۱۳۹۴ مهر ۱۲, یکشنبه

بیانیه 134جهت اطلاع عموم !!!کمیته حمایت از شاهرخ زمانی تا زمانی که موضوعیت فعالیت دارد و انحلال خود را اعلام نکرده است، وظیفه دفاع و حمایت از آرمانها و متدی که شاهرخ پیش روی ما نهاده است  را بر عهده دارد .
امروز ها تعدادی جریانات ، محافل و افرادی تلاش دارند از ارتباطی که با شاهرخ داشتند ( با توجه به اینکه شاهرخ در فعالیت خود با همه جریانات ارتباط داشت) آن ارتباط را دلیل بر قبول خط آنها توسط شاهرخ قلمداد کنند ، و متاسفانه در این رابطه مارکسیست های انقلابی موضوع را تا حد تصرف شاهرخ که باعث به شکست کشانده شدن ادامه کارها ، روش و پیشنهادات شاهرخ خواهد شد، دست به انواع دروغ پردازی ها می زنند، از جمله در مصاحبه آقای فرامرز عباد با آقای اسماعیل فتاحی در برنامه تلویزیونی صدای کارگر سوسیالیست با آدرس https://www.youtube.com/watch?t=2811&v=uXsGUM8A4nI        گفته های آقای فرامرز عباد کاملان کذب بوده و این گفته ها فریب کارانه و دو پهلو است، این جریان با فریب اسماعیل فتاحی قصد سو استفاده از او را نیز دارد، و متاسفانه آقای اسماعیل فتاحی موضوع را در مصاحبه متوجه نشده است، که اگر با این جریان به خاطر چنین فریب کاری وارد مبارزه و جنبش انقلابی شود در اوایل ورود خود یک حرکت خطا در کارنامه مبارزاتیش ثبت خواهد شد، این مربوط به خود آقای اسماعیل فتاحی است که مشخص کند از چه زمانی با کمیته اقدام کارگری فعالیت می کند؟ آیا در زمانی که با شاهرخ در زندان بوده عضو کمیته اقدام کارگری بوده است؟ یا اصلا" نام چنین کمیته ای را شنیده بود؟ اما در رابطه با شاهرخ زمانی نه به خاطر خود شخص بلکه برای امکان ادامه راه و متد او و ممکن شدن فعالیت در جهت پیشنهادات شاهرخ ما وظیفه داریم موضوع را روشن کنیم و جلو فریب کاری را بگیریم، این جریان تلاش دارد از اعتبار شاهرخ سو استفاده کرده  و از این طریق برای خود اعتباری کسب کند، ما ضمن محکوم کردن چنین حرکت های، اعلام می داریم، شاهرخ بر مبنای اصول پایه ی خود در جهت آماده سازی برای ایجاد تشکل های توده ای کارگران و فدراسیون سراسری و همچنین در جهت ساختن حزب انقلابی طبقه کارگر  با همه جریانات چپ در محدوده اشتراکات فعالیت می کرد، در همین حال اعتقاد داشت، هیچ کدام از جریانات و گرایشات موجود انچه که طبقه کارگر لازم دارد ، نیستند ( آنچه که جنبش انقلابی و جنبش کارگری لازم دارد، نیستند.) شاهرخ اعتقاد داشت باید در جهت ساختن چنین جریان یا گرایشی در نقاط مشترک اقدام به اعمال مشترک بکنیم، این اعتقاد را در متد عملی خود، به صورت وحدت بین نظری - عملی به  اوج خود رساند،ما  از این متد حمایت و پبروی می کنیم، همه ی این موارد را در نوشته ها وگفته های و اعمال  او می توان واضح و روشن مشاهده کرد، با توجه به چنین اعتقادی بود که با افراد مختلف از جمله تیکا، بهزاد، فرید ،امیر،پریسا، هومن ، هاشم ، علیرضا ، نیما ، فرامرز و دهها نفر دیگر ارتباط داشت ، و تقریبا" به همه، هم می گفت سلام رفیق، وچون بیشتر این دوستان می دانند موضوع چیست هیچ کدام حقیقت را زیر پا نمی گذارند،اما متاسفانه گرایش مارکسیست های انقلابی در این بین اقدام به اعمالی کرده و می کند که تاثیر حرکت ها و کارهای مثبت شاهرخ را از بین می برنند، که چنین کارهای ضمن اینکه ضدیت با اهداف و آرمان و متد شاهرخ است، در این راستا ضد کارگری و ضد جنبش انقلابی نیز است،  بنا براین ما اعلام می کنیم، شاهرخ به همه جنبش کارگری و جنبش کمونیستی تعلق داشت، تا زمانی که سازمان سیاسی مورد نظر شاهرخ ساخته نشده است، هیچ جریانی حق ندارد و نمی تواند، شاهرخ زمانی را تصرف کند.
کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

11 /7/1394

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر