۱۳۹۳ فروردین ۲۴, یکشنبه

پیام شاهرخ زمانی به مناسبت روز کارگر

روز همبستگی جهانی کارگران گرامی باد

مهمترین مقطع تاریخی برای ما کارگران روز اول ماه مه روز جهانی کارگر است و حال کارگران جهان و ایران یک سال دیگر کارگری را در بدترین وضعیت از لحاظ فقر و فلاکت ، شدت یابی استثمار ، افزایش سرکوبها و البته در مقابل افزایش مقاومت و مبارزات کارگری در زوایای گوناگون را پشت سر نهاد.
این روز ها کارگران ایران و جهان در هر شرایطی که باشند خود را اماده برگزاری روز همبستگی جهانی خود می کنند .
و با کمال تاسف امسال سومین سال است که من روز جهانی کارگر را در زندان بسر خواهم برد چرا که آزادی اندک خود را به میمنت وجودی حمهوری اسلامی از دست دادم ، اما با دلی پر جوش و خروش ، با ایمانی آکنده از امید به پیروزی کارگران ایران و جهان و بر قراری دنیای بدون استثمار انسان از انسان فرا رسیدن روز جهانی کارگر و روز رزم و تلاش برای متحد و متشکل شدن را از پشت میله های زندان قزل حصار با صمیمانه ترین احساس انسانی به تمامی کارگران ، فعالین و تشکل های کارگری گرامی باد می گویم ، و دستان و قدم های کارگران مبارز را که دست به اعتراضات متحدانه و گسترده خواهند زد پیشا پیش بوسه باران می کنم.
دوستان و رفقا از تاریخ باید درس و عبرت گرفت و آنها را آویز گوش کرد، که "مردم متحد هرگز شکست نمی خورند" ، "یکی برای همه ،  همه برای یکی " همچنین نباید فراموش کنیم درس مهم تاریخ خود را که "تنها راه نجات کارگران وحدت و تشکیلات است"  طی سالها و دهه های گذشته دیده ایم که تفرقه و پراکندگی چه به روز طبقه کارگر ایران و جهان اورده است، همین این را باید آئینه عبرت تمام نما برای ساختن اینده خود قرار بدهیم.
من از زندان قزل حصار با قلبی اکنده از امید و شور و شوق و با ایمان به راه طبقه کارگر و اعتماد به فعالین و کارگران مبارز، بی صبرانه در انتظار اخبار اعتراضات گسترده و متحدانه کارگران ایران و جهان در روز جهانی کارگر هستم . در هر کجای از این جهان پر طلاطم و پر از ظلم و ستم که باشید دستان مهربانتان را از صمیم قلب می فشارم و می خواهم مرا در میدان نبرد میان کار و سرمایه دوشا دوش خود بدانید.


پیش بسوی مبارزات متحدانه
گرامی باد روز جهانی کارگر
پرتوان وپیروز باد رزمتان


شاهرخ زمانی  زندان قزل حصار

23/1/1393

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر