۱۳۹۳ شهریور ۱, شنبه

اذیت و آزار بهنام را متوقف کنید

 بهنام ابراهیم زاذه ازمورخ 5/18/ 1393 در اعتصاب غذا  به سر میبرد. وی از زندان اوین به زندان کوهر دشت  کرج تبعید شده است. در زندان گوهردشت در بند یک سالن دو اشرار به سر میبرد.
انچه مسلم است او را پس از سرکوب زندانیان بند 350 اوین بیش از سه ماه است  تهدید و تنبیه می کنند و وی به این دلیل اعتصاب غذای کرده است. ما از تمامی مردم ،کارگران مبارز سازمانهای مدافع حقوق بشر،اتحادیه های کارگری می خواهیم که برای ازادی بهنام ابراهیم زاده و برآورده شدن کلیه مطالبات وی تلاش نمایند. ما اعلام می کنیم دولت وقوه قضاییه  مسئول  سلامتی و جان ایشان است.ازادی کلیه کارگران زندانی وزندانیان سیاسی  یکی از مهمترین مطالبات،مردم ازادیخواه است.باید برای ازادی سیاسی تلاش نماییم.ازادی زندانی سیاسی ،ازادی تمامی انسانهاست.

      کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری ایران
                                         1/6/1393


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر