۱۳۹۴ مهر ۱۰, جمعه

همكا ران فرهنگي:به مناسبت روز جهاني معلم13 مهر،تجمع به پنجشنبه 16 مهر از ساعت 10 تا 12 در تهران و مراكز استانها اداره ي كل وشهرستانها اداره ي اموزش وپرورش مو كول شد.

سید هاشم خواستار

همكا ران فرهنگي:به مناسبت روز جهاني معلم13 مهر،تجمع به پنجشنبه 16 مهر از ساعت 10 تا 12 در تهران و مراكز استانها اداره ي كل وشهرستانها اداره ي اموزش وپرورش مو كول شد.
همكاران فرهنگي: در جلسات شوراي هماهنگي تشكلهاي صنفي فرهنگيان بعضي ها نماينده بودن را فراموش وهمچون شوراي نگهبان ميخواستند نظارت استصوابي را اعمال كه هيچگونه تجمعي صورت نگيرد. انها چون اجماع به تجمع را ديدند كه راي اورد،جلسه را ترك كردند.اما همينكه راي تجمع در دوشنبه 13مهر با پنجشنبه 16 مهر مساوي شد(طبيعي بود كه هر گروه استدلال هاي خاص خودش را داشته باشد.) وظاهرا راه حل برون رفتي از اين مشكل پيدا نميشد ، ناگهان سر وكله ي نظارت استصوابي ها پيدا كه تجمع نه و معلمان در سالنهاي اموزش وپرورش همايش بر گزار كنند. بنده از تمام معلمان بخصوص معلمان زنداني (اقايان محمود بهشتي لنگرودي،اسماعيل عبدي،علي اكبر باغاني،عليرضا هاشمي ،رسول بداقي بدون يك روز مرخصي بعد از اتمام شش سال حبس 3 سال حبس ديگر نيز به او داده اند،ارژنگ داوودي ،عبدالرضا قنبري،محمد امين اگوشي،مهدي فتاحي شانديز و...)ومعلمان ازاد شده ( اقايان سيد محمود باقري بعد از 4سال ومهدي بهلولي ومحمد رضا نيك نژادبا وثيقه ي سيصد مليوني موقتا ازاد)وياران معلمان(اقاي عبد الفتاح سلطاني وكيل افتخاري معلمان واقاي ميلاد درويش مستند ساز وياور تشكلهاي صنفي فرهنگيان كه اخيرا با وثيقه ازاد شده اند.)عذر ميخواهم از اينكه مجبور شدم علارغم اينكه قبلا راي به تجمع 13 مهر داده بودم رايم را تغيير وبراي حفظ انسجام شورا به 16 مهر راي بدهم.البته معلمان صاحب رايي هم در جلسه ي مجازي تلگرام حضور داشتند و چراغشان روشن و خودشان خاموش و از اينكه اظهار نظر كنند ويا راي دهند مي ترسيدند.حاكميت بداند دنيا به سمت اگاهي و دانستن حركت ميكند،نه به سمت جهل وخرافات.بالاخره معلمان و تمام اقشار ملت اگاه شده و جو امنيتي را خواهند شكست، انوقت چه كار خواهيد كرد؟غارت گران ثروت ملي بايد احساس نا امني كنند وبشكنند ، نه اينكه حاكمان معلمان را بخاطر حق گويي انقدر در زندان نگه دارند كه بخواهندانهارا بشكنندتااز بيان حق توبه كنند، هرچند به دفعات مكرر ويقينا ثابت شده كه معلمان ،ستمگران راميشكنند و شكسته نميشوند.همين ماه مهر كه در سال 83 ازاد شدم،يكي از همكاران گفت:اقاي خواستار خودت را بخاطر معلمان به خطر نينداز ، زندان كه بودي كسي از شما حمايت نكرد. گفتم سئوالي از شمادارم:ايا معلمان قلبا با من بودند؟گفت اري قلبا تمام معلمان با شما بودند .گفتم همين مرا بس است.ودر جلسات شوراي هماهنگي تشكلهاي صنفي فرهنگيان چند نكته را كه دربرابرصحبتهاي ديگران گفتم ونوشتم اينجا مي اورم:
1- بزرگترين اشتباه شوراي مركزي و شوراي هماهنگي اينست كه شفاف نيست ومعلمان را نامحرم ميداند.چه اشكالي دارد معلمان بدانند فردي كه نمايندگي انها را ميكند در شورا چه ميكند؟و چه رايي ميدهد؟اصلا راي ميدهد يا نمي دهد؟يا نظارت استصوابي را ميخواهد اعمال كند كه راي اكثريت را وتو كند؟2 -ودر جواب انهاييكه ميخواهند به نتايج اني برسند وميوه چيني كنند:شما نهالي ميكاريد حوصله كنيد درخت ميشود و ميوه ميدهد. و يا ديگران كاشتند و ما خورديم، ما ميكاريم كه ديگران بخورند.(بشر در اثر مبارزه از غار نشيني به اين تمدن بزرگ رسيده است.) و يا از مرگ ناصر الدين شاه به اصطلاح شهيد كمي بيش از 120 سال ميگذرد، در همين مدت ايران ما چه تغييراتي كه نكرده است؟و يا اينكه قديما براي تجمع در مشهد يكنفر يعني خودم تنها بودم و اكنون عكس هاي تجمعات گوياست. و يا اينكه 109 سال از انقلاب مشروطيت گذشته ولي هنوزمعلمان به حقوق حقه خود نرسيده اند در حاليكه در كشور هاي داراي دموكراسي به منزلت و حقوق واقعيشان رسيده اند . و يا در برابر اين گفته:كه بگير وببندها تاثيرمنفي بر اعتماد بنفس وشجاعت معلمان گذاشته، گفتم:همكاران حرفهايي كه در زنگ تفريح امسال ميزنند با 1و3و5و...سال قبل را با هم مقايسه كنيد ببينيد شجاعت معلمان سال به سال بسيار زياد تر شده و ميشود.با ترس فرد و صنف و يا ملتي نمي توانند حقشان را بگيرند. با ريختن ترس است كه براي گرفتن حقشان وارد ميدان ميشوند و...و...و
پس معلمان براي اعتراض به زندان كردن همكارانشان و وضعيت اسفناك معيشتشان و وضعيت وخيم اموزش وپرورش كه بعد از 37 سال هنوز نزديك ده مليون بيسواد دارد ، در حاليكه كشور نيكاراگوئه كه با ما انقلاب كرده و كشوري فقير و بدون نفت كه هميشه دست گدايي را بسوي ما دراز دارد بيسوادي را ريشه كن كرده و ...
در روز پنجشنبه16مهر94 در تهران و مراكز استانها در ادارات كل و در شهرستانها در اداره اموزش و پرورش جمع شده تا اعتراضمان را بگوش حاكميت برسانيم.جزئيات را از اطلاعيه ي شوراي هماهنگي خواهيد گرفت.

با تشكر سيد هاشم خواستار نماينده ي معلمان در كانون صنفي فرهنگيان خراسان

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر