۱۳۹۳ خرداد ۳۰, جمعه

آزادی جعفر عظیم زاده را به جنبش کارگری تبریک می گوییم

 ما اعضای کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری آزاد شدن جعفر عظیم زاده یکی از فعالین کارگری که برای سرکوب و جلوگیری از برگزار شدن مراسم اول ماه مه یک روز قبل از روز جهانی کارگر توسط ماموران  نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی دستگیر شده بود و 49 روز در زندان انفرادی تحت شکنجه های روحی و جسمی بود را به طبقه کارگر ایران تبریک می گوئیم و خوشحال هستیم که یک بار دیگر ماموران ضد کارگری در رسیدن به خواسته های خود با شکست روبه رو شدند ماموران از جعفر عظیم زاده می خواستند انحلال ایحادیه ازاد کارگران ایران را اعلام کند و او زیر بار چنین در خواستی نرفت. مقاومت جعفر عظیم زاده به دنبال مقاومت های که توسط فعالین و رهبران کارگری دیگر که طی 10 سال گذشته هر روز تکرار شده است و هیچ کدام زیر بار انحلال تشکل خود نرفتند نشان می دهد که نیروهای فعال در طبقه کارگر تشکل را مانند نان شب برای زنده ماندن وهوا برای نفس کشید واجب می دانند و در راه ایجاد کردن و بر قرار ماندن آنها با هیچ کس وارد معامله نمی شود و تا به این روز ماموران در مورد هیچ کدام از کارگران و تشکل ها موفق به پیش برد خواسته نا حق خود نشده اند . و همچنانکه می دانید کارگران زندانی بیشتر به این دلیل زندانی هستند که برای ایجاد تشکل های خود و جهت فعالیت برای همبستگی کارگری زندانی شده اند بنا براین درخواست ماموران جهت اعلام انحلال تشکل های کارگری و میزان فعالیت و مقاومت  کارگران برای ایجاد تشکل های کارگری هر دو نشان می دهد که تشکل های کارگری برای مبارزات طبقه کارگر از اهمیت صد در صدی بر خوردار است .
ما به نوبه خود از حمایت های که برای ازادی جعفر عظیم زاده از طرف کارگران ، فعالین و تشکل ها و نهاد ها در داخل و بیرون صورت گرفت و همراه مقاومت خود او به بار نشت تشکر و قدر دانی می کنیم و همچنان از تمامی کارگران ، فعالین ، تشکل ها و نهاد ها می خواهیم جهت آزادی بقیه زندانیان سیاسی از جمله شاهرخ زمانی ، بهنام ابراهیم زاده ، رضا شهابی ، محمد جراحی و ... به فعالیت و حمایت های خود با گستردگی و متحدانه  ادامه بدهند.

کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری
30/3/1393

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر