۱۳۹۴ مهر ۱۵, چهارشنبه

کارگران ، زحمتکشان ، مردم آزادیخواه !

رژیم خون و تباهی سرمایه داری جمهوری اسلامی  پس از قتل رفیق کارگر کمونیست  شاهرخ زمانی و اعتراض متحد تشکل های کارگری به این جنایت ، در پی جنایت دیگری است تا از خیزش میلیونی کارگران و زحمتکشان جامعه جلوگیری نماید .اینبار وزارت اطلاعات درنده خوی رژیم  اسلامی با بیشرمی حکم ۹ سال زندان برای محمود صالحی یکی دیگر از پیشروان جنبش کارگری صادر نموده ، این در حالیست که او در بازداشتگاه مخوف سنندج هر دو کلیه خود را از دست داده است و نیاز مبرم به دیالیز و مراقبت های پزشکی دارد . با توجه به چنین شرایطی ، مبرهن است که بازگشت او به زندان جز نقشه شوم قتل دیگری توسط جنایتکاران اسلامی نیست .
همچنین بازداشت علی نجاتی فعال کارگری و عضو هیات مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه  با توجه به داشتن بیماریهای مختلف و بیماری قلبی ، ابلاغ حکم سنگین ۷ سال  و ۹ ماه زندان برای بهنام ابراهیم زاده ، ۳ سال زندان برای رسول بداقی و تعقیب قضایی تعداد بیشماری از فعالین کارگری و معلمین که تنها برای مطالبات صنفی خود دست به اعتراض زده اند ، شواهدی بیشمار از دور جدید تهاجم رژیم ضد کارگری نئو لیبرالیستی به حقوق کارگران و زحمتکشان میباشد .
بر همگان روشن است که سردمداران رژیم  سرمایه داری حاکم در ایران بعد از تن دادن خفت بار به تمامی خواست ها سرمایه داری جهانی و نوشیدن جام زهر ، میبایست خوش خدمتی کرده و شرایط عرضه نیروی کار ارزان را در جهت جذب سرمایه های خارجی فراهم  نمایند  و این در شرایطی است که هر روزه شاهد اعتصابات کارگران و معلمان در  اقصی نقاط کشورمان هستیم .  تناقض رانت خواران سپاه  و بسیج و بطور کل سیستم حکومتی رژیم با مطالبات طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان منجر به هر چه  عمیقتر شدن فاصله طبقاتی گردیده  و همین خود ، بحرانی است که روز به روز پایه های این حکومت پوسیده را میلرزاند و بزودی با نیروی کارگران و مزد بگیرانی که سالها مورد چپاول قرار گرفته اند سرنگون خواهند شد .این امر بر خود این جانیان هم واضح  و روشن است  .
ما از تمامی نهادهای بین المللی ، مدافعین طبقه کارگر ، نیروهای چپ و کمونیست ، کلیه آزادیخواهان درخواست میکنیم صف واحدی علیه موج سرکوب بی وقفه فعالین سیاسی ، مدافعین طبقه کارگر ، معلمان و دانشجویان تشکیل داده و اجازه ندهیم که جنایت دیگری تکرار شود . این وظیفه مبرم امروز ماست که اجازه ندهیم  جنایتکاران رژیم اسلامی  ایران فعالین  کارگری را به قتلگاه ببرند .
ما عواقب هرگونه مشکل جسمی و جانی برای فعالین کارگری ، معلمان و سایر جنبش های اجتماعی را جمهوری اسلامی دانسته و خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط آنان میباشیم .
سرنگون باد رژیم جنایتکار سرمایه داری جمهوری اسلامی 
زنده باد همبستگی سراسری طبقه کارگر 
زنده باد آزادی - زنده باد سوسیالیسم 


اتحاد چپ ایرانیان در خارج از کشور 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر