۱۳۹۳ خرداد ۱۷, شنبه

جعفر عظیم زاده باید فورا آزاد گردد

جعفر عظیم زاده از فعالین کارگری شناخته شده و عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران  که  در روز 31 آوریل توسط نیروهای امنیتی رژیم جمهوری اسلامی دستگیر شد، همچنان در بازداشت بسر می برد.  نیروهای امنیتی رژیم،  جعفر عظیم زاده و چند نفر دیگر از اعضای هیئت مدیره و فعالین اتحادیه آزاد کارگران را دستگیر کردند  تا از برگزاری تظاهرات اول ماه  مه درمقابل وزارت کار که توسط  این اتحادیه فراخوانده شده بود، جلوگیری  کنند. تا کنون سایر فعالین اتحادیه آزاد کارگران آزاد شده اند، اما جعفر عظیم زاده همچنان در زندان و در سلول انفرادی به سر می برد. بنا به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، بازجویان رژیم با فشار و تهدید  به  جعفرعظیم زاده گفته اند که آزادی وی منوط به اعلام  انحلال اتحادیه آزاد کارگران ایران است. جعفر عظیم زاده اما  زیر بار این فشارها نرفته است و بر خواست طبقه کارگر ایران در ایجاد  تشکلهای مستقل کارگری  پا فشاری کرده است.

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران، همچنان به خبر رسانی و جلب حمایت بین المللی کارگری از مبارزات کارگران در ایران ادامه خواهد داد. ما خواهان گسترش حمایت تشکلات و اتحادیه های کارگری جهان برای آزادی جعفر عظیم زاده هستیم. ما همچنین به سهم خود از تلاش تشکل ها و فعالین کارگری در ایران برای آزادی جعفر عظیم زاده و همه فعالین کارگری زندانی حمایت می کنیم.

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران ایران
۶ ژوئن ۲۰۱۴
info@workers-iran.org

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر