۱۳۹۴ مهر ۱۳, دوشنبه

به اعتراضات زحمتکشان بپیوندیم ، به کمک خانواده زندانیان کارگری، معلمان و زندانیان سیاسی بر خیزیم .


اعتراضات را گسترده ، متحدانه و سراسری کنیم.

برای ایجاد فدراسیون سراسری و حزب انقلابی طبقه کارگر اقدام کنیم .


" چاره ما زحمتکشان وحدت و تشکیلات است"

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر