۱۳۹۰ مرداد ۱, شنبه

تقاضا نامه ارسالی به سندیکاهای کارگری ترکیه

ترجمه این نامه به زبان ترکی  برای سندیکاهای کارگری ترکیه فرستاده شده است از تمامی فعالین میخواهیم آن را برای ارسال به سندیکاها و نهادهای کارگری در کشور های مخطلف به زبان آن کشور ترجمه کرده و ارسال نمایداز: کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

به :  دیسک و بقیه سندیکاهای کارگران ترکیه

ما برای کمک به آزادی کارگران زندانی در ایران احتیاج به حمایت های شما داریم در زیر اسامی برخی از کارگران زندانی را برای شما ارسال می کنیم.1- شاهرخ زمانی

شاهرخ زمانی عضو سندیکای کارگران نقاش و تزئینات و همچنین عضو شورای نمایندگی کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری است و هم اکنون در زندان تبریز محبوس است

شاهرخ زمانی آخرین بار در تاریخ 18/03/1390 دستگیر شده است و هم اکنون بلاتکلیف در زندان تبریز زندانی است

اتهامات او اقدام علیه امنیت ملی، شرکت در اعتراضات ،شرکت در جلسات کارگری و عضویت در تشکلات کارگری و... است

دادگاه او هنوز برگزار نشده است و او هنوز زیر فشار بازجوی  قرار داد2- محمد جراحی

محمد جراحی عضو کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری و  عضو انجمن کارگری سلامت از تبریز می باشد

او هم اکنون در زندان تبریز است

آخرین بار در تاریخ 18/03/1390 همراه شاهرخ زمانی دستگیر شده است اکنون تحت بازجوی و بلاتکلیفی قرار دارد

او از کارگران اخراجی پروژه نفت و گاز عسلویه است و آخرین شغل او رانندگی تاکسی بود

اتهامات او عبارتند از اقدام علیه امنیت ملی، شرکت در تجمعات ،نشر اکاذیب ، تحریک کارگران به اعتراض و...است3- بیوک سیدلر

او کارگر شرکت قطارهای مسافربری صبای تبریز است  هم چنین او یکی از بنیان گزاران انجمن کارگری سلامت تبریز می باشد

سید بیوک سید لر در تاریخ 18/03/1390 همراه شاهرخ زمانی و محمد جراحی در تبریز دستگیر شد

هم اکنون بیوک سید لر در زندان تبریز بلاتکلیف بازداشت  تحت فشار و بازجویی قرار دارد

اتهامات او عبارتند از تحریک کارگران به اعتراض، تشکیل تشکل کارگری در محل کار،اقدام علیه امنیت ملی ،تشویش اذهان عمومی و...  است4- رضا شهابی

رضا شهابی از اعضای هئیت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و سمت خزانه داری سندیکای را دارد

آخرین بار 22 خرداد 1389 دستگیر شده است در بند 209 اوین زندانی است بیش از 1سال است او در بلاتکلیفی به سر میبرد او بیمار است و تحت شدیدترین فشارزندانی است

اتهامات وارده به او عبارتند از تبلیغ علیه نظام - شرکت در تجمعات کارگری ، اقدام علیه امنیت و تشویش اذهان عمومی است او هم اکنون در زندان اوین محبوس است5- منصور اصانلو

منصوراصانلو رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه است

آخرین بار در سال 1386 دستگیر شکنجه و به 5 سال زندان محکوم شد هم اکنون در زندان گوهردشت کرج زندانی است و در سال 1389 در حالی در زندان بود دوبار محاکمه شده و یک سال دیگر به محکومیت او افزوده شده است

اتهامات او اقدام علیه امنیت ملی و برهم زدن نظم عمومی و تشویش اذهان عمومی و... است6- ابراهیم مددی

ابراهیم مددی نائیب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه است

آخرین بار در زمستان 1387 دستگیر شده و به 5/3 سال زندان محکوم گردید و هم اکنون در زندان اوین زندانی است

اتهامات وارده به او عبارتند از اقدام علیه امنیت ملی و برهم زدن نظم عمومی و تشویش اذهان عمومی و... است7- بهنام ابراهیم زاده

او عضو شورای نمایندگی کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری و همچنین از اعضای کانون حمایت از کودکان است

آخرین بار ابراهیم زاده در 22/03/1389 دستگیر شده است . اول در دادگاه شعبه 15 به 20سال زندان محکوم شد ولی در شعبه 28 به 5 سال تقلیل یافت و هم اکنون در زندان اوین محبوس است

اتهامات وارده به او عبارتند از اقدام علیه امنیت ملی و برهم زدن نظم عمومی، عضویت در تشکل های کارگری و حمایت ازکودکان و تشویش اذهان عمومی ... است

هم اکنون در زندان اوین ، زندانی است8- مهدی فراهی شاندیز

ایشان عضو شورای  نمایندگی کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری و عضو کانون مدافعان حقوق کارگر است.

مهدی فراهی شاندیز آخرین بار در تاریخ 11/02/1388 روز کارگر در پارک لاله تهران دستگیر شد و پس از یک سال بلاتکلیفی به 7 سال زندان محکوم شده است

اتهام او برهم زدن نظم عمومی، شرکت در تجمع روز کارگر و اقدام علیه امنیت ملی و... است

او هم اکنون در زندان اوین مبحوس است9- سعید ترابیان

سعید ترابیان عضو هئیت مدیره  سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه است

آخرین بارسعید ترابیان در 19 خرداد 1389 دستگیر شده است و بعد از گذشت یک سال هنوز در بلاتکلیفی بسر می برد

اتهامات وارده به او عبارتند از تبلیغ علیه نظام، شرکت در تجمعات کارگری، اقدام علیه امنیت ملی، تشویش اذهان عمومی و... است هم اکنون در زندان اوین بازداشت استبا توجه به زندانی بودن افراد بالا دها نفر از کارگران در اقصا نقاط ایران بدون اعلام دستگیر و زندانی هستند که تهیه لیست اسامی آنها مستلزم زمان طولانی است

همچنین صدها کارگر نیز دستگیر شده مدتی بازداشت موقت بوده و با وثیقه های سنگین موقتاً تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شده اند در واقعه بلاتکلیف هستند

همین طور صدها کارگر نیز دستگیر و بازداشت موقت شده اند با وثیقه های سنگین آزاد شده اند و دادگاه آنها برگزار شده و حکم های سنگین دریافت کرده اند در انتظار اجرای احکام یعنی زیر حکم هستند

در صورت نیاز به لیست ما مهلت بیشتر لازم داریم تا لیست آنها را تهیه و ارایه نمایم


با تشکر کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر