۱۳۹۳ خرداد ۲۰, سه‌شنبه

از کارگران معدن سنگ آهن مرکزی بافق حمایت کنیم !!!حدود 5000 کارگر معدن در بافق    25  روز است دست به اعتصاب زده اند آنها در جهت حفظ زندگی امروز و آینده خود و فرزندانشان که از طریق طرح خصوصی سازی مورد تشدید هجوم کار فرمایان و دولت شان قرار گرفته است مقاومت و مبارزه می کنند ، آنها برای حفظ اندک نان باقی مانده در سفره شان و اندک تسهیلاتی که هنوز از هجوم دشمنان طبقه کارگر  برای زندگی خانواده شان باقی مانده است دفاع می کنند ، آنها از نان، مسکن ، مدرسه ، بهداشت و امکان زیستن فرزندانشان دفاع می کنند کارگران بافق می خواهند از اندک امنیت شغلی که برایشان هنوز مانده است دفاع کنند آنها در وضعیت بسیار بغرنج استثمار بخصوص  کار سخت و زیان آور در معدن برای مقابله با بیکاری و فلاکت وفقر و گرسنگی از اشتغال امروز شان دفاع می کنند. کارفرمایان و دولت سرمایه داری هر روزه با اجرایی طرح های مختلف ضد کارگری برای کسب سود های بیشتر و انباشت سرمایه بیشتر زندگی کارگران را به سمت نابودی و فلاکت سوق می دهند . کارفرمای معدن سنگ آهن مرکزی بافق در حمایت کامل دولت قصد دارد کارگران را بیکار کرده یا بسیاری از انها را مجبور به قبول وضعیت های بد تر از اینکه هست ، نمایند ، در مقابل کارگران بافق برای اینکه کار خود را از دست ندهند و بیش از این دچار فقر و فلاکت نشوند ، دچار فرو پاشی خانوادگی نشوند به اعتصاب ، تحصن و بستن راهها و مبارزه دست زده اند این یعنی مبارزه طبقاتی ، این یعنی مبارزه مرگ و زندگی ، این یعنی صف بندی طبقه کارگر در مقابل طبقه استثمار گر ، با توجه به اینکه کارفرمایان و سرمایه داران ، دولت و تمامی ابزار های سرکوب را در اختیار دارند و از طریق وسایل مختلف می توانند کارگران را به شکست بکشانند.اما  کارگران در مقابل آنها فقط می تواند به همبستگی طبقاتی و حمایت های بقیه  کارگران تکیه کنند، ما در این مبارزه و صف بندی در کنار هم طبقه های خود یعنی کارگران بافق قرار داریم و از تمامی کارگران ، تشکل های کارگری و انقلابی می خواهیم با تمام قدرت در این مبارزه و صف بندی طبقاتی ضمن اعلام حمایت از مبارزات کارگران بافق از هر طریق ممکن در جهت حمایت های عملی دست به اقدامات لازم  بزنند .
کارگران مبارز بافق شما تنها نیستید در هر شرایطی ما را دوشا دوش و همرزم خود بدانید.
 هم قطاران هر گز شما را تنها نخواهیم گذاشت .
کارگران بافق تنها راه نجات ، مبارزه و پیروزی ما کارگران ایجاد تشکل مستقل خودمان است ما از شما کارگران اعتصابی بافق و دیگر کارگران در منطقه و همچنین تمامی کارگران رشته معدن می خواهیم هر چه بیشتر در جهت همبستگی طبقاتی گام بر دارید و ضمن ادامه مبارزات کنونی با دقت اقدام به ایجاد تشکل مستقل خود نمایید.


شاهرخ زمانی عضو هیات موسس سندیکای نقاشان تهران و عضو کمیته پیگیری ... از زندان گوهر دشت کرج
رضا شهابی عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه از زندان گوهر دشت کرج
محمد جراحی کارگر عسلویه عضو کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری  از زندان مرکزی تبریز

21/3/1393


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر