۱۳۹۶ شهریور ۷, سه‌شنبه

3 روز تظاهرات متوالی در تورنتو :برای حمایت از رضا شهابی و دیگر زندانیان اعتصابی یک صف شویم.

مدت حکم زندان بر مبنای اتهامات دروغین علیه رضا شهابی تمام شده ، اما حکومت ضد کارگری و ضد انسانی جمهوری اسلامی مجددا" رضا شهابی را زندانی کرده است ، رضا شهابی  برای کسب و احقاق حقوق خود مجبور شده از جان خود مایه بگذارد و بیش از 25 روز است که دست به اعتصاب غذا زده است، همچنین زندانیان سیاسی بند 12 زندان رجایی شهر یک ماه پیش با بهانه های واهی و دروغین  توسط ماموران و گارد زندان با دستور مسئولین سازمان زندانها و قوقضائیه مورد ضرب و شتم قرار گرفته و اموالشان تخریب و به غارت رفته است و آنها را به زور و غیر قانونی به سلول های انفرادی و سالن ده منتقل کردند و در مقابل 18 نفر از این زندانیان بیش از 30 روز است که دست به اعتصاب غذا زده اند،
ما ضمن محکوم کردن اعمال ضد کارگری و ضد انسانی جمهوری اسلامی خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط رضا شهابی و بقیه زندانیان سیاسی هستیم ، و در این راستا از تمامی کارگران انقلابی ، فعالین ، سازمانها و احزاب و محافل و افراد حاضر در کانادا تقاضا داریم ، جهت حمایت از رضا شهابی و دیگر زندانیان اعتصابی روز دوشنبه  4 سپتامبر 2017  در راه پیمایی شهرهای مختلف کانادا حضور یافته و با در دست داشتن عکس های از رضا شهابی و دیگر زندانیان اعتصابی  در یک صف خواستار آزادی آنها شوند.
ما نیز روز دوشنبه  4 سپتامبر 2017  در تورنتو  ساعت هشت و نیم صبح در چهار راه
University and Queen با بر داشتن عکس های از رضا شهابی به زندانی کردن مجدد او اعتراض خواهیم کرد همچنین از همه رفقا دعوت می کنیم دراعتراضات  روز دوشنبه  حضور داشته باشند.
همچنین از کارگران و فعالین و رفقا و دوستان و احزاب و سازمانهای که در تورنتو حضور دارند دعوت می کنیم، در تظاهرات ایستاده که روز های شنبه  2 سپتامبر 2017   و  یکشنبه   3 سپتامبر  2017  از ساعت 2 بعد از ظهر تا 4 بعد از ظهر در Mel Lastman Square  برای حمایت از رضا شهابی و بقیه زندانیان اعتصابی برگزار خواهد شد، شرکت فعال داشته باشند. آدرس محل اعتراض عبارت است از :
Address: 5100 Yonge St, North York, ON M2N 5V7

رضا شهابی آزاد باید گردد.
کارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد .
معلم زندانی آزاد باید گردد.

جمع قدم اول
29 آگوست 2017


۱۳۹۶ مرداد ۳۱, سه‌شنبه

حکم شلاق علیه شاپور احسانی راد لغو باید گردد.

شلاق ممنوع !!!
ما کارگران و زحمکشان با صدها سوال بی جواب رو برو هستیم :
چرا ما را سرکوب می کنند؟ چرا ما را با بهانه های مانند انواع امنیت و ... ،  دستگیر ، محاکمه کرده و زندانی می کنند یا شلاق می زنند؟ ما کارگران، خانواده هایمان و کودکانمان هیچ گونه و در هیچ زمینه ای امنیت نداریم. امنیت شغلی نداریم و عمدتا با قرارداد های موقت و سفید امضا کار میکنیم و هر لحظه ممکن است اخراج و بیکار شویم.  امنیت جانی نداریم و از جمله هر لحظه ممکن است معدن ریزش کند، یا از ارتفاع پرت شویم، یا زیر آوار بمانیم و یا دچار انفجار شویم. کودکانمان امنیت ندارند و هر لحظه ممکن است دزدیده شوند یا مورد تجاوز قرار بگیرند، یا در خیابانها به کودکان خیابان تبدیل شوند و یا مجبور شوند که ترک تحصیل کرده و کودک کار شوند. امنیتی برای استفاده از بیمه های مختلف و استفاده از درمان و بهداشت نداریم چون یا بیمارستانها پولی و گران هستند و یا کار فرما به کمک دولتش از پرداخت حق بیمه سر باز زده و بیمه ها حذف شده است . وقتی هم بیکار هستیم بیمه ای نداریم. مثلا اگر کارگر ساختمانی هستیم یا در کارگاه های کمتر از ده نفر کار می کنیم مشمول بیمه نیستیم.  قوانین هم در خدمت استثمار بیشتر نیروی کارما و به سود سرمایه داران است. در باز نشستگی هم حتی امنیت نفس کشیدن نداریم. چون دستمزدمان آنقدر زیر خط فقر است که حتی پولی که با کارهای دوم و سوم به دست می آوریم نیز کفاف زندگی بخورو نمیر را نمی دهد. تازه اختلاس گران صندوق های ذخیره و موسسات مالی را که برخی از ما اندک پولی برای کمک هزینه ها در آنها داشتیم خالی و غارت کرده اند. از سوی دیگر احتمال امنیت زیستی حال و آینده ما را صفر کرده اند و اگر بعد از طی مراحل هفت خوان شغلی داشته باشیم با دستمز دهای یک چهارم زیر خط فقر که بیشتر مواقع گرفتار معوقه می شود، آینده ای روشنی  نداریم.  پس این همه هارت و پورت تحت نام امنیت و هزینه های هنگفت که همراه انواع سرکوب شدید به فعالین کارگری و معلمی و پرستاری به کارگران و زحمتکشان تحمیل می گردد برای حفظ امنیت چه کسانی است؟ آیا غیر از این است که کل این سیستم در خدمت  طبقه سرمایه داری و دشمن کارگران است؟ و برای ارزان کردن نیروی کار و غارت ما کارگران به سود کارفرمایان امنیت و هر چیز دیگری را بهانه قرار داده تا با سرکوب ما سود بیشتری به سرمایه داران برساند؟ و ما را با بهانه های دروغین هر روز بیشتر سرکوب کنند؟ هر روز با بهانه های گوناگون فعالین کارگری ، معلمی و پرستاران و زنان و دانشجویان را دستگیر، محاکمه و زندانی کنند. و بدتر از آن حکم شلاق دهند، تا امنیت سرمایه بیشتر حفظ شود. چرا به هر دلیلی هر مشکلی برای کشور یا اقتصاد پیش می آید کار فرمایان و دولت شان هزینه های آنرا از طریق اخراج و بیکاری، تعویق پرداخت دستمزدها و پولی و گران کردن مدارس و دانشگاهها و بیمارستانها ، لغو و حذف خدمات بیمه ها و با تحمیل طرح  های مختلف ضد کارگری از جمله استاد و شاگردی ، طرح ضد انسانی کارورزی و رایگان سازی نیروی کار دست به غارت و چپاول ما کارگران و زحمتکشان می زنند؟
شاپور احسانی راد یک نمونه است. کارگر دلسوزی است که کارگران گفتند رهبر ماست. سخنگوی ماست. حال با شکایت کارفرمایی که خود جرم اختلاس دارد، تحت پیگرد قرار گرفته و برایش حکم بربریت شلاق صادر شده است.  شاپور از حق کارگران دفاع کرده، اتهامش را امنیتی اعلام کردید. چون امنیت صاحب سرمایه را به خطر انداخته است و بس.
روشن است که کارگران این بردگی را قبول نمیکنند و ما به حکم شلاق برای شاپور احسانی راد اعتراض داریم. ما به احکام شلاق این شکل بربریت مجازات اعتراض داریم. حکم شلاق شاپور باید لغو شود. شلاق باید ممنوع گردد.
نمونه های دیگر نیز با اتهاماتی از همین دست و تحت عنوان اخلال در نظم و امنیت ملی بسیار است. از جمله رضا شهابی را برای چندمین بار زند انی کرده اید. محمد جراحی ٥ سال تمام با همین نوع پرونده ها در زندان گذراند و امروز در بستر بیماری است. بسیاری از فعالین کارگری، معلمان و فعالین اجتماعی با اتهامات امنیتی احکام زندان دارند. و هم اکنون اسماعیل عبدی و محسن عمرانی از معلمان معترض در زندانند. در مقابل این همه استثمار ، ظلم و ستم طبقاتی تنها راه ما مبارزه و دفاع از حق و حقوقمان است. ما خواستار آزادی فوری رضا شهابی، اسماعیل عبدی، محسن عمرانی، آتنا دائمی و تمامی زندانیان در بند و انسانهای معترضی هستیم که بخاطر دفاع از زندگی و معیشت شان در زندان هستند.

ما برده نیستیم. اعتصاب، تجمع، تشکل، برگزاری مراسم اول مه، اعتراض علیه زورگویی های کارفرمایان همه حقوق پایه ای ماست. اما قوه قضاییه در کنار حراست و قوانین هر روز این حقوق پایه ای ما را زیر پا میگذارد و هر اعتراضی را با عنوان اخلال در امنیت ملی و غیره با زندان و اخراج و احکام بربریتی چون شلاق پاسخ میدهد. ما به این احکام اعتراض داریم.
ما کارگران به زندگی زیر خط فقر اعتراض داریم. به محروم بودن از پایه ای ترین بیمه های اجتماعی چون بیمه بیکاری، درمان رایگان و تحصیل رایگان برای فرزندانمان اعتراض داریم. ما حق اشتغال داریم. ما حق داشتن یک زندگی شایسته انسان را داریم. ما خواهان برقراری و برسمیت شناخته شدن کلیه این حقوق هستیم ، و دستگیری ، محاکمه و زندانی کردن و شلاق زدن و جریمه کردن کارگران و معلمان و مردم معترض را که بخاطر مبارزه برای همین خواستها و تحت عناوین امنیتی دستگیر و زندانی میشوند محکوم میکنیم.  بار دیگر تاکید میکنیم ما خواستار لغو حکم شلاق علیه شاپور احسانی راد و آزادی فوری و بی قید و شرط رضا شهابی و دیگر کارگران و معلمان زندانی و زندانیان سیاسی هستیم.
به محاکمه فعالین پایان دهید.
کارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد.
سندیکای نقاشان استان البرز

29/5/1396

۱۳۹۶ مرداد ۲۰, جمعه

رضا شهابی آزاد باید گردد.


کارگران ، زحمتکشان و  آزادی خواهان  زندانی میشوند و اختلاس گران و دزدان اموال مردم آزادانه به غارت و چپاول کارگران و زحمتکشان و مردم ادامه می دهند،  هر کارگر و معلم و پرستاری حق انسانی و طبقاتی خود را مطالبه کند ، احضار ، دستگیر ، محاکمه و زندانی می شود ، از این بابت است که به بهانه اجرای قانون و تحت شرایط گروگان گیری (وثیقه آزادی موقت،)  رضا شهابی مجددا" به زندانی بر گردانده می شود.
کارگران هفت تپه را دسته ، دسته احضار و زندانی می کنند، اسماعیل عبدی را زندانی می کنند، کارگران آق دره را شلاق می زنند ، کارگران معدن یورت را از طریق عدم هزینه برای امنیت کاری  به کام مرگ بردند، سرمایه شرکت های تولیدی را آقازاده ها ، مدیران و روسای ادارات بالا کشیده در مقابل صد ها هزار کارگر حقوقهای شان  معوقه می شود ، بازنشستگان  پس اندازهای شان غارت می شود ، غارت گران موسسات مالی و بانک ها را به ورشستگی کشانده ، موجودی سپرده گذاران را صفر می کنند ، از یک طرف با غارت و اختلاس و رشوه گیری باعث اضمحلال تولید شده میلیون ها کارگر و دانشجو، و ... را بیکار می کنند و در مقابل با طرح های استثمار گرانه مضاعف کار ورزی، استاد و شاگردی ، کار آزمایشی، حذف بیمه ها ، حذف استخدام رسمی و تحمیل قرارداد های موقت و سفید امضا و ... به غارت و استثمار شدیدتر کارگران ، معلمان ، دانشجویان و کودکان و زنان دهها بار بیشتر دامن می زنند، برای حفظ امنیت غارت گران فعالین کارگری و معلمی و آزادیخواهان زندانی می شوند. قوانین در چنین جامعه ای ضد کارگران و زحمتکشان و آزادیخواهان است.
ما سوال می کنیم چرا مسئولین تعاونی های مسکن کارگران شرکت واحد که نه تنها در انجام وظایف خود جهت تحویل خانه های کارگران شرکت واحد کوتاهی کرده و پول کارگران را حیف و میل کردند محاکمه نمی شوند و آزادانه به تخلفات گذشته خود ادامه می دهند در مقابل رضا شهابی زندانی می شود؟
چرا مسئولین یانک ها و موسسات مالی که با طرح ها و نقشه های غارت گرانه سپرده های مردم را بالا کشیده اند آزادند و هنوز در مسند قدرت هستند و محاکمه نمی شوند در مقابل مال باخته ها هر روز همه گونه سرکوب می شوند؟ چرا مدیریت شرکت کشت و صنعت هفت تپه که سال هاست کارگران را آزار داده و چپاول کرده و حقوق شان را بار ها و بارها معوقه  کرده و به انها توهین می کند آزاد است ولی کارگران که حقوقشان را می خواهند احضار و محاکمه می شوند؟ چرا صاحبان معدن یورت که با عدم هزینه کردن برای لوازم ایمنی جان کارگران باعث مرگ بیش از 40 کارگر شده است هنوز آزاد است و در غارت و جنایت علیه کارگران شریک جرم است، در عوض کارگران معدن یورت مجبور به عذر خواهی و دچار تعویق حقوق و انواع سرکوب ها  می شوند؟  و چرا ...؟
ما کارگران سندیکای نقاشان استان البرز برگرداندن رضا شهابی به زندان را شدیدا" محکوم می کنیم و خواهان آزادی بی قید و شرط و فوری او و دیگر کارگران و معلمان و زحمتکشان زندانی هستیم . ما گرفتن وثیقه در مقابل آزادی موقت را ، گروگان گیری دانسته و گرو کشی از طریق توقیف اسناد و اموال مردم به عنوان وثیقه را عمل ضد انسانی و ضد آزادی دانسته این عمل ضد آزادی را محکوم می کنیم ، بنا براین ما خواهان حذف این سنت و رسم ضد انسانی گروگان گیری از کل سطح محاکم هستیم.

رضا شهابی آزاد باید گردد.
کارگران و معلمان زندانی آزاد  باید گردند.
کارگر زندانی، زندانی سیاسی، آزاد باید گردد.

سندیکای نقاشان استان البرز

19 / 5 /1396