۱۳۹۴ مهر ۱۱, شنبه

اری یک قتل بود !

یوتوپ گزارش تظاهرات در برابر سفارت جمهوری اسلامی برلین در اعتراض به قتل شاهرخ_زمانی در زندان
https://www.youtube.com/watch?v=OSQQe5ODT_4&feature=youtu.be
به دعوت فعالان جوان ساکن برلین با عنوان « ریشه های خیابانی - برلین »

گفتگوی امیر جواهری با هاتف سلطانی - حمید نوذری - فرشید فریدونی - میلا مسافر - فرخ قهرمانی - عصمت طالبی - هژیر پلاسچی 
=========
گزارش
امیر جواهری – برلین
===========
دیروز چهارشنبه شانزدهم سپتامبر برابر 25 شهریور با فراخوان نیروی جوان موسوم به « ریشه های خیابانی – برلین » ، تجمع اعتراضی سازمانیافته ای در برابر لانه جاسوسی و تروریستی (سفارت) جمهوری اسلامی ایران – برلین ، شکل گرفت .
به گمانم جوانان برلین خال زدند و با این فراخوان که به مثابه گروه ناشناخته ای برای پلیس بود ، آنچنان نیروی ضد شورشی را بسیج کرده بودند که در برابر هر کدام مان دو پلیس در آن منطقه و کوچه و پس کوچه هایش کار گذاشته بودند .
« ریشه های خیابانی – برلین » بر آمده از جنبش توامان خیابانی 18 تیر دانشگاه های ایران – جنبش ضد استبدادی مردم ایران در خرداد 88 است و آن سطح از جوانا ن عاصی و رانده شده از جامعه ما اند که امروز برای ادامه تحصیل ، مبارزه ، مقاومت در برلین و هر کجای جهان پهناور در زندگی تبعید مان دیده می شوند که با جسارت به موقع خود ، این همه پلیس را به گیج سری کشاندند که اینها دیگر کیستند؟ ریشه های خیابانی ؟
پیکره توامان نسل ما و این جوانان که طی روزهای اخیر در «ششمین گرد هم آیی یادمان یاد یاران ما در برلین» ، بهم آمد ، به آنچنان نیروی بدل شد که توانست با فوریت و ابتکار سازماندهی اعتراض خیابانی ، بخش زیادی از جنبش آزادی خواهی را در برابر سفارت ننگین اسلامی به خط کند . یک پارچه شعار دهیم
راه شاهرخ ؛ راه ماست
شاهرخ ؛ معلم ما است
مرگ بر دیکتاتور
آری یک قتل بود !
جالب است که رئیس پلیس تیم محافظ سفارت تا بیش از نیم ساعت از شروع تظاهرات اعتراضی ما ، مانع از گشودن شعار متن فارسی « مرگ بر جمهوری ننگین و تروریستی اسلامی » شد . تا مترجم رسمی فارسی زبانش که در عکس دیده می ش.د از راه رسید و بعد از ترجمه آن ، اجازه ه بازکردن باندرول ما را دادند . جمعیت حاضر در برابر لانه جاسوسی رژیم اسلامی یکپارچه شعار می دادند: « ننگ بر این حکومت اسلامی » ، « راه شاهرخ، راه ماست ، شاهرخ ، معلم ما است » ، جالب این بود که پیرمرد مترج می پرسید که چه اتفاق افتاده است . به او یاد آور شدم که صاحبان همین سفارت خانه در ایران رفیق مان شاهرخ زمانی را کشتند و ما امروز به اعتراض اینجا جمع شده ایم .
می پرسید پلیس از ما سئوال کرد که ریشه های خیابانی چیست ؟
گفتم همین جوانان اند که اراده کنند خیابان های برلین را می توانند به اشغال خود در آورند . بیچاره ترس برش داشه بود ... عکس های زیر گوشه ای از بر آمد حرکت دیروز ما را ندر برابر سفارت نشان می دهد .
منتظر عکس دیگر رفقای جوان ازبرلین هستم .
===================
اطلاعیه
تجمع برای اعتراض به قتل شاهرخ زمانی در زندان
یک بار دیگر یکی از نمایندگان حقیقی‌ترین صدای موجود این روزها، صدای راستین طبقه‌ی کارگر ایران را خاموش کرده‌اند. شاهرخ زمانی را کشتند تا چنان که او در یکی از نامه‌هایش نوشته بود: «مردم را از نمایندگان واقعی خود در رسیدن به اهداف خود محروم» کنند. می‌خواستیم که در مراسم خاکسپاری شاهرخ زمانی در کنار خانواده و رفقایش باشیم. اینک که نمی‌تواند چنین باشد مشت‌هایمان را گره می‌کنیم و با خشم در مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در برلین سوگوار و معترض می‌ایستیم.
ریشه‌های خیابانی _ برلین
زمان: چهارشنبه
۱۶ سپتامبر ۲۰۱۵. ساعت ۱۵
مکان: مقابل سفارت جمهوری اسلامی
Podbielskiallee 67, 14195 Berlin
ما بمثابه بخشی از فعالان کانون همبستگی با کارگران ایران - گوتنبرگ ، که برای شرکت در ششمین گرد هم آیی سراسری در باره زندانیان سیاسی در ایران - برلین ، در حال حاضر در برلین بسر می بریم ، از این اقدام رفقای ما در برلین ، قویا حمایت و در آن شرکت خواهیم داشت .
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
متن زیر قسمتی از یکی از بیانیه های شاهرخ زمانی می باشد که از دوستانش در خواست کرده بود در صورت مرگش به اشتراک گذاشته شود:
در پایان قابل تذکر میباشد که در اداره اطلاعات بصورت مستقیم و یا غیر مستقیم تهدید به مرگ شده ام از جمله مسمومیت٬ قرار دادن در کنار افراد عادی مبتلا به ایدز، وادار کردن افراد نامتعادل روانی٬ جانی و خطرناک به درگیری با من، قرار دادن افراد اطلاعاتی در پوشش زندانی در کنار من که مرا تشویق به فرار میکردند تا حین فرار با تیر کشته شوم که با شناسایی و افشای این افراد از آنها دور شده ام. مامورین مردمی و خوب زندان چندین بار در زندان در این مورد به من تذکر داده اند که با توجه به نمونه مهندس امانی، مبارزی که توسط مامورین از طریق فرار ساختگی از بین برده شد، مواظب خودم باشم. در مورد هرگونه عواقب از این قبیل من به همه هشدار .میدهم. مرگ من در زندان 
بهر دلیل متوجه مسئولین می باشد.” 
==============
در ادامه گزارش برلین
عکس های جدید از برلین در رابطه با اعتراض به قتل رفیق شاهرخ زمانی در برابر سفارت جمهوری اسلامی رسید
امیر جواهری
با تشکر فراوان از رفقای ریشه های خیابانی - برلین
===========
دیروز چهارشنبه شانزدهم سپتامبر برابر 25 شهریور با فراخوان نیروی جوان موسوم به « ریشه های خیابانی – برلین » ، تجمع اعتراضی سازمانیافته ای در برابر لانه جاسوسی و تروریستی (سفارت) جمهوری اسلامی ایران – برلین ، شکل گرفت .
به گمانم جوانان برلین خال زدند و با این فراخوان که به مثابه گروه ناشناخته ای برای پلیس بود ، آنچنان نیروی ضد شورشی را بسیج کرده بودند که در برابر هر کدام مان دو پلیس در آن منطقه و کوچه و پس کوچه هایش کار گذاشته بودند .
« ریشه های خیابانی – برلین » بر آمده از جنبش توامان خیابانی 18 تیر دانشگاه های ایران – جنبش ضد استبدادی مردم ایران در خرداد 88 است و آن سطح از جوانا ن عاصی و رانده شده از جامعه ما اند که امروز برای ادامه تحصیل ، مبارزه ، مقاومت در برلین و هر کجای جهان پهناور در زندگی تبعید مان دیده می شوند که با جسارت به موقع خود ، این همه پلیس را به گیج سری کشاندند که اینها دیگر کیستند؟ ریشه های خیابانی ؟
پیکره توامان نسل ما و این جوانان که طی روزهای اخیر در «ششمین گرد هم آیی یادمان یاد یاران ما در برلین» ، بهم آمد ، به آنچنان نیروی بدل شد که توانست با فوریت و ابتکار سازماندهی اعتراض خیابانی ، بخش زیادی از جنبش آزادی خواهی را در برابر سفارت ننگین اسلامی به خط کند . یک پارچه شعار دهیم
راه شاهرخ ؛ راه ماست
شاهرخ ؛ معلم ما است
مرگ بر دیکتاتور
آری یک قتل بود !
مرگ سرخت / خروش روزگار
سقف وکتاب وگندم / قدرت به دست مردم
ای زنده یاد با تو ام قرار در سپیده ی اولین بهار
جالب است که رئیس پلیس تیم محافظ سفارت تا بیش از نیم ساعت از شروع تظاهرات اعتراضی ما ، مانع از گشودن شعار متن فارسی « مرگ بر جمهوری ننگین و تروریستی اسلامی » شد . تا مترجم رسمی فارسی زبانش که در عکس دیده می ش.د از راه رسید و بعد از ترجمه آن ، اجازه ه بازکردن باندرول ما را دادند . جمعیت حاضر در برابر لانه جاسوسی رژیم اسلامی یکپارچه شعار می دادند: « ننگ بر این حکومت اسلامی » ، « راه شاهرخ، راه ماست ، شاهرخ ، معلم ما است » ، جالب این بود که پیرمرد مترج می پرسید که چه اتفاق افتاده است . به او یاد آور شدم که صاحبان همین سفارت خانه در ایران رفیق مان شاهرخ زمانی را کشتند و ما امروز به اعتراض اینجا جمع شده ایم .
می پرسید پلیس از ما سئوال کرد که ریشه های خیابانی چیست ؟
گفتم همین جوانان اند که اراده کنند خیابان های برلین را می توانند به اشغال خود در آورند . بیچاره ترس برش داشه بود ... عکس های زیر گوشه ای از بر آمد حرکت دیروز ما را ندر برابر سفارت نشان می دهد .
منتظر عکس دیگر رفقای جوان ازبرلین هستم .


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر