۱۳۹۳ مرداد ۲۵, شنبه

دیدار با خانواده بهنام ابراهیم زاده
روز  گذشته تعدادی از اعضای کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری با همراهی خانواده های برخی از فعالین کارگری به دیدار خانواده بهنام رفتند در این دیدار همسر و پسر بهنام از شرایط و وضعیت بغرنج بهنام صحبت کردند و مهمانان ضمن ابراز محبت و اینکه آماده هستند از بهنام ابراهیم زاده و سایر زندانیان کارگری و سیاسی دفاع و حمایت کنند گفتند خانواده بهنام مانند خانواده خود ما هست و شما نباید نگران باشید ما شما را هرگز تنها نخواهیم گذاشت این روز های سخت را می توانیم با کمک یک دیگر سپری کنیم همچنین از وضعیت مداوای نیما جویا شدند گفته شد که او خوب و شاداب است و تلاش می کند تداوی خود را با جدیت ادامه بدهد و توانای روحی و جسمی مناسبی دارد والبته نگرانی او از وضعیت و نا مشخص بودن تکلیف پدرش بود که فعلا" اندکی از آن بر طرف شده چرا که بهنام از انفرادی 209 زندان اوین که زیر بازجویی های مداوم و سخت بود به بند یک سالن دو زندان گوهر دست منتقل شده است و می تواند برخی مواقع به همسر و پسرش نیما تلفن زده با انها صحبت کند که باعث بهتر شدن نیما نیز می شود ولی از طرفی که اکنون بهنام از 18 /5/1393 دست به اعتصاب غذا زده است و همچنین ماموران بر علیه بهنام با اتهام دروغین شورش در زندان پرونده جدیدی ساختند با عث نگرانی نیما می شود ، بهنام دو خواسته عمده در مقابل اعتصاب غذای خود دارد که عبارتند از برگرداندن او به بند 350 زندان اوین و صدور مجوز مداوای کامل بیماری های که در زندان دچارش شده است ، مهمانان ضمن دفاع از بهنام و این که نباید در مقابل ظلم و ستم سکوت کرد و همچنین سخت بودن دوری از اعضا خانواده به نیما گفتند تو تنها نیستی و ما و هزاران خانواده به فکر تو و خانواده ات و بهنام هستیم و نگران نباش پدرت اولین بار نیست که اعتصاب می کند و سایر زندانیان نیز بار ها اعتصاب غذا کردند و موفق هم شدند و امیدواریم بهنام هم موفق شود و بدون شک ما همراه بقیه خانواده ها و تشکل ها برای موفقیت بهنام در اعتراض ش همچنان به دفاع و حمایت های گذشته ادامه خواهیم داد مهمانان به همسر و پسر بهنام گفتند اطمینان داشته باشید که جنبش کارگری و خانواده های کارگری و سیاسی شما را تنها نخواهند گذاشت با تمام اینکه زندگی در ایران بسیار سخت و بغرنج شده است اما فعالین از وظایف خود کوتاه نمی آیند این دیدار بیش از دو ساعت به طول انجامید و مهمانان با این قرار که شما هر وقت مشکلی داشتید به ما و دیگر فعالین بگویید بدون شک هر کاری که بتوانیم انجام خواهی داد خانه بهنام را ترک کردند.

کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری

24/5/1393

۱ نظر: