۱۳۹۴ مهر ۲۶, یکشنبه

بیانیه 136کارگران و مردم آزادی خواه، به خون خواهی، یار انقلابی  خود بر خیزید!!!

مردم قهرمان تبریز به حمایت از خانواده شاهرخ  دست به اعتراض بزنید!!!

خبر دریافتی از زندان تبریز حاکی از این است که اداره اطلاعات تبریز یک کمیته مخصوص برای سرکوب و تحت فشار قرار دادن خانواده ، دوستان و دوستداران شاهرخ زمانی تشکیل داده است ، هنوز برای ما مشخص نشده است اعضای تشکیل دهنده این کمیته از کدام نهاد های سرکوب گر هستند،اما این کمیته وظیفه دارد به صورت سازمان یافته اقدام به تهدید های گسترده علیه خانواده و دوستان شاهرخ را برنامه ریزی و پیش ببرد، تا از هر گونه اعتراضات احتمالی جلو گیری کند ، تشکیل چنین کمیته ای نشان می دهد که جمهوری اسلامی از کارگران ، معلمان ، جوانان و مردم آزادیخواه تبریز تا چه حدی در ترس و وحشت به سر می برد.
این کمیته با برنامه ریزی های خود، هر روز حلقه محاصره و گروگان گیری خانواده و دوستان شاهرخ را تنگتر می کند ، تعدادی از دوستان شاهرخ را در تبریز دستگیر کردند ، بهمن زمانی پدر شاهرخ را ضمن تهدید ، تعدادی عکس به او نشان دادند که باید صاحبان این عکس ها را معرفی کنید که در واقع پیام تهدید آمیزی غیر مستقیم  به صاحبان عکس ها با چنین عملی ارسال شده است، که اگر در مراسم چهلم شاهرخ شرکت کنید دستگیر می شوید، همچنین تعدادی از دوستان و بستگان شاهرخ را با تلفن تهدید کردند که اگر در مراسم شرکت کنید دستگیر خواهید شد، هر روزی که به مراسم چهلم شاهرخ نزدیکتر می شویم تهدید ها بیشتر و حلقه محاصره و گروگان گیری تنگتر می گردد.
با توجه به اینکه تهدید ها هر روز رو به افزایش است نشان می دهد که ماموران و سران جمهوری اسلامی فاشیستی سرمایه داری در ترس و وحشت از تجمع بر سر مزار شاهرخ زمانی به سر می برند، که مبادا تجمع در مراسم به اعتراضات تبدیل شده و شرکت کنندگان خواهان محاکمه قاتلین شاهرخ زمانی شده و پایه های حکومت دیکتاتوری روحانی – نظامی دزدان و اختلاس گران هزاران میلیاردی  را که مردم کشور ثروتمندی مانند ایران را به فقر و فلاکت دچار کرده اند، به لرزه در بیاورند، بدون شک آنها می دانند نام شاهرخ زمانی دارد به پرچمی مبارزه در دفاع از کارگران زندانی و زندانیان سیاسی مانند بهنام ابراهیم زاده ، محمد جراحی ، محمود صالحی ، سعید شیر زاد ، مهدی شاندیز ، رسول بداغی ، عبدالرضا قنبری ، اسماعیل عبدی و ...  در دستان کارگران ، معلمان و جوانان و ...   تبدیل می شود، بنا براین می خواهند با تهدید و ارعاب از چنین واقعی جلو گیری کنند، اما اکنون وظیفه تشکل ها و فعالین کارگری و معلمان و دیگر زحمتکشان و جوانان و مردم آزادیخواه است که با شرکت در بزرگداشت شاهرخ زمانی ضمن خواستار محاکمه امرین و عاملین قتل شاهرخ، شعار آزادی کارگران زندانی و زندانیان سیاسی را سر دهند ،در واقع خواست محاکمه قاتلین شاهرخ زمانی هم جهت با خواستار آزادی زندانیان سیاسی و کارگری و معلمان است ، امروز شرکت در مراسم بزرگداشت شاهرخ  بر افراشته نگهداشتن پرچم مبارزه است، اگر بتوانیم قاتلین شاهرخ را شناسای کرده و به محاکمه در سطح بین اللملی بکشانیم در واقع در جهت حفظ جان دیگر زندانیان عمل کردیم، جمهوری اسلامی با ایجاد رعب و وحشت و تهدید ها می خواهد خون خواهی از قاتلین شاهرخ و مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی را به سوی فراموشی سوق دهد.
ما ضمن محکوم کردن هر گونه تهدید و آزار خانواده و دوستان شاهرخ از تمامی کارگران ، معلمان ، از جوانان و مردم ایران، بخصوص جوانان و مردم قهرمان تبریز می خواهیم حال که ماموران مزاحم برگزاری مراسم بر مزار شاهرخ می شوند، سطح خیابانها و محلات تبریز، این شهر قهرمان تاریخ ایران را جهت خون خواهی فرزندش به میدان مبارزه تبدیل کنید، تبریز را به حرکت در بیاورید، از هم اکنون بر نامه ریزی کنید ، اجازه ندهید قاتلین شاهرخ زمانی خانواده و دوستان شاهرخ زمانی را ایزوله کرده و آزادی بقیه زندانیان را غیر ممکن وانمود کنند.
ما در این مراسم شعار "زندانی سیاسی آزاد باید گردند" ، "قاتلین شاهرخ محاکمه باید گردند" سر می دهیم


شاهرخ معلم ماست ، راه شاهرخ ، راه ماست .


کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

26/7/1394  

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر