۱۳۹۰ تیر ۱۲, یکشنبه

بیانیه نهادهای بین المللی


خواهان آزادی بی قید وشرط

شاهرخ زمانی، محمد جراحی، سید ...

تمامی کارگران زندانی

و همه زندانیان سیاسی هستیم!


درایران روزی نیست که چرخه سرمایه ازگرده کارگران برای چرخش خون چکان سرمایه داری اش گروگان نگیرد. بازداشت، دستگیری، احضار، زندان، شکنجه، وثیقه و بلاتکلیفی فعالان کارگری همه و همه حاصل گروگانگیری رژیم سرمایه داری ایران ازتمامیت فعالان کارگری ایران است.  

همچنان کارگران شناخته شده ابراهیم زاده، ابراهیم مددی، رضا شهابی و .. درزندان هستند. منصوراسالودرمقطع سازماندهی اعتراض وسیع جانبداران کارگران ایران درژنو(9 ژوئن) دربرابراجلاس سالیانه (آ.ال.او) با قراروثیقه بشکل موقت آزاد می نمایند. علی نجاتی ازاعضای هیئت مدیره سندیکای نیشکرهفت تپه، درشعبه 13 دادگاه تجدید نظرشهراهواز محاکمه می کنند.همچنین خالد حسینی فعال کارگری و عضو "کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری" در شعبه ی 2 دادگاه انقلاب شهر سنندج یک سال زندان تعلیقی که در 5 سال معلق شده است، محکوم شد. جدا ازاین پرونده فعالین گلگشت سال 88 دیگربارورق می خورد وشعبه یک بیدادگاه انقلاب سنندج پس ازمدت 8 روزاززمان دادگاهی شدن آنان، برای دستگیر شدگان گلگشت سال 88 حکم صادر کرد. بر اساس محاکمه قلابی بیدادگاه سنندج، 10نفرازدستگیرشدگان تبرئه وصدیق سبحانی و وفا قادری به یک سال حکم زندان محکوم شدند که حکم صادره به جزای نقدی یک میلیون تومانی تبدیل شد. به این مجموعه باید مرگ خونبار4 تن ازکارگران پالایشگاه تهران و 5 تن درپالایشگاه نفت آبادان بدون کمترین تامین ایمنی حین کار، درحضوراحمدی نژاد درپالایشگاه صنعت نفت آبادان، همه وهمه محصول وجودی نظام خونریزجمهوری سرمایه داری اسلامی ایران است.

دستگیری و زندانی شدن شاهرخ زمانی، محمد جراحی و سید ... را باید در این مجموعه تجاوز به حقوق کارگران وزحمتکشان ایران دید. شاهرخ زمانی کارگرنقاش ساختمانی است، شاهرخ عضو "هیئت بازگشایی سندیکای کارگران نقاش و تزئینات ساختمان" است وهمچنین عضو "شورای نمایندگان کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری "است. ماموران وزارت اطلاعات شاهرخ زمانی را که با اتوبوس ازتهران به تبریز میرفت درمیانه راه دستگیرکرده وبه زندان تبریزمنتقل کردند وهمچنان بلاتکیلف دربازداشت به سرمی برد .محمد جراحی کارگر اخراجی عسلویه و عضو کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری، توسط ماموران وزارت اطلاعات دستگیر شده است و هم اکنون در زندان تبریز بازداشت است. در همین حال خبر رسیده است که سید... از کارگران شرکت قطارهای صبا خطوط تبریز مشهد که کارگران این شرکت در دو سال گذشته دو اعتصاب موفق داشتند به اتهام تحریک کارگران دستگیر شده است. 

برپایه آخرین خبرها " شاهرخ درساختمان وزارت اطلاعات زندان تبریز تحت بازجوییهای مداوم و شدید همراه با اذیت وآزاروشکنجه  قراردارد. پرونده اوبه شعبه 4 "دادگاه انقلاب " تبریزبه ریاست قاضی هاشمی ارجاع شده است. " خانواده اش از طرف مسئولین دادگاه و بازوجوها تهدید می شوند وبه انها گفته می شود که ازدست ما کاری ساخته نیست چون شاهرخ دربازجویها با ماموران همکاری نمی کند و حتی برای ما گردن کلفتی می کند." محمد جراحی تاکنون خانواده اش علیرغم مراجعات مکرر موفق به دیدار و کسب حبری از وی نشده اند. سید ... هم زمان با محمد جراحی سر کارش دستگیر شده است.

ما نهاد های همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشوریعنی ازسراسراروپا – استرالیا- ترکیه – کانادا وآمریکا،همچون دفعات گذشته، اینگونه دستگیری ها واحضارشدن ها،صدوراحکام زندان وپذیرش وثیقه های میلیونی ازخانوادهای کارگران زندانی و زندانیان  سیاسی را قویا محکوم کرده و خواستارآزادی بی قید شرط شاهرخ زمانی، محمد جراحی و سید ... و همه کارگران زندانی و کلیه زندانیان سیاسی می باشیم.  

نهادهای همبستگی ضمن پشتیبانی کامل خود از کمیته حمایت از شاهرخ زمانی و کمیته دفاع از محمد جراحی و نیزتمامی کمپینها و تشکلاتی که برای آزادی کارگران زندانی میکشوند، فعالانه برای آزادی تمامی کارگران زندانی و همه زندانیان سیاسی مانند همیشه کوشیده وهم اکنون درکشورهای مختلف سازماندهی و برگزاری آکسیونها، پیکتها، تجمعات اعتراضی، برگزاری میزهای اطلاعاتی، تماس با نهادهای و سازمانها و اتحادیه های کارگری و ... را در دستور کار خود گذاشته است. همگان را فرا میخوانیم که فعالانه در این اعتراضات شرکت نموده و همراه با ما صدای اعتراضات کارگران و مردم درایران علیه جمهوری اسلامی را رساتر به گوش جهانیان برسانیم.

در هر کجا که هستیم و به هرشکل که میتوانیم برای آزادی بی قید وشرط و رهایی شاهرخ زمانی، محمد جراحی، سید ... و تمامی کارگران زندانی و نیز تمامی زندانیان سیاسی اقدام نمائیم . در هر کجا که هستیم به کمپینهای آزادی کارگران زندانی و به حمایت از مبارزات کارگران در ایران بپیوندیم. برای ایجاد نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران در شهرها و کشورهای مختلف به ما یاری رسانید.


کارگرزندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردند!

نابود باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران!نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور


کانون همبستگی کارگران ایران و کانادا –kanonhambastegi@gmail.com

ـ كميته همبستگى با جنبش كارگرى ايران- استراليا proletarianunite@gmail.com
- کمیته دفاع از کارگران ایران – نروژ
cdkargari@gmail.com
- همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران – فرانسه
sstiran@yahoo.fr
- کانون همبستگی با کارگران ایران – فرانکفورت و حومه
kanoonhf_2007@yahoo.de
- کانون همبستگی با جنبش کارگری ایران – هانوفر
kanon.hannover@yahoo.de
- کمیته همبستگی کارگران ایران و سوئد
isask@comhem.se
- کانون همبستگی با کارگران ایران – گوتنبرگ
kanounhambastegi@gmail.com
- انجمن کارگری جمال چراغ ویسی
info@ijcwa.com
- شبکه همبستگی کارگری
iranwsn@fastmail.fm
- کمیته حمایت از کارگران ایران تورنتو کانادا
toronto_committee@yahoo.ca

کانون همبستگی با کارگران در ایران – ایالت نورد راین وستفالن (آلمان) solidarity.labor@googlemail.com

iran.turkey.workers@gmail.com کمیته همبستگی کارگران ایران و ترکیه

leftalliance@yahoo.com - اتحاد چپ ایرانیان - واشنگتن

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر