۱۳۹۳ مرداد ۲۵, شنبه

پیام تلفنی رفیق محمود صالحی ،سخنگوی کمیته دفاع


پیام تلفنی رفیق محمود صالحی ،سخنگوی کمیته دفاع از رضا شهابی به کارزار دفاع از جان رضا شهابی در کلن آلمان-
متأسفانه به علت بدی هوا و شرایط ارتباط در ایران صدا دارای مشکلات میباشد.پیشا پیش از شنوندگان عزیز پوزش میطلبیم.

******************************************
سلام گرم ما و شخص رضا شهابی نثار شما عزیزان باد،از اینکه این کارزار را هماهنگ کردید نهایت تشکر را داریم --دوستان همچنان که اطلاع دارید که رضا شهابی در زندان گوهر دشت دست به اعتصاب غذا زد و به مدت
۵۰ روز طول کشید و از نظر جسمی‌ دارای وضعیت خوبی‌ نیست و .....

طبق خبری که دیروز بعد از ظهر به دست من رسیده ،رضا شهابی دچار خونریزی روده شده و خانواده و دوستان ایشان نگران هستند ولی‌ با این حال با ‌مرخصی رضا موافقت نشده با توجه با همه این مشکلات که گریبانگیر رضا شده هنوز با ‌مرخصی رضا موافقت نشده ...و خانواده مرتبا پیگیر این مسله میباشند.

دوستان و رفقا عزیز در اینجا ضروری میدانم که به تمام کسانی که به نام رضا پیام یا اسم او را دا پای اطلاعیه و نوشته‌ها درج میکنند بگویم که لطفا از این به بعد بدون هماهنگی با خود رضا و اعضای هیئت اجرایی کمیته دفاع از رضا شهابی چنین عملی خوداری کنند تا ما علرغم میل خود آن را تکذیب نکنیم،
دوستان و رفقا ما میدانیم که نیت شما خیر است اما بدون هماهنگی با شخص مورد نظر و یا کمیته‌هایی‌ که امروز در ایران به نام کارگران زندانی موجودیت خودشان را اعلام کرده اند یه نوع بی‌ احترامی در راه این کمیته‌ها میباشد

امیدوارم که این موارد را در نظر بگیرید برای اینکه اعضای کمیته‌های موجود اقدام به چنین کاری نکنند که برای جنبش کارگری ایران مشکلات ایجاد کنند

من یک بار دیگر دست تک تکتان را میفشارم و از طرف رضا هم از شما تشکر می‌کنم.

۲ نظر: