۱۳۹۴ مهر ۱۷, جمعه

برگزاری جلسه دادگاهی کوروش بخشنده

اطلاعیه شماره 60 کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد
برگزاری جلسه دادگاهی کوروش بخشنده
کوروش بخشنده به آنچه "شکایت دادسرای سنندج علیه نامبرده به اتهام مندرج در پرونده"  خوانده شده می بایست ساعت 10  صبح روز دوشنبه مورخ 20 مهر ماه 94 خود را به شعبه یک دادگاه انقلاب سنندج معرفی  نماید. کوروش بخشنده از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری و عضو هبات اجرایی کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد، از سوی نیروهای امنیتی مورخ 16 اسفند ماه 93 بازداشت و با وثیقه 100 میلیون تومانی پس از گذشت دو ماه بازداشت موقتا آزاد گردید.
کارگران، تشکل های کارگری و انسانهای شریف و آزاده!
 فقر و بیکاری، تورم لجام گسیخته، اخراج سازیهای گسترده کارگران و دستمزدهای بشدت زیر خط فقر که زندگی را به کام هزاران خانواده کارگری تلخ کرده، عدم وجود تشکلات سراسری و مستقل کارگران و... چاره ای جز اعتراض به وضع موجود را برایمان نگذاشته است. در چنین شرایطی دستگاه های امنیتی به کمک قوه قضاییه فشار بر کارگران و فعالین کارگری را شدت بخشیده اند. مرگ شاهرخ زمانی در زندان، محکومیت مجدد بهنام ابراهیم زاده به 7 سال و10 ماه و 15 روز حبس و جزای نقدی به مبلغ 450 هزار تومان،  محکومیت محمود صالحی از فعالین سرشناس جنبش کارگری ایران به 9 سال حبس تعزیری، محکوم نمودن مجدد رسول بداقی به سه سال زندان، محاکمه عثمان اسماعیلی سخنگوی کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد، عدم موافقت با مرخصی پایان حبس و ممانعت از آزادی واحد سیده دیگر عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری محبوس در زندان مهاباد پس از گذراندن 22 ماه از 24 ماه حبس خود و جدیدا محاکمه کوروش بخشنده از اعضای کمیته هاهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری و عضو هبات اجرایی کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد و دربند بودن دهها فعال کارگری و زندانی سیاسی همه و همه در راستای فشارهای سیستماتیکی است که نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی کشور برای جلوگیری از اعتراضات گسترده طبقه کارگر بر فعالین و پیشروان کارگری و معلمان و... پیش گرفته که حاکی از تشدید فشارها بر فعالین جنبشهای اجتماعی را دارد.
اعضای کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد ضمن حمایت و پشتیبانی از اعتراضات معلمان طی روزهای اخیر از طبقه کارگر ایران می خواهد تا نسبت به تمامی بی حقوقی هایی که به آنان روا می شود به خود سازماندهی پرداخته و در اعتراض به احکام صادره علیه فعالین وپیشروان خود ساکت ننشینند.
کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد
شماره تماس با سخنگوی کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد، عثمان اسماعیلی
09182842451
komitedefaa@gmail.com
komitedefaa.blogspot.com
مهر ماه 1394

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر