۱۳۹۳ خرداد ۱۳, سه‌شنبه

ترجمه آلمانی و فارسی نامه سندیکای کارگران ث ژ ت اسپانیا در حمایت از شاهرخ زمانی


CGT (Allgemeines Arbeiterbündnis)
FESIM (Verband der Gewerkschaften der Metallindustrie)
(Adresse………………………………………..)
Shahrokh Zamani Freiheit!!

Der staatliche Verband der Gewerkschaften der Metallindustrie CGT (Allgemeines Arbeiterbündnis), möchte dem iranischen Kollegen Shahrokh Zamani, der um seine Freiheit zu fordern, seit einem Monat im Hungerstreik getreten ist, und über eine diskriminierende Behandlung während seines Aufenthaltes im Gefängnis klagt, die volle Unterstützung zeigen.
CGT akzeptiert und toleriert nicht, dass eine andersdenkende Person im Gefängnis landet. Und schon gar nicht, dass die Regierung eines Landes die grundlegende Gesetze, wie die Wahl einer freien gewerkschaftlichen Vereinigung, oder die freie Äußerung, verletzen. Außerdem verurteilen wir, dass die iranische Regierung genau das als Ausrede benutzt, um unseren Kollegen Zamani zu foltern.
Um zu verhindern, dass solche Situationen, wie gerade Kollege Zamani und viele andere in ähnlicher Lage weltweit leiden müssen, ruft die CGT die Arbeiterklasse und alle Völker dieser Welt auf, sich in einer großen Bewegung zu vereinen. Heute ist es der Kollege Zamani, der im Gefängnis sitzt, aber morgen kann es jedem von uns treffen, der als Andersdenkende im Gefängnis landet.

Gegen die Inhaftierung von Ideen!
Gegen Folterungen in den Gefängnissen!
Gegen die Verletzung der freien Auswahl von Politik und Gewerkschaft!
Für die Vereinigung der Arbeiterklasse!
Für die Vereinigung und Solidarität der Völker!

Solidarität mit Zamani


Solidarität mit allen politischen Gefangenenث ژ ت (اتحادیۀ عمومی کارگران) اسپانیا
اف اِی اس آی ام (اتحادیه سندیکاهای صنایع فلزی)
آزادی شاهرخ زمانی!!

اتحادیه سندیکاهای صنایع فلزی ث ژ ت (اتحادیۀ عمومی کارگران)، مایل است حمایت کامل خود را از همکار ایرانی شاهرخ زمانی، که برای کسب آزادیش، مدت یک ماه است اقدام به اعتصاب غذا نموده و به رفتار مجرمانه در زمان زندانی بودنش اعتراض دارد، اعلام دارد.
 ث  ژ ت زندانی بودن یک نفر دگراندیش را نه تحمل می کند و نه مماشات می نماید. و به هیچوجه پایمال کردن حقوق اساسی مانند حق ایجاد یک سندیکای آزاد و یا آزادی بیان از طرف یک حکومت را نمی­پذیرد. بعلاوه ما حکومت ایران را که این امر را بهانه­ای برای شکنجۀ همکار ما زمانی قرار ­داده، محکوم می­کنیم.
برای جلوگیری از چنین وضعیتی، که هم اکنون همکار ما زمانی و بسیاری دیگر در سطح جهان از وضع مشابهی رنج می­برند، ث ژ ت طبقۀ کارگر و تمام خلق­های جهان را فرا می­خواند که خود را در یک حرکت بزرگ متحد کنند. امروز همکار ما زمانی در زندان است، اما فردا می­تواند شامل هریک از ما بشود، که به عنوان دگراندیش به زندان برود.
علیه زندانی کردن اندیشه­ها!
علیه شکنجه در زندان­ها!
علیه ممانعت از انتخاب آزاد سیاست و سندیکا!
برای اتحاد طبقۀ کارگر!
برای اتحاد و همبستگی خلق­ها!
همبستگی با زمانی
همبستگی با تمامی زندانیان سیاسی


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر