۱۳۹۳ خرداد ۲۴, شنبه

در همبستگی سراسری با رضا شهابی و دیگر کارگران زندانی

 رضا شهابی کارگر زندانی عضو سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه وخزانه دارسندیکا، درآستانه پنجمین سال بازداشت به ناگهان به زندان رجایی شهر تبعید شد. رضا شهابی در حالی که بنا به گزارشات پزشکی در وضعیت جسمانی خطرناکی قرار دارد و قبل از هر چیز به مداوای عاجل نیاز دارد، بدون اطلاع قبلی و بدون توجه به چنین شرایطی از زندانی به زندانی دیگر تبعید می شود .
جابجایی و تبعید کارگرزندانی، از زندانی به زندانی دیگر یکی از روش های سرکوبگران جنبش کارگری هست. هدف نظام شکستن عنصر مقاومت و ایجاد رعب در ایستادگی خانواده ها در بیرون از زندان است. قبلا این کار را در مورد شاهرخ زمانی پیاده کردند که با اعتصاب غذای فرساینده 47 روزه اش همراه بود و دست آخر در برابر گسترش اعتراضات در داخل و خارج ایران، زندانبانان ناچار به خواست او تن دادند و او را به زندان رجایی شهر برگرداندند. حالا همین کاررا در مورد رضا شهابی شاهدیم که صورت می دهند. رضا شهابی هم در واکنش به این جابجایی دست به اعتصاب غذا زده که اگه همینطور ادامه پیدا کنه بزودی از مرز دو هفته هم می گذرد. مسئول جان وخطرات ناشی از آسیب های جسمانی به رضا شهابی و دیگر کارگران زندانی رژیم اسلامی است.
نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در اعتراض به بی توجهی به شرایط جسمانی ونیز تبعید او به زندان رجایی شهر، کارگران و تشکلها و سازمانهای مدافع کارگر، دوستداران و هواداران جنبش کارگری را فرامیخوانیم که با کمیپینها و کارزارهای سراسری به هر شکل که میتوانند همراهی کرده وضمن، محکوم کردن رژیم اسلامی و کل ارگانهایش، همبستگی خود را با کارگران زندانی و رضا شهابی به اشکال مختلف اعلام کنیم.
نهادهای همبستگی در مبارزه برای آزادی بی قید و شرط رضا شهابی و دیگر زندانیان از پای نخواهند نشست.
کارگران زندانی و دیگر زندانیان سیاسی در زندانهای رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی باید تحت مداوا قرار گیرند وبدون هیچ قید و شرطی آزاد شوند.

11 ژوئن 2014

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر