۱۳۹۰ مرداد ۱, شنبه

بیانیه شماره 12

با گذشت 45 روز !دستگیر شدگان تبریز هنوز بلاتکلیف هستند.با توجه به اینکه شاهرخ زمانی، محمد جراحی، بیوک سیدلر ، نیما پور یعقوب و ساسان واهبی وش پس از گذشت 45 روز از زندانی شدن انها که 36 روز در انفرادی بودند و در تاریخ 23/4/1390 به بند عمومی انتقال یافتند . و همچنین شاهرخ که 32 روز در اعتصاب غذا به اعتراض عدم تفهیم اتهام خود بوده است . و اکنون دچار ضعف شدید می باشد و همین طور طی مدت بازداشت هر پنج نفر زیر شدید ترین آزار و شکنجه بودند . هرچند در حال حاضر در بند عمومی هستند و ملاقات دارند و می توانند تلفن بزنند اما هنوز به انها تفهیم اتهام نشده و همچنان در بلاتکلیفی زندانی هستند. و خانواده انها از طرف قوه قضائیه و وزارت اطلاعات به شدت تهدید می شوند که با خبر گزاری ها تماس نگیرند ، مصاحبه نکنید و هیچ گونه خبری از عزیزان خود به کسی ندهید خانواده همه این زندانیان تهدید شده اند که اگر خبری در رابطه با این پنج نفر پخش کنند یا حتی به نزدیکان خود بگویند ضمن انتقال زندانیان به انفرادی، خانواده ها را نیز دستگیر خواهند کرد. برای شکست چنین جو تهدید آمیز ما از تمامی افرادی که به نوعی از اخبار با خبر می شوند می خواهیم با رعایت موارد امنیتی به گستردگی و هر چه سریعتر اقدام به اطلاع رسانی کنند. با تشکیل یک کمیته کوچک در داخل دوستان می توانند از قطع ارتباط جلو گیری کرده و اخبار لازم را از طریق کمیته فوق توزیع نمایند.

ما برای نجات جان زندانیان کارگری و سیاسی و آزادی فوری و بی قید و شرط آنها از تمامی مردم آزادیخواه ، کارگران ، دانشجویان ، معلمان و زنان و... می خواهیم از هر طریق ممکن جمهوری اسلامی را تحت فشار قرار بدهند . با برنامه ریزی برای برگزاری راه پیمایی ، تجمع در مقابل نهاد های بین المللی و سفارت خانه ها ی ایران ، بر گزاری آکسیونها در شهر های مختلف جهان ، در خواست از تشکلها و نهاد ها،احزاب و سازمانهای کشور های مختلف ، نوشتن تقاضا و نامه های اعتراضی ، تشکیل کمیته های حمایتی در داخل ، اطلاع رسانی گسترده در داخل ، بر گزاری گردشها و مهمانی های کوچک در داخل و تشکیل گروههای کوچک ارتباطی و عملی در داخل و... فعالیت خود را هرچه بیشتر گسترش بدهند .

از جمله فعالین می توانند اکنون که نامه های اعتراضی و تقاضانامه های کمک زیردر جریان هستند ضمن امضا کردن آنها را بطور گسترده میان کارگران ، دانشجویان ، معلمان و زنان و جوانان و فعالین هر چه گسترده تر توزیع نمایند. لازم به توضیح است که نامه های فوق را می توانید از طریق لینک ارایه شده در هر بند بدست اورید.

نامه های اعتراضی و تقاضا ها عبارتند از :


1-   نامه اعتراضی به نهاد های دولتی و بین المللی


2-   تقاضای کمک و حمایت از احمد شهید، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران


3- نامه در خواست حمایت از سندیکاهای کارگری ترکیه (لازم به توضیح است که ما از تمامی دوستان و رفقا و نهاد ها در کشور های مختلف  می خواهیم این نامه رابه زبان کشوری که در آن مستقر هستند  ترجمه کرده با تغییر نام گیرنده برای سندیکا ها و نهاد های کارگری و مردمی ان کشور ارسال نمایند.)


4-   فراخوان کلی برای جمع آوری امضا در جهت حمایت از شاهرخ زمانی
پیش بسوی اعتراضات گسترده و متحدانه با شعار :


کارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد.

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

1/5/1390
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر