۱۳۹۳ شهریور ۸, شنبه

به شاهرخ زمانی برای شرکت در مراسم عروسی دخترش مرخصی ندادند.دختر شاهرخ زمانی به دفتر خدابخشی نماینده دادستانی مراجعه کرده و در خواست کتبی برای مرخصی جهت شاهرخ برای شرکت در مراسم عروسی ارایه داد، اما خدابخشی با حالت کینه توزانه در جواب در خواست قانونی گفت به شاهرخ زمانی هرگز مرخصی نخواهیم داد.
دختر شاهرخ می گویید آقای خدابخشی به عنوان نماینده دادستانی که وظیفه ستاندن داد بی گناهان از ظالمین  را دارید یک دلیل قانونی بیاورید که شما با استناد به کدام قانون وظیفه خود را انجام نمی دهید؟ و چنین جواب غیر قانونی در مقابل در خواست قانونی می دهید؟ خدابخشی جوابی نمی دهد ، دختر شاهرخ می گوید شما لطفا" فقط یک دلیل قانونی و محکمه پسند بیاورید که پدر مرا بنا به دلیل فوق بدون اینکه حتی یک مدرک جزیی، یا یک برگه اعتراف، یا یک سند که در پرونده ساختگی علیه پدرم وجود داشته باشد که با استناد به انها او را محاکمه کردید و 11 سال حکم دادید و سه سال است در بدترین شرایط زندانی کردید، آیا چنین مدرکی و یا دلیلی دارید؟ خدا بخشی فقط من و من می کند ، ایشان می پرسد شما پدر مرا 6 بار از زندانی به زندانی دیگر تبعید کردید ، فقط یک دلیل قانونی یا یک ماده قانونی ارایه کنید که شما در تبعید پدرم طبق آن، قانونی عمل کردید،طبق قانون خود شما هیچ زندانی را بدون حکم قضایی نمی توان از جایی به جای دیگر تبعید کرد چون تبعید خود یک حکم محسوب می گردد و حکم را فقط دادگاه پس از تشکیل و بررسی پرونده یا اتهام جدید می تواند صادر کند حال شما بگویید برای 6 بار تبعید پدرم از زندانی به زندانی دیگر کی و کجا دادگاهی تشکیل شده و حکم صادر شده، کدام است ؟ آقای خدابخشی، نماینده محترم دادستانی ، کسیکه باید با دقت مراقب اجراء و دقیق اجراء شدن قانون باشد، لطفا" بگویید چرا اینقدر قانون را در واقع قانون خودتان را زیر پا می گذارید؟
ما هرچه تلاش کردیم شاید ببینیم که یک بار ، فقط یک بار قانون را رعایت کرده باشید ، هر گز رویت نشد، تنها چیزی که از قانون در اطراف شما دیده می شود دیوار بسیار بلند و قطوریست که از روی هم و کنار هم چیدن کتاب های قطور قانون درست کردید و خود پشت آنها استتار شدید و در پناه دیوار فوق مشغول کار های غیر قانونی هستید.
پدر من مثل بقیه زندانیان از هواخوری قانونی محروم است، حق ملاقات حضوری ندارد، حق استفاده از مرخصی قانونی برای شرکت در عروسی دخترش را ندارد، حق استفاده از تلفن را ندارد، حق دریافت لباس ندارد، حق استفاده از غذای کافی و سالم را ندارد، حق استفاده از کتابخانه و وسایل ورزشی را ندارد و ... اینها همه مواردی هستند که حق قانونی همه زندانیان است و در قانون بسراحت قید شده اند، آیا شما و شمای نوعی با سلب آنها عملا" و علنا" مرتکب اعمال ضد قانونی نمی شوید؟
خدابخشی به جای پاسخگو بودن به منشی خود دستور می دهد این خانم را به بیرون هدایت کنید، دختر شاهرخ می گوید نیازی نیست ، من حرفهایم را گفتم و متاسفانه جوابی نگرفتم و خودم می روم ، و نیازی نیست شما یک عمل غیر قانونی دیگری به کارنامه سیاه خود اضافه کنید.

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

7/6/1393

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر