۱۳۹۳ فروردین ۳۰, شنبه

اطلاعیه شماره ۱۵۴ کمپین برای آزادی کارگران زندانیشاهرخ زمانی به زندان رجایی شهر بازگردانده شد


امروز ٢٥ فروردین شاهرخ زمانی از چهره های سرشناس و محبوب کارگری پس از ٣٥ روز تبعید از  زندان قزل حصار  به بند ١٢ رجایی شهر بازگردانده شد. شاهرخ روز ٢٠ اسفند به قزل حصار تبعید شده بوده و در اعتراض به این تبعید و دفاع از حقوق انسانی خود دست به اعتصاب غذا زده و اعلام کرده بود که تا وقتی که به رجایی شهر بازگردانده نشود، به اعتراضش ادامه خواهد داد. بدین ترتیب شاهرخ که ٤ روز قبل از این انتقال نیز در حمایت از دراویش گنابادی در بند، دست به اعتصاب غذا زده بود، ٤٠ روز در اعتصاب غذا به سر برد و برخواست خود پافشاری کرد تا اینکه جانیان اسلامی را وادار به عقب نشینی نمود.
با بازگشت شاهرخ همبندانش ورود او و موفقیتش را جشن گرفتند و شادی کردند.

گفتنی است که بدنبال اعلام اعتصاب شاهرخ ، کارزاری گسترده از سوی جریانات مختلف سیاسی به راه افتاد. از زندان بهنام ابراهیم زاده و محمد جراحی دو تن از چهره های شناخته شده کارگری از وی اعلام حمایت کردند. ما نیز طی نامه ای به نهادهای کارگری در سراسر جهان خواستار حمایت از شاهرخ و خواستهای وی شدیم.

بدین ترتیب بدنبال ٤٠ روز اعتراض شاهرخ و فشار اعتراضاتی که در حمایت از وی برپا شد، امروز ٢٥ فروردین شاهرخ همانطور که خواسته بود از زندان قزل حصار به بند ١٢ رجایی شهر بازگردانده شد.

شاهرخ زمانی ١١ سال حکم زندان دارد و  در دی ماه‌‌‌ سال ٩٠ بازداشت و برای اجرای این حکم به زندان مرکزی تبریز انتقال یافت.  او از آن زمان تاکنون به زندان‌های مختلف ایران از جمله یزد، کرج و قزل حصار تبعید شده است. اعتراض شاهرخ اعتراض به این فشارها بود. گفته میشود که شاهرخ در مدت اعتصاب غذایش ٢٠ کیلو وزن کم کرده است. شاهرخ زمانی باید تحت مراقبت ویژه قرار گیرد.

 شاهرخ زمانی و همه کارگران زندانی و زندانیان سیاسی باید فورا و بدون قید و شرط  آزاد شوند.

کمپین برای آزادی کارگران زندانی
٢٥ فروردین ٩٣، ١٤ آپریل ٢٠١٤هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر