۱۳۹۳ فروردین ۲۷, چهارشنبه

فراخوان دو اتحادیه‌ی کارگری به آزادی شاهرخ زمانی

متن خبر منعکس شده در سایت رسمی کارگران بین‌الملل چوب و ساختمان:در نامه‌ای به تاریخ ۱۱ آوریل ۲۰۱۴ خطاب به حسن روحانی، کنفدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری ( آی تی یو سی) و کارگران بین الملل چوب و ساختمان (بی دابلیو آی) به آزادی فوری شاهرخ زمانی عضو هیات موسس سندیکای نقاشان تهران و کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری فراخوان دادند. آقای شاهرخ زمانی در سال ۲۰۱۱ توسط دادگاهی در تبریز به اتهام تشکیل گروه‌های مخالف و تبلیغ علیه نظام به ۱۱ سال زندان محکوم شد.
در تاریخ ۸ مارس ۲۰۱۴ آقای زمانی و هم‌بندی‌هایش در همبستگی با زندانیان سیاسی دست به اعتصاب غذا در زندان گوهردشت زدند. بلافاصله پس از این مقامات شاهرخ زمانی را به زندان قزلحصار منتقل کردند که بزرگ‌ترین زندان دولتی در ایران است. این زندان که ۱۳ هزار از ۲۰ هزار زندانی آن به اتهام‌های مربوط به مواد مخدر زندانی هستند مکان خطرناک و ناامنی برای یک زندانی سیاسی مانند آقای زمانی است.
کنفدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری ( آی تی یو سی) و کارگران بین الملل چوب و ساختمان (بی دابلیو آی) با نگرانی از وضعیت آقای زمانی که ۱۷ کیلو وزن از دست داده است به رییس‌جمهور روحانی فراخوان می‌دهند تا اراده‌ی ایران را در عمل به تعهدات بین‌المللی‌اش از جمله حقوق پایه‌ای کارگران که در کنوانسیون‌های سازمان جهانی کار تصریح شده است نشان دهد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر