۱۳۹۰ تیر ۱۳, دوشنبه

بیانیه 5


به تمامی نهاد ها و تشکل های کارگری ایران وجهانسلامتی شاهرخ زمانی در خطر است!!!پس ازگذشت  26 روز ، یکشنبه 13/4/1390شاهرخ زمانی کارگر زندانی به خانه پدرش زنگ زده ، گفته است از روزی که دستگیرش کرده اند در انفرادی است. همچنین بیست روز است که دراعتصاب غذا بسر می برد. او علت اعتصاب خود را دستگیری بی دلیل و عدم تفهیم اتهام ، همچنین اعتراض به شکنجه و باز جویی های طولانی از موارد بی پایه و اساس اعلام کرده است .طبق گفته خانواده اش از لحن صدای او مشخص بود که بسیار ضعیف شده و سلامتی او در خطر است.

ما دستگیر و زندانی کردن کارگران و آزادیخواهان را محکوم می کنیم همچنین خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط  همه ی زندانیان سیاسی ، کارگران و شاهرخ زمانی هستیم .و اعلام می کنیم مسئولیت سلامتی شاهرخ به عهده سران جمهوری اسلامی است.

همچنین از تمامی مردم آزادی خواه ، تشکل ها ، اتحادیه ها و سندیکاها داخلی و جهانی و نهاد های حقوق بشر مصرانه  می خواهیم برای آزادی زندانیان سیاسی و شاهرخ زمانی  هرچه گسترده تر دست به اعتراض زده و به جمهوری اسلامی هرچه بیشتر فشار بیاورند.

کارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزادباید گردد.

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

14/4/1390

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر