۱۳۹۳ مرداد ۲۶, یکشنبه

بسیج گارد سرکوب سه زندان، برای سرکوب زندانیان قزل حصار 

امروز به زندانیان گوهر دست تا ساعت 4 بعد از ظهر اجازه خروج از سالن ها را ندادند تا ساعت چهار بعد از ظهر هواخوری تعطیل بود و اعزام به بهداری و ملاقات ها کنسل و هرگونه کاری عادی و غیر عادی برای زندانیان تعطیل بود ، علت این وضعیت ویژه در زندان گوهر دشت به این دلیل بود که ماموران سه زندان بزرگ ایران ( زندان اوین، زندان گوهر دشت و زندان قزل حصار)  را برای سرکوب زندانیان واحد 2 زندان قزل حصار بسیج کرده بودند ، بند دو زندان قزل حصار محل نگهداری زندانیان زیر اعدام است و زندانیان این واحد دائما" تحت فشار روحی و روانی و استرس هستند  اینکه هر لحظه ممکن است برای اعدام نامشان را بخوانند و همچنین هر روز تعدادی را صدا کرده برای اعدام به انفرادی می برند و این شرایط برزخی در واحد دو زندان قزل حصار باعث گردیده زندانیان بطور دائم اماده شورش و اعتراض باشند در نتیجه طبق اخبار رسیده از نیمه های شب گذشته زندانیان واحد 2 برای جلو گیری از بردن دوستانشان جهت اعدام  دست به شورش زده اند و ماموران گارد مستقر در قزل حصار توانایی سرکوب را نداشتند در نتیجه تمامی ماموران گوهر دشت و اوین را نیز به کمک گارد سرکوب مستقر در قزل حصار فرستادند و چون دیگر گارد سرکوب در گوهر دشت حضور نداشت از ترس شان تا ساعت چهار بعد از ظهر که نیروهای گارد سرکوب از قزل حصار بر گشتند درب سالن های زندان گوهر دشت را قفل دار نگهداشتند.
خبرهای بدست آمده حاکی از کشته شدن دهها نفر و زخمی شدن بیش از 500 نفر هستند و خبر غیر موثق دیگر است که گفته می شود 53 نفر با تیر مستقیم کشته شده اند .
برای روشن شدن موضوع تنها خانواده زندانیانی که در قزل حصار هستند و البته بخصوص زندانیان واحد 2 می توانند موضوع را بسیار سریع دنبال کرده به سرعت خبر رسانی کنند این وظیفه خبر نگاران و موسسات گزارش گر است اگر عمق سرکوب و فاجعه سریعتر و کاملتر بر ملا شود و عاملین کشتار شناسایی شوند می تواند از تکرار جنایت ها جلو گیری کند

فریده جعفری

27/5/1393

۲ نظر: