۱۳۹۳ شهریور ۹, یکشنبه

زندانیان سیاسی به حمایت از :

بهنام ابراهیم زاده دست به اعتصاب غذا زدند!!!

بهنام ابراهیم زاده در اعتراض به تبعید غیر قانونی خود از زندان اوین به سالن 2 بند یک زندان گوهر دشت که در تاریخ 17/5/1393 انجام شده است،  در تاریخ 18/5/1393 دست به اعتصاب غذا زده بود این عمل بهنام ابراهیم زاده اعتراضی است به اعمال غیر قانونی مستمر قوه قضائیه و بقیه نهادها و ماموران مربوط به زندانها که تا کنون ادامه دارد ،  و اکنون بدلیل اینکه مسئولان امر توجهی به اعتراضات او و دیگر فعالان نکرده اند و هم چنان ضمن ادامه اعمال غیر قانونی اقدام به تهدید و تنبیه بهنام کردند و می خواهند به زور او را بدون رسیدن به خواسته هایش مجبور به شکستن اعتصاب غذا کنند، از جمله این افراد عبارتند از مردانی رئیس زندان ، خدابخشی نماینده دادستانی ، قاضی صلواتی و بازجویی مربوطه که همچنان به اعمال غیر قانونی خود ادامه می دهند و در مقابل بهنام ابراهیم زاده اعلام کرده است از تاریخ 10/6/1393 دست به اعتصاب غذای خشک خواهم زد، اخرین خبر دریافتی این است که بهنام اعتصاب غذای خشک را شروع کرده است و در همین حال سه نفر از زندانیان سیاسی گوهر دشت به نام های شاهرخ زمانی ، افشین حیرتیان و خالد حردانی اعلام کردند در جهت حمایت از بهنام ابراهیم زاده از تاریخ 10/6/1393 به مدت دو روز دست به اعتصاب غذا خواهیم زد، لازم به ذکر است که خالد حردانی از سه روز قبل به دلیل دستور غیر قانونی دادستانی جهت انتقال او و یکی دثیگر از همپرونده ای هایش به زندان دیگری در اعتصاب غذا بوده است ،
همچنین زندانیان نامبرده ضمن اعلام اعتصاب غذا جهت حمایت از بهنام و مطالبات او از تمامی فعالین ، تشکل ها و نهاد های فعال خواسته اند در جهت دفاع و حمایت از بهنام ابراهیم زاده دست به اقدامات عملی گسترده و متحدانه ای بزنند .
ما نیز در همبستگی با این زندانیان جهت دفاع از بهنام ابراهیم زاده ضمن اعلام حمایت از همه کارگران و تشکل های انقلابی  می خواهیم با هر امکانی که دارند به دفاع و حمایت از بهنام بر خیزند .
ما به قوه قضائیه ، اداره اطلاعات ، سازمان زندانها اعلام می کنیم :
جنایت بس است، بهنام ابراهیم زاده را آزاد کنید.
و اعلام می داریم :
مسئولیت جان و سلامتی بهنام ابراهیم زاده به عهده سران جمهوری اسلامی است که دست نهاد ها و ماموران مربوط به زندانها را برای هر گونه جنایت باز گذاشته اند.

پیش بسوی اتحاد بیشتر برای فشار بیشتر،
پیش بسوی اعتراضات گسترده تر با شعار،
کارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد.
کمیته حمایت از شاهرخ زمانی
10/6/1393
www.chzamani.blogspot.com


freeshahrookh@gmail.com

۱ نظر: