۱۳۹۴ مهر ۱۴, سه‌شنبه

بیانیه 135رفقا شرایط روز را دریابیم !!!


طی اخبار در یافتی  در مورد برخی از فعالین در شهر های بزرگ مانند تهران ، تبریز ، کرج، اصفهان ، شیراز ، مشهد ، اهواز و ...  یک روش و سبک کار جدیدی از طرف جمهوری اسلامی شروع شده است، هر ساعت یکی را می گیرند چند دقیقه یا چند ساعت باز جویی می کنند و بعد او را آزاد کرده، دیگری را می گیرند ، رفقا از داخل می گویند سرعت دستگیری و ازاد سازی آنقدر پر شتاب است که هنوز خبر دستگیری کسی توزیع نشده آزادش می کنند،( این موضوع در رابطه با تعدادی از فعالین مانند علی نجاتی و ... صدق نمی کند) برخی را در خیابان ها ره گیری می کنند و در همان خیابان بازجویی می کنند، بعضی را به در خانه اش رفته در خانه او و خانواده اش را فقط تهدید می کنند و یا برخی را در منزل بازجوی کرده علیه اش پرونده تشکیل می دهند ، بر خی را با تلفن تهدید و یا احضار می کنند ، و حتی دیده شده که بر خی از فعالین را با نامه های بدون  امضا تهدید می کنند و برای اینکه تهدید شونده بدون داشتن مدرک مستند بفمهد که از طرف ماموران تهدید شده است بعد از دریافت شدن نامه تهدید آمیز به او زنگ زده می پرسند نامه ی اعمالت را دریافت کردی؟دلیل این حرکت جدید جمهوری اسلامی مشخص نشده است که چرا دست به چنین بازی زده است؟ اما یک چیزی مشخص است که این روش جدید همزمان با کشته شدن شاهرخ کلید خورده است، حتی امروز ها محاکمات و صدور حکم زندان علیه فعالین کارگری و معلمان و ... پر شتاب شده است، چنین پر سرعت و با شتاب کارکردن دادگاه ها و بازجوها نشان دهنده تغییر و تحول عمیق و پر شتابی در زیر پوست این نظام ضد مردمی و ضد کارگری است، از یک طرف وضعیت اقتصادی به انجا رسیده که خان هم می گوید آش شور شده است، برخی از نمایندگان مجلس و تمام روزنامه ها چند روز پیش  نوشتند که رکود دارد به بحران تبدیل می شود، در واقع وقتی دولت مردان چنین می گویند یعنی در واقع رکود به بحران تبدیل شده است، از طرف دیگر می دانند که در بحران شورش و قیام وجود خواهد داشت، برای همین است که هر روز سرکوب را بیشتر می کنند، تا شاید بتوانند جلو قیام را بگیرند، البته شکی نیست به خاطر عدم وجود حزب انقلابی طبقه کارگر با سر کوب می توانند، جلو قیام را سد کنند، اما جلو شورش را هرگز نمی توانند بگیرند، بدون شک اگر حرکت ها ی انقلابیون برنامه ریزی شده نباشد، به جای قیام ،شورش از یک نقطه غیر قابل باور شروع خواهد شد و نتیجه ایجابی آن معلوم نخواهد بود، اما نتیجه صلبی آن نابودی جمهوری اسلامی خواهدشد، هر فرد انقلابی باید خود را برای چنین وضعیتی و سازماندهی توده ها آماده کند،لازم به یاد آوری است، اگر فعالین کارگری و معلمان هر چه زودتر به سمت ایجاد فدراسیون سراسری ، و تشکل های مستقل خود و ساختن حزب انقلابی طبقه کارگر حرکت نکنند، در نقطه عطف و اوج نبرد طبقاتی شکست خواهیم خورد.

"چاره ما زحمتکشان وحدت و تشکیلات است "

پیش به سوی ایجاد فدراسیون سراسری
پیش بسوی ایجاد حزب انقلابی طبقه کارگر


کمیته حمایت از شاهرخ زمانی
14 /7/1394


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر