۱۳۹۴ مهر ۱۱, شنبه

بیانیه 133جان علی نجاتی در خطر است !!!

امروز اعتراض عملی به دستگیری علی نجاتی وحکم زندان محمود صالحی ادامه اعتراض به قتل شاهرخ زمانی است !!!
امروز اعتراض عملی به دستگیری و زندانی کردن کارگران،معلمان و دانشجویان ادامه راه شاهرخ است !!!
هر کارگر و هر انقلابی مدعی پیروی از آرمانهای شاهرخ وظیفه دارد در صفوف متحدانه و گسترده و سازمان یافته دست به اعتراضات عملی بزند.
جمهوری اسلامی سرمایه داری که عامل ایجاد و گسترش دزدی ها ، اختلاس های میلیاردی دولت مردان آقازاده ها و فقر میلیونی مردم ایران ، بیکاری میلیونی ، اعتیاد ، گرانی و در همین حال پولی کردن بیمارستانها ، مدارس و دانشگاه ها و حذف یارانه ها، رشد شدید تورم و گرانی،  تحمیل دستمزدهای چهار باز زیر خط فقر و حتی به تعویق انداختن همان دستمزد های زیر خط فقر ، تحمیل قرار داد های موقت و سفید امضا ، باعث رشد بیسوادی ، انواع بیماری ، طلاق و کارکودکان و کودکان خیابانی و فحشا و ... شده است، اکنون برای  فرافکنی مسئولیت خود در قبال موارد بالا و تحت الشعاع قرار دادن باج دهی ها به سرمایه داری جهانی و پنهان کردن جنایات خود اقدام به تشدید سرکوب و دستگیری فعالین کارگری ، معلمان و دانشجویان کرده است، می خواهد در پی توافقات جدید خود با نمایندگان سرمایه جهانی زمین شخم زده و کشوری  خالی از اعتراض تحویل شرکای جهانی خود بدهد در پی چنین سیاستی است که شاهرخ زمانی را به قتل می رساند و علی نجاتی و کارگران ، معلمان و دانشجویان را دستگیر می کند و علیه محمود صالحی و تعداد دیگری از فعالین مانند رسول بداغی ، سعید شیرزاد و ... حکم های جدیدی صادر می کند ، به عینه دیده می شود که قتل شاهرخ زمانی و این اعمال به دنبال سیاست های ضد مردمی جمهوری اسلامی که دلایل اعتراض است به طبقه کارگر تحمیل می شود، در همین حال برای مرعوب کردن و انتقام گرفتن از مردم صداهای اعتراضی طبقه کارگر را یا می کشد و یا به زندان می اندازد.
کارگران و مردم آزادی خواه مجموعه اعمال سرکوبگرانه و ضد انسانی جمهوری اسلامی نشان می دهد رژیم جمهوری اسلامی با برنامه و سازمان یافته کمر به سرکوب مبارزات طبقه کارگر و زحمتکشان بسته است ، در مقابل سرکوبگری سازمان یافته تنها از طریق برنامه ریزی و سازماندهی دقیق و گسترده می توانیم مقابله کرده و این حکومت ضد کارگری و سرکوبگر را شکست بدهیم ، ما مانند بسیاری از دوستان و رفقای که بارها اعلام کردند و اخیرا" رفیق بهرام رحمانی در مصاحبه خود با تلویزیون کومله اشاره کرده است، اعتقاد داریم،  باید به ایجاد کمیته ها یا کمپین های ادامه دار جهت دفاع و حمایت از زندانیان و آزاد سازی آنها اقدام کنیم، این حداقل کاری است که رفقا و تشکل های داخل باهم و رفقا و تشکل های بیرون از ایران نیز باهم در جهت پشتیبانی از داخل باید انجام بدهیم، و اقدام به اعتراضات عملی متحدانه کنیم.
کارگران ، تشکل های کارگری و معلمان و دانشجویان و مردم آزادیخواه قبل از این دیر شود، برای آزادی علی نجاتی و بقیه زندانیان کارگری، معلمین و زندانیان سیاسی جهت اعتراضات متحدانه برنامه ریزی کنید.
و در پیروی از در خواست های شاهرخ زمان برای ایجاد فدراسیون سراسری اقدام کنید. چرا که همه ما تکیه کلام شاهرخ را قبول داریم ،

" چاره ما زحمتکشان وحدت و تشکیلات است"

علی نجاتی آزاد باید گردد
کارگرزندانی ، معلم زندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد.


کمیته حمایت از شاهرخ زمانی
11/7/1394هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر