۱۳۹۴ مهر ۲۴, جمعه

اتاق پالتاکی شورای نمايندگان احزاب، سازمانها و نهادهای چپ و کمونيست

شورای نمایندگان نیروهای چپ وکمونیست برگزار می کند

نشست پالتاکی، بحث و تبادل نظر :
« درگرامیداشت یاد و بازگویی از رفیق کارگر کمونیست شاهرخ زمانی »
سخنرانان نشست پالتاکی:    

محمد اشرفی از : کمیته حمایت از شاهرخ زمانی
امیرجواهری: کانون همبستگی با کارگران ایران – گوتنبرگ

ازهمه فعالان سازمان ها، احزاب و نیروهای چپ و کمونیست دعوت می شود در این نشست پالتاکی شرکت نمایند. بعد از اجرای سخنرانیها، فرصت کافی برای مداخله و مشارکت تمامی شرکت کنندگان به تساوی وجود خواهد داشت.

زمان : یکشنبه هیجدهم(۱۸) اکتبر ۲۰۱۵ 
ساعت : ۲۰بوقت اروپای مرکزی
مکان :         اتاق پالتاک، کاتگوری  Asia and pacific / Iran  

  IRAN Shooraye Namayandegane Chap va Communist 


اتاق پالتاکی شورای نمايندگان احزاب، سازمانها و نهادهای چپ و کمونيست

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر