۱۳۹۰ تیر ۱۹, یکشنبه

بیانیه شماره 7

کارگر ، دانشجو      اتحاد ، اتحاد


طبق اخبار رسیده دستگیر شد گان در تاریخ 18 خرداد 1390 در تبریز پنج نفر بودند که عبارتند از :

شاهرخ زمانی ، محمد جراحی ، سید ... ، و دو نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد تبریز با نامهای نیما پورهمت و ساسان وهابی که هم اکنون در زندان انفرادی به سر می برند . به هیچ کدام از آنها تفهیم اتهام نشده و هر پنج نفر تحت فشار و شکنجه قرار دارند.

ما ضمن محکوم کردن دستگیری کارگران و دانشجویان، از تمامی مردم آزادیخواه ،کارگران و دانشجویان و...می خواهیم برای افزایش امکان آزادی زندانیان سیاسی و کارگران اقدام به گسترش تجمع ، تحصن ، نوشتن نامه های اعتراضی و درخواست اعتراضات گسترده و متنوع از نهاد های بین المللی و... کنند.


اعتراضات را هرچه بیشتر گسترش بدهیم 

کارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد.


کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

18/4/1390هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر