کانال تلویزیون انقلابی رفقای ترکیه "کانال اتحاد" dayanişma.tv


 کانال تلویزیون  انقلابی رفقای ترکیه "کانال اتحاد" dayanişma.tv


ما ضمن تشکر و سپاس گذاری از رفقای مبارز ترکیه به جهت حمایت های بی دریغشان از مبارزات کارگران ایران و بخصوص دفاع و حمایت از آزادی کارگران زندانی  به رفقای مبارز و انقلابی ترکیه راه اندازی تلویزیون اتحاد را صمیمانه تبریک می گوییم و امید واریم در پیش برد اهداف انقلابی هر روز قدرت و توانایی بیشتری را کسب کنند.

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی
14/2/1394
2015/04/05

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر