۱۳۹۴ مهر ۱۴, سه‌شنبه

آموزگار مبارز ، به اعتصاب خود خاتمه بدهید!

با توجه به اعتراض قانونی آقای بهشتی لنگرودی نسبت به حکم غیر قانونی خود ، سندیکاهای کارگری زیر از این آموزگار مبارز می خواهند به اعتصاب غذای خود خاتمه داده و اعتراض خود را به شکلی دیگر پیگیری کند. سندیکاهای کارگری زیر همگام با شما در این اعتراض سهیم خواهند بود. جان شما و سلامتی اتان برای جنبش کارگری و آموزگاران بسیار ارزشمند است.
ما اعلام می کنیم سلامتی و جان همه کوشندگان صنفی بر عهده زندانبانان بوده و نسبت به عواقب عدم رسیدگی پزشکی به این زندانیان هشدار می دهیم.
ما از همه دوستداران سندیکاهای کارگری و کوشندگان صنفی می خواهیم در این فراخوان به ما پیوسته و جان بهشتی لنگرودی را برای خود و خانواده و جنبش آموزگاران حفظ کنیم.
اتحادیه نیروی کار پروژه ای ایران
سندیکای کارگران فلزکارمکانیک
سندیکای کارگران نقاش استان البرز
هیات موسس سندیکای کارگران نقاش و تزیینات تهران و حومه

14/ 7/ 1394

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر