۱۳۹۰ تیر ۲۲, چهارشنبه

بیانیه شماره 9


کارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد.امروز چهار شنبه 22/4/1390 شاهرخ زمانی  ودوستانش را به بند عمومی زندان تبریز منتقل کردند.

هنوز هم اتهام آنها را رسما" مشخص نکردند طبق اظهارات خانواده ها که امروز موفق به ملاقات عزیزان خود شده اند شاهرخ اعتصاب غذای خود را پس از انتقال به بند عمومی شکسته است ولی او طی مدت یک ماه اعتصاب به میزان 23 کیلو گرم وزن کم کرده است و در حال حاضر دچار ضعف جسمانی می باشد.معلوم شده است که از روز اول دستگیری هر پنج نفر که عبارتند از شاهرخ زمانی ، محمد جراحی ، سید... ، نیما پور یعقوب و ساسان واهبی وش به شدت زیر شکنجه بودند و جای جای بدنشان دچار ضرب دیدگی های شده است.اما این کارگران و دانشجویان در مقابل شکنجه و فشار های عوامل وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی سرمایه داران سربلند و افتخار آمیز از حقوق خود و طبقه کارگر دفاع کردند .

علی رغم اینکه هنوز پرونده سازی ادامه دارد ولی تا اینجا طبق اظهارات این زندانیان هیچ کدام از موارد مربوط به پرونده سازی را قبول نکردند . به همین دلیل است که بازجوها و بازجوی قاضی نما اتهام یا اتهامات مشخصی را به آنها وارد نمی کنند و بدنبال این هستند که از درون بازجویی ها ی طولانی وسوال از مقولات متنوع و پراکنده اتهامی بتراشند. در نتیجه مبارزه میان این زندانیان و عوامل سرمایه داری (بازجوها ، قاضی و...) همچنان به شدت ادامه دارد و احتمال بسار زیادی هست که دوباره آنها را به انفرادی انتقال بدهند .اما انتقال آنها در حال حاضر به بند عمومی نشان از نا امیدی قاضی و بازجویان دارد.

به همین دلیل ما ضمن تشکر و قدر دانی از اعتراضات صورت گرفته همچنان مصرانه از تمامی مردم آزادی خواه ، کارگران ، فعالین ، تمامی نهادهای داخلی و بین المللی و تمامی تشکل ها و احزاب می خواهیم هر چه بیشتر و متحدانه هر کاری که می توانند انجام بدهند و فشار بر جمهوری اسلامی را از هر طریق ممکن افزایش دهند

درود بر کارگران و دانشجویان مبارز

زنده باد همبستگی داخلی و جهانی

پیس بسوی اعتراضات گسترده و متحدانه با شعار:

کارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد.

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

22/4/1390


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر