تا مردم بدانند در کنار شکنجه و اعدام ،تحقیر و توهین روزمره،زندانیان سیاسی چگونه زنده به گور میشوند.
درخواست رسیدگی به حقوق قانونی زندانیان عقیدتی سیاسی رجائی شهر از نهادهای مسئول،رئیس سازمان های زندان های کشور،رئیس زندان رجائی شهر،کمسیون اصل 90 مجلس،دفتر حقوق شهروندی،حقوق بشر اسلامی،دادسرای کارکنان دولت،دادسرای انتظامی قضات،بازرسی کل کشور و ...
ما زندانیان سیاسی عقیدتی بند 12 رجائی شهر که با نقض قوانین ذکر شده که درآ ئین نامه داخلی زندان  به قصور در دادن امکانات قانونی،عرفی و مرسوم دربند 12، در معرض آسیب های جدی و مرگ تدریجی قرار داریم.
1_نظر به ماده 3 هدف زندان  آموزش،بازپروری از طریق ماده 124 توسط  تامین و بهداشت و تربیت بدنی ماده 68 اشتغال،ماده 140 الزام به آموزش رایگان ،ماده 144ملزم به داشتن  کتابخانه مجهز و مکان مطالعه و ماده 147 داشتن وسایل صمعی و بصری و ماده 151 امکانات و وسایل تربیتی ورزشی از جمله سالن سر پوشیده  که ما فاقد امکانات فوق هستیم.
2- نظر به اینکه ماده 69 تاکید به استفاده از امکانات پزشکی و بیمارستانی و ماده 102 و103 و104 و111 و119 مسئولیت و هزینه معاینه،دارو و درمان را به عهده زندان  گذاشته و حتی در پرداخت هزینه های دندان مصنوعی،عینک،اعضای مصنوعی و ویلچر را به زندان سپرده و در ماده 117 آئین نامه اجرایی بیمه درون زندان مصوب ...کلیه زندانیان را تحت پوشش قرار داده است اما زندان به غیر از سرما خوردگی و اندکی دارو ارزان قیمت و آزمایشات سطح پائین،مابقی هزینه ها را به عهده زندانیان گذاشته که کاری است کاملا غیر قانونی.
3- نظر به اینکه ماده 70 و 71 در لزوم دادن یک اتاق به محکوم و همچنین آیین نامه تفکیک و طبقه بندی زندانیان مصوب....و ماده 3 تاکید به اتاق های حداقل 10 مترمربع با نور کافی نموده است برخی از این موارد به طور غیر قانونی سلول یکنفره  5 الی 6 متری را به 2 تا 3 نفر اختصاص داده اند که باید حداقل 5 تا 20 سال در زندان باشند.
4- نظر به اینکه ماده 22 بازرسی ، اداره کلی زندان را فقط مختص به سازمان زندان ها دانسته،مقامات قضائی،اجرائی،اطلاعات و نظامی را از اینکار اکیدا منع نموده است.شعبه های وزارت اطلاعات در زندان ها و دخالت در مسائل زندانیان سیاسی مانند مرخصی،عفو و آزادی های موردی،عمومی و مشروط و اعزام به بازجوئی های دوباره پس از قطعیت حکم که کاری غیر قانونی و خود سرانه میباشد. در نمونه هایی علیرغم موافقت زندان و مقامات قضائی با مرخصی و آزادی زندانیان با ممانعت این اداره روبرو شده است.
5- نظر به اینکه مواد 92 و95 در غذاهای پر کارلی و ویتامینهای کافی و کامل با سبزیجات و میوه در هر هفته3 بار ناهار، شام با گوشت ترکیب نموده در ایجاد برخی از موارد فوق بجای گوشت از سویای حیوانی با ماسه بادی و از آن با کیفیت پائین به خورد زندانی ها میدهند.
6- نظر به اینکه ماده 99 در لزوم اجناس تعاونی با قیمت عادلانه تاکید دارد به طور غیر قانونی به قیمت بالا به زندانیان که دارای هیچ درآمدی نیستند کالاهای بنجل فرخته میشود.
7- نظر به اینکه ماده 45 و 125 و213 در حق مرخصی و ماده 380 و 383 و 385 و 198 بر مکاتبه و ملاقات حضوری تاکید ویژه دارند این ارتباطات عاطفی به طور خود سرانه کاملا از ما سلب شده است.
8- نظر به اینکه ماده 90 در بستن دست محکومان و ماده 25 به عدم استفاده از دستبند تاکید نموده بنده در نپوشیدن لباس محکوم هستم و ماده 255 برابر استفاده از دستبد تاکید کرده و آنرا غیر مجاز دانسته که این موارد به طور غیر قانونی نقض می شود.
9-  نظر به اینکه ماده 230 تاکید بر زندانی بودن قضائیه در صادر نمودن حکم نموده ات  اغلب زندانیان بر خلاف این ماده تبعیدی از سرسر ایران میباشند.
10- نظر به اینکه ماده 108 آب سرد و گرم را در حمام،دستشوئی و توالت ضروری دانسته،آب گرم نه تنها در توالت و دستشوئی وجود ندارد بلکه در حمام نیز عموما سرد بوده و با توجه به سوز و سرماغیر قابل تحمل است.
11- نظر به اینکه اصل 39 قانون اساسی هرگونه هتک حرمت به زندانیان را موجب مجازات دانسته و ماده 169 آئین نامه سازمان هرگونه برخورد تند،دشنام و تنبیه بدنی و غیره را بطور کلی ممنوع کرده است این ها به عنوان تفتیش اغلب زندانیان را لخت مادرزاد مینمایند و مورد تحقیر و توهین قرار میدهند.
12- نظر به اینکه موارد 156 و 146 و 210 در دریافت کتاب،نشریات مجاز در ایران و ماده 155 و 154 در برنامه های نمایشی و ماده 160 انتشار ماهنامه و 165 در تهیه فیلم تاکید کرده موارد فوق مطلقا رعایت نمیشود.
13- نظر به اینکه   به اخطار و هشدار مسئولین کشوری از جمله قانون احتکار،مسئول محیط زیست در مورد خطر پارازیت و امواج چندین دستگاه پارازیت توسط مسئولین که آگاهانه جان زندانیان سیاسی را هدف قرار داده نقض آشکار سلامت،عملی غیر انسانی و غیر قانونی میباشد و با توجه به گفتن به مسئولین و رئیس زندان 2 ماه است برای جواب گرفتن مسئله فوق ما خواهان اقدامات فوری و عملی در این زمینه میباشیم.
14- با توجه به قطع تلفن بند 12و حتی بند های دیگر زندان و با توجه به مشکلات عدیده ای که خانواده ها برای دیدار عزیزانشان باید دوری مسافت150  تا 500 کیلومتر را بپیمایند قطع تلفن در زندان غیر انسانی و غیر اخلاقی میباشد.
15-  نظر به اینکه اغلب زندانیان با حکم های صادره غیر قانونی مواجه شده اند و از حق دفاع مشروط محروم بوده و بر خلاف اصل مشخص بودن مجازات، آزار و اذیت به خانواده ها کشیده شده است.که خانواده ها به خاطر از دست دادن نان آور  خانوادهبرای تهیه هزینه های درمان،پوشاک،مسکن،ایاب و ذهاب در بدترین وضعیت قرار دارند غیر انسانی میباشد. در حالی که در آئین نامه در حمایت از زندانیان و حمایت مالی از خانواده ها تاکید دارد.
16- سیستم به شدت گرفته فاضلاب و لوله کشی و سیم کشی ساختمان ها، زندان را مرکز موش و سوسک کره است. با بارش اولین قطرات باران فاظلاب ها گرفته و آب آ ن به بیرون سرازیر می شود مخصوصا حیاط هواخوری که سلامت و بهداشت را تهدید کرده و باعث آلودگی میکروبی می گردد و زندانیان را در معرض خطر قرار می دهد.
با توجه به موارد 16 گانه فوق ما زندانیان سیاسی عقیدتی زندان رجایی شهر از نهادهای فوق تقاضای رسیدگی  فوری و اعزام کمیته بازرسی داریم مخصوصا درباره مسائل هواخوری و پارازیت تاکید ویژه داریم.
شاهرخ زمانی دبیر شورای رجایی شهر