۱۳۹۳ خرداد ۲۰, سه‌شنبه

کارگران زندانی را آزاد کنید.

كارگران زنداني شاهرخ زماني بهنام ابراهيم زاده و محمد جراحي وهمچنين جعفر عظيم زاده ازاد بايد گردند.
جرم اين كارگران تنها  حق خواهي است. انها ميخواهند كه كارگران زندگي شرافتمندانه و شايسته انساني  را داشته باشند. و اين خق همه انسانهاست. به ويژه كارگران زحمتكشان اين جامعه هستند و جريان زندگي انسانها و جامعه به دست همين كارگران است. بهنام ابراهيم زاده پس از ماجراي بند 350 اوين  نه ملاقاتي داشته و نه تلفن  بي خبري از اين زنداني    باعث نگراني خانوادهاش و كارگران است.و تنها دولت با سازمان اطلاعات و قوه قضاييه مسئو ل جان اين كارگر زنداني است. و همچنين زماني و جراحي و عظيم زاده  در اسارت  سازمان  اطلاعات و قوه قضاييه است.
 ما اعلام ميكنيم كه اين كارگران فوري و بدون قيد وشرط  بايد ازاد گردند. و تا ازادي  بايد از حقوق زنداني برخوردار باشند.

كميته پيگيري ايجاد تشكل هاي كارگري ايران

17/3/1393

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر