۱۳۹۳ خرداد ۱۹, دوشنبه

گزارش تجمع اعتراضی در مقابل سازمان جهانی کار(آی ال او)

امسال با فراخوان "اتحاد بین المللی در دفاع از کارگران در ایران"  در مقابل سازمان جهانی کار تظاهرات و تجمع اعتراضی به حضور نمایندگان جمهوری اسلامی در یکصد و سومین نشست این نهاد در روز جمعه  ششم ژوئن در شهر ژنو سوئیس برگزار شد.

واحد کلن حزب حکمتیست (خط رسمی) نیز در جواب به این فراخوان فعالانه در این تظاهرات شرکت کرده و مراتب انزجار و اعتراض خود را نسبت به سیاستهای فرصت طلبانه سازمان جهانی کار اعلام کردند. فعالین حزب به همراه سایر شرکت کنندگان به رسمیت شناختن نمایندگان منتخب دولت سرمایه در ایران، و مامورین سرکوب طبقه کارگر به عنوان نماینده کارگران در ایران، را محکوم کرده و با افراشتن شعارها و پلاکاردهایی اعتراض خو را به نمایش گذاشتند.
همچنین دهها نفر از شخصیتها، فعالین کارگری، سیاسی و اجتماعی به همراه نهادها، سازمانها و احزاب مختلف در این اعتراض شرکت داشته و خشم و نفرت خود را با سردادن شعارها و خواندن اطلاعیه و بیانیه های مختلف  در محکومیت سیاستهای فرصت طلبانه و ضد کارگری سازمان جهانی  کار در قبال طبقه کارگر ایران، به گوش شرکت کنندگان آن رساندند. شرکت کنندگان در این اعتراض با در دست داشتن شعارها و پلاکاردهایی  با تصاویر رهبران و فعالین کارگری زندانی، در زندانهای حکومت سرمایه در ایران، مراتب انزجار و اعتراض خود را به آی ال او به نمایش گذاشتند. پوستر شاهرخ زمانی، رضا شهابی، جعفر عظیم زاده، بهنام ابراهیم زاده ، محمد جراحی و تعداد دیگری از فعالین کارگری که در زندانهای جمهوری اسلامی هستند در میان پلاکاردها به چشم می خورد . تظاهر کنندگان با سر دادن شعار "نمایندگان واقعی کارگران در زندان به سرمی برند"، "کارگر زندانی آزاد باید گردد"، "مرگ بر جمهوری اسلامی"، اعتراض خود را به سازمان جهانی کار در به رسمیت شناسی نمایندگان ارگانهای سرکوب  کارگران، نشان دادند.
در ابتدا همراه با ورود نمایندگان به سالن کنفرانس، تعدادی از رفقای "اتحاد بین المللی در دفاع از کارگران در ایران" با نمایندگان کشورهای مختلف صحبت کرده و با مطلع کردن آنها از وضعیت کارگران در ایران و ممنوعیت تشکلهای مستقل کارگری، اعتراض خود را به سازمان جهانی کار در به رسمیت شناختن نمایندگان خودگمارده ایران ابراز داشتند. در ادامه به ورود هیئت نمایندگان جمهوری اسلامی به سالن کنفرانس، به سیاستهای سرکوبگرانه دولت سرمایه در ایران با اتکا به این سازمانها اعتراض کرده و حضور آنان را در کنفرانس محکوم کردند.
در این میتینگ اعتراضی، اطلاعیه تشکیلات خارج کشور حزب حکمتیست (خط رسمی) از طرف رفیق محمد راستی خوانده شد. در حین این سخنرانی یکی از مزدوران جمهوری اسلامی از مقابل تظاهر کنندگان با شعارهای کوبنده "مرگ بر جمهوری اسلامی"، "مرگ بر جمهوری ضد زن" و "زندانی سیاسی آزاد باید گردد" از طرف محمد راستی و همراهی پرشور شرکت کنندگان روبرو شد.  تظاهرات با خواندن بیانیه "اتحاد بین المللی در دفاع از کارگران در ایران" پایان یافت.
زنده باد همبستگی جهانی طبقه کارگر
مرگ بر جمهوری اسلامی
تشکیلات خارج کشور حزب حکمتیست-خط رسمی
۹ ژوئن ۲۰۱۴


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر